woensdag, oktober 17

DON'T GIVE UP


I was so tired when I woke up very early in the morning. Tired of pain (frozen shoulder) and tired of a difficult conversation yesterday afternoon. My brain was filled with weird, uncomfortable thoughts. What to do? I decided to read my favorite psalm. I love the psalms. They often give me words and prayers when I can’t find the words myself.

Psalm 121

I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. My help comes from the LORD, which made heaven and earth. He will not suffer your foot to be moved: he that keeps you will not slumber. Behold, he that keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The LORD is your keeper: the LORD is your shade on your right hand.The sun shall not smite you by day, nor the moon by night.The LORD shall preserve you from all evil: he shall preserve your soul.The LORD shall preserve your going out and your coming in from this time forth, and even for ever more.

Because I could not sleep anymore, I researched the background of the text.
I also read some great quotes; sharing them here:

Barton Bouchier:

There is something very striking in the assurance that the Lord with not suffer the foot even of the most faint and wearied one to be moved. The everlasting mountains stand fast, and we feel as if, like Mount Zion, they could not be removed for ever; but the step of man -- how feeble in itself, how liable to stumble or trip even against a pebble in the way! It is one of his own sweet promises, that he will give his angels charge over His children. But, oh, how immeasurably beyond even the untiring wings of angels is the love promised here! That love which engages to protect from every danger, as a hen gathereth her chickens under her wings.Yet that foot is as firm and immoveable in God's protection as the hills themselves. His love which engages to protect from every danger, as a hen gatheres her chickens under her wings. 

 • In the hours of occupation and hurry, in the conflicts and perils of the day, in the helplessness of sleep, 
 • in the glare and heat of the noonday, 
 • amid the damps and dews of night,

That wakeful eye is still over every child for his good. Man, indeed, goes forth to his work and to his labour till the evening; but alike as he goes forth in the morning, and as he returns in the evening, the Lord still holds him up in all his goings forth and his comings in; no manner of evil shall befall him. 

And oh! what a sweet addition is it to the promise, He shall preserve thy soul. It is the very argument of the apostle, and the very inference he draws: 

For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open to their prayers. 1 Peter 3:12


Have you not known? have you not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, faints not, neither is weary? there is no searching of his understanding. He gives power to the faint; and to them that have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall: But they that wait on the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

maandag, oktober 15

Jezus volgen op omwegen

Ik heb een hekel aan autorijden in het donker. Vooral als er wegomleggingen zijn. Vorige week had ik geluk. Er reed een auto voor met bijzonder felle achterlampen. Die hield ik in het oog. En op die manier vond ik mijn weg.

In een flits dacht ik: als God omwegen (allerlei moeilijkheden en beproevingen) toelaat in mijn leven dan is het misschien wel om mijn volle aandacht te richten op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Om de Persoon te volgen die zegt: Ik ben het Licht der wereld...


Jezus nam Zelf ook een omweg. Heel bewust zelfs. Hij moest door Samaria gaan. En wat een vruchten leverde Hem dat op! Lees dat HIER.

 • Omwegen openen je ogen voor verrassende facetten van Gods karakter die je anders nooit ontdekt zou hebben. Hoe zou je God kunnen prijzen voor Zijn helende liefde als je nooit gebrokenheid gekend had? 
 • God gebruikt moeilijke dingen zoals omwegen om je meer op Hem te laten lijken. Hij wil dat je groeit. Daarom leidt Hij je geregeld via een omweg en onderga je een periodiek snoeiproces om die groei te stimuleren (Johannes 15:2).
 • Omwegen herinneren je eraan hoe broos je bent. Het houdt je nederig. 
 • Leer van Job dat je de omwegen die God met je gaat niet altijd zult begrijpen. Toch is het mogelijk om te blijven vertrouwen in de God die jouw leven in Zijn hand heeft. Zoals Job het zei:  "Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?"
 • Misschien denk je in je eenzaamheid: Niemand begrijpt waar ik door heen ga. Jezus begrijpt het wel!Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. (Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip).
 • Omwegen laten je meer en meer verlangen naar de hemel, naar die dag dat je Jezus van aangezicht tot aangezicht zult zien en Hij persoonlijk al je tranen zal wegvegen
 • Zelfs op omwegen kun je ondergedompeld worden in Zijn liefde. Lees mijn blog over Hosea 2:13
 • Onze omwegen en beproevingen kunnen ons bitter of  beter maken! 

👉 Met Hem loopt je omweg niet dood maar kom je veilig Thuis.


Omhoogkijken dus, vanuit mijn omstandigheden naar Jezus. Scherp op Hem letten. Focussen. Hij is een Hogepriester Die medelijden heeft met mijn zwakheden. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; 
ik geef raad, mijn oog is op u. (Psalm 32:8) 

zaterdag, oktober 13

WEKELIJKSE SAMENVATTING (1)

Deze week publiceerde ik 3 blogberichten:

 1. 5 citaten uit een kringloopvondst
 2. 7 bible verses for those who feel broken
 3. Bid en lees | Bijbelleestip (5)

ACHTERGROND BIJBELLEESTIP

Het meeste plezier had ik met nummertje 3. De tip komt uit de praktijk. Ik heb zo geworsteld met een Bijbeltekst uit Johannes 6. Totdat ik de tijd nam om het biddend te lezen. Opnieuw en opnieuw. Ik vroeg God om helderheid. Later leek het of er een licht opging. Niet alleen over het hele hoofdstuk maar ook over andere Bijbelgedeeltes die eraan gelinkt waren. Dat is de achtergrond van de Bijbelleestip nummer 5. 

BOS RHENEN

Mijn leven bestaat niet alleen uit schrijven en bloggen. Mijn man en ik gingen zaterdag naar het bos bij Rhenen. Het is daar zo mooi en we troffen het met het weer. Een vreemde gewaarwording dat het zo warm is in de maand oktober. We beklommen de Grebbeberg via een lange trap (puf) en op het uitkijkpunt konden we ver de Betuwe in kijken. Het was zo helder!

👉 Mijn fotoblog

Doorkijkje vanaf de Greb

FROZEN SHOULDER

Van de fysio hoorde ik dat mijn schouder nu toch echt pijnlijk en stijf genoeg is om een frozen shoulder genoemd te worden. Ik ben er blij mee om te weten wat er precies aan de hand is. De pijn is echt erg. Gebroken nachten. Maar er is grote kans dat het op den duur minder zal worden. De kans is zelfs aanwezig dat ik misschien mijn arm gewoon weer kan gebruiken over een jaar. Dat zou fijn zijn! Omdat ik geen injectie (meer) wil, ga ik nu starten met curcuma

BIBLWORD COURSE

Ik heb weer nieuwe studentes waarvan ik de lessen na mag kijken. Wat is het mooi als je leest dat één van de studentes vanuit een moslimland schrijft dat ze de cursus doet omdat ze meer van Christus wil weten. 

KOFFIEMORGEN

De koffiemorgens zijn weer begonnen. We komen bij elkaar met een groep vrouwen uit onze kerk en praten over een hoofdstuk uit boek: De medicijnkist van God. In ons groepje was heel veel openheid en ondanks verschil in leeftijd voelde ik me heel erg verbonden met de andere vrouwen. Het is goed om deel te nemen aan zulke dingen. Ik ging bemoedigd naar huis. 

Hoewel het thema best pittig was!

Brandnetels in het zonnetje

PSALM 87

's-Avonds ben ik naar een gemeenteavond geweest, ook van onze kerk. Het ging over psalm 87 en ik vond het geweldig. Maar o wat was ik moe. Drie dingen op een dag. De volgende dag besloot ik dat ik dat niet meer ga doen: én koffiemorgen én fysio én gemeenteavond. Ik moest de hele donderdag bijkomen. Ook omdat ik 's-nacht zo vaak wakker wordt van de pijn. Maar MOOI was de uitleg van psalm 87 wel. 

HUISHOUDEN, FITNESS EN REFNET

Het huishouden gaat me niet zo best af met 1 arm. Maar ik red het wel met de nodige pauzes. Ik ben ook weer begonnen met fitness om de rest van min spieren te trainen. Dat was goed. Zo wisselen dingen elkaar af. En sjonge, buiten zitten in een warme herfstzon  en luisteren naar REFNET, wat een zegen zeg!  

Ik houd zo van het bos!!!

Dankbaar voor:

 • de zon in oktober
 • het neerdwarrelen van de blaadjes in het bos (zo mooi)
 • even eruit met mijn man
 • eindelijk een diagnose
 • boeken natuurlijk
 • dat bepaalde dingen lukten in huishouden
 • dat de rozen alwéér bloeien
 • muziek in de nacht
 • PICNIC

vrijdag, oktober 12

BID EN LEES | BIJBELLEESTIP (5)

Ergens las ik: dompel je voor langere tijd onder in één enkel Bijbelboek. Daardoor ontdek je nuances die je anders nooit op zou merken. Goed advies. Mijn Bijbelleestip van vandaag lijkt erop maar is net een tikkeltjes anders.

BIJBELLEESTIP: BID EN LEES (het nog een keer)
Begrijp je een Bijbeltekst niet, lees het vers dan nog een keer door. En nog een keer (in de context). Wissel gebed af met het lezen van het gedeelte dat je niet snapt. God zal helderheid geven op Zijn tijd!

WAT ZAL IK BIDDEN?

Leg de onbegrepen tekst (letterlijk) voor Zijn aangezicht en smeek Hem of Hij jou de Geest van wijsheid en van openbaring wil geven.

9 BIJBELTEKSTEN OVER GEBED

Zegent God deze manier? Uit ervaring weet ik van wel. Belangrijker: God moedigt je aan om het zo te doen. Ik deel 9 teksten uit de Bijbel over gebed, die je kunt toepassen op biddend Bijbellezen, als je een gedeelte (of tekst) niet begrijpt.
  
 1. Matt. 21:22 En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 
 2. Mark. 11:24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen 
 3. Luk. 11:9 En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden 
 4. Joh. 14:13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden 
 5. Joh. 16:24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden 
 6. Jak. 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden 
 7. Jak. 1:6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 
 8. 1 Joh. 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. 
 9. 1 Joh. 5:14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.


👉 Wat raakte jou deze week tijdens het lezen in de Bijbel? Heb je iets niets geleerd? Of kwam je ergens niet uit?

woensdag, oktober 10

7 BIBLE VERSES FOR THOSE WHO FEEL BROKEN

Child: Mommy, these crayons are broken. Can I throw them away?
Mommy: Broken crayons still color.

As a child, whenever a crayon broke, I would throw it away with disgust, needing the perfection of the moment to create my latest design. As an adult I have learnt that even broken crayons colour. ... Every adult I meet has a story that has defined them. (Source: Amanda Viviers)


Broken things. Shattered lifes, broken dreams. Very familiar to me. But Jesus heals the broken. Transforms them into new creatures for the glory of God!

Jesus... doesn't leave us broken. 
JOHN GILL: 

Christ is a physician; many are the diseases of his people; he heals them all by his blood, stripes, wounds; and among the rest their broken hearts, which none can cure but himself; hearts broken by the word, as a hammer, accompanied with a divine power; which have a true sense of sin, and godly sorrow for it; are truly contrite, such as the Lord has a respect unto, dwells with, and accepts of; and these he heals, and only he, by pouring in oil and wine, as the good Samaritan; or by applying pardoning grace and mercy to them, streaming through his blood; and bindeth up their wounds; or "griefs" (n); and so gives them ease, health, and peace, for which they have abundant reason to call upon their souls to bless his name and sing his praise; see Psalm 103:1; compare with this Isaiah 61:1.


7 BIBLE VERSES FOR THOSE WHO FEEL BROKEN

 1. He heals the broken in heart, and binds up their wounds. Psalm 147
 2. And he that sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write: for these words are true and faithful. Rev. 21:5
 3. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ. 2 Corinthians 5:17
 4. The LORD is near to them that are of a broken heart; and saves such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivers him out of them all. Psalm 34:18,19
 5. The Spirit of the Lord GOD is on me; because the LORD has anointed me to preach good tidings to the meek; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;To appoint to them that mourn in Zion, to give to them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified. Isaiah 61:1-3
 6. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment. (Ezekiel 34:16)
 7. Behold, happy is the man whom God corrects: therefore despise not you the chastening of the Almighty: For he makes sore, and binds up: he wounds, and his hands make whole. He shall deliver you in six troubles: yes, in seven there shall no evil touch you. (Job 5:18)God is going to do something new! I believe that He is going to restore. He is working in our brokenness. He will make a way through it. 

Cast not away therefore your confidence, which has great recompense of reward. For you have need of patience, that, after you have done the will of God, you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. (Hebrews 10:35-37)

maandag, oktober 8

5 CITATEN UIT KRINGLOOPVONDST


Op mijn Instagram (juli):

Ik ben dol op de kringloop. Pas kocht ik er dit boekje voor anderhalve euro. Het is een juweeltje 😌✨

MOOI BOEK

Inmiddels heb ik het uitgelezen en het was even leerzaam als mooi. Ik zou er zo weer in willen beginnen! Ik heb het boek gekocht in de veronderstelling dat het door een vrouw geschreven was. Na wat speurwerk ontdekte ik echter dat J. H. Sillevis Smit de naam is van een voormalige hoofdvlootpredikant.

Titel: ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN WOONT5 CITATEN UIT BOEKJE (plus mijn gedachten schuingedrukt)

1. Vandaag heb ik in Indonesië op de top van een berg de zonsopgang mogen meemaken. Dat was een wonder spel van licht en schoonheid. Heel die duistere, vormloze wereld kreeg een tint en kleur en vorm en diepte. En werd als gewekt tot nieuw leven. Zo gaat de Vadernaam over ons leven op als een zon die alle schaduw verdrijft, die alle donkerheid bant, die alle vrees verslindt. Wie werkelijk gelooft dat God zijn Vader is, staat meteen in het licht, in kracht, in blijdschap.

👉 Toen ik dit las dacht ik terug aan het moment dat de Zon over mijn leven opging. Ik schreef er HIER over. Wie Vader zegt, zegt: Liefde – zorg – opvoeding – kastijding – zeggenschap

2. God is uniek. Wanneer op de aanspraak “Onze Vader” de woorden volgen: Die in de hemelen zijt, dan geloof ik dat het deze uitwerking op ons moet hebben: ik trek U niet omlaag, maar ik laat U waar U bent. Ik zal U niet onttronen. Ik aanvaard U zoals U bent. Ik hef tot U die in de hemel zit, mijn ogen op en bid.

👉 Amen, lieve Heere. Zo bid ik. Leer ons om groot van U te denken. Alles van U te verwachten en ons helemaal aan U toe te vertrouwen.

3. Als God Koning is, dan is Hij koning over mijn lichaam en ziel, over mijn huis en mijn geld, over mijn denken en verlangens, over mijn willen en werken, over mijn plichten en over mijn vermaak. Wil ik dat malle kroontje, dat me zoveel kostte en dat zo zwaar woog, inderdaad afleggen? Wil ik dat malle troontje, dat zo hoog leek en dat in werkelijkheid zo laag is, de rug toekeren? Is het tirannetje, dat miserabele alleenheersertje werkelijk in me gestorven? Erken ik in plaats daarvan de heerlijkheid van Jezus’ koningschap en verlang ik naar Zijn rijk alleen?

👉 Hier denk ik diep over na. Ik schaam me diep voor dat miserabele alleenheersertje. Het steekt af en toe de kop op. Vader, regeer me zo door Uw Geest en Woord, dat ik mezelf hoe langer hoe meer aan Uw wil en woord overgeef. Ja, Vader, Uw Koninkrijk kome.

4. Jezus zegt: Ga gerust met je boterham tot je hemelse Vader. Vraag God maar om schoenen en om kleren. Vraag Hem maar om huis en meubilair. Kom maar naar Hem met je werk en vakantie. Vertel Hem maar je behoefte aan liefde en je verlagen naar een huwelijk, je hunkeren naar een kind. Wijs Hem maar op je pijn en benauwdheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Met deze bede leidt Jezus God ons huis binnen, onze woonkamer, brengt Hij God op ons kantoor, in de fabriek, op het land waar we werken. We hebben geen zondagsgeloof. Onze God is Heer van alle dag.

👉 Er is maar één levenszekerheid, die nooit teleurstelt, en deze levenszekerheid rust in de God en Vader, die weet dat ik al deze dingen nodig heb. Bewaar me voor armoede, leer me te leven in dankbaarheid en maak dat ik wil delen van wat ik heb.

5. In het gebed: “vergeef ons onze schulden” zegt Jezus als het ware tegen ons: Wees maar niet bang voor wat je misdeed. Staak dat wanhopige verstoppertje spelen met jezelf. Wees niet bang voor de waarheid. Je hoeft je zonden niet te verstoppen en te verdringen. Probeer ook niet zelf voor je kwaad te boeten. Kwel jezelf niet langer. Er zijn bij God geen voorwaarden. Je hebt maar één ding te doen: vraag Hem vergeving. Leg het in de hand van je hemelse Vader. Dan zul je antwoord ontvangen. Was mij, o Vader, in Jezus naam, zo zal ik rein zijn. En dan gebeurt dat ook.

👉 Wil ik werkelijk klein worden voor God, in ootmoed en berouw mijn schuld belijden? Wil ik in kinderlijk vertrouwen mijn zonden in de handen van mijn hemelse Vader leggen? Wil ik klein worden voor Hem, die ik zo vaak op Zijn hart hebt getrapt? Wil ik zeggen: Vader vergeef mij?
 Ja, ja, ja… dat wil ik!


Dit waren mijn 5 citaten met mijn persoonlijke gedachten erover. Ik vind dit boek echt een juweeltje! 😌✨ Jammergenoeg is het niet meer te koop. Het zou opnieuw uitgegeven moeten worden!

 • HIER deelde ik ook een citaat uit het boekje!

woensdag, oktober 3

Dat doet U toch het liefst?

Uit mijn dagboek

Scheuren. Littekens. Herinneringen die pijn doen. Ik kruip ermee naar God toe en fluister:
De HEERE is mijn Herder
Hij verkwikt mijn ziel.
He restores (Psalm 23:3)
HEER, dat is toch zo?
Dat doet U toch het liefst?


Matthew Henry: 
Hij verkwikt mijn ziel. Hij herstelt mij als ik ziek ben en hij geeft me nieuwe moed als ik zwak ben of op het punt van bezwijken sta. Hij zegt: Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

Barnes Notes on the Bible:
Hij zorgt ervoor dat mijn leven terugkeert. Hij maakt me levend of zorgt ervoor dat ik leef. Het woord ziel betekent hier leven in vers 3. Het verwijst naar de geest die uitgeput, moe, en verdrietig was. En de betekenis is dat God nieuwe kracht geeft, aanmoedigt en vult het met nieuwe vreugde.

---

2018

Nu is het jaren later. En mijn Herder is nog steeds bezig met Zijn liefste werk. Hij verkwikt mijn ziel. Niet alleen die van mij maar ook die van anderen. Ken jij mijn Herder? He restores! 

Hij giet water op de droge hellingen van mijn leven.
Mijn leven vol scheuren en littekens komt opnieuw tot bloei.


6 HERDER TEKSTEN

 1. Jes. 40:11 Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn arm en bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 2. Jer. 23:4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE.
 3. Ezech. 34:23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. 
 4. Joh. 10:11 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,
  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.
 5. 1 Petr. 2:25 Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 
 6. Openb. 7:17 Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Volg de (Goede) Herder! 🐑 

dinsdag, oktober 2

WAITING ON GOD


Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me. (Micah 7:7)

C.H SPURGEON:

I see the green leaves of a plant most dear to all who love the woods in spring. It is seen nestling under a hedge under a shelving bank, just above a trickling stream. I ask it why it does not bloom, and it whispers to me that it will bloom by and by.

👴"But, sweet primrose, why not put forth thy lovely flower at once, and gladden us with thy beauty?"
🌼 She answers: "I am waiting for him — for my lord, the sun; when he cometh and putteth forth his strength I shall put on my beauty."

👴 "But wilt thou not need soft pearly drops of dew to glisten on thy leaves, and the violet and the harebell to keep thee company, and the birds to sing to thee?"
🌼 She replies, "He will bring them, he will bring them all."

👴 "But art thou not afraid of the frost and the dreary snowstorms?"
🌼"He will chase them all away; I shall be safe enough when he comes."

Now, we are the plant and Jesus is our sun!

My soul, wait you only on God; for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation: he is my defense; I shall not be moved. In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God. Trust in him at all times; you people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. (Psalm 62)
------

maandag, oktober 1

CHECK DE CONTEXT | Bijbelleestip (4)

Vraag aan mezelf: Mag ik STA OP EN SCHITTER uit Jesaja 60:1 op mezelf toepassen?

👉 Hoe belangrijk is het om Bijbelteksten in de context te lezen? Echt heel belangrijk. Veel belangrijker dan ik vroeger dacht!

Bijna had ik God en Zijn verbond met Israel uit mijn Bijbel weggedacht. Maar Jesaja 60 draait juist om Gods trouw aan Israël. Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet. JA, ik mag als gelovige uit de heidenen in Israëls Zegen delen. Ik mag naar het Licht toe gaan. En dat doe ik ook omdat Hij me getrokken heeft uit de duisternis. Maar... in deze teksten gaat het niet om mij.

Ik las zonder context dit:
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.

Ik las in de context dit:
En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad --- Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël.

Hoe had ik kunnen weten wat er met deze Bijbelteksten bedoeld werd, als ik de verzen niet in hun verband gelezen had?

👉 Welke Bijbelteksten heb jij ooit uit de context getild?BIJBELLEESTIP: CHECK DE CONTEX!

De Bijbel is geen grabbelton waaruit je lukraak een tekst kunt pakken om op jezelf toe te passen. Trek verzen niet uit hun verband. Ontwikkel geen eigen betekenis. Lees Bijbelteksten in hun context.

Je kunt jezelf hierbij een paar helpende vragen stellen:
 1. wie heeft dit geschreven? 
 2. aan wie is het geschreven? 
 3. op welke tijd heeft het betrekking?
 4. waarom is het geschreven?* zaterdag, september 29

Yeshua en de ceremonie van het water scheppen (Soekot)


Soekot is een feest van acht dagen. Het is echt een FEEST! De eerste avond en dag zijn al heel bijzonder, maar het einde van het feest nog meer. In feite is de laatste dag de korte, krachtige samenvatting van het Soekot-festival. "Hoshana Rabba" (een verzoek om grote redding) op de zevende dag, wordt gevolgd door "Shmini Atzeret" (achtste dag van het samenkomen) en "Simchat Torah" (vreugde van de Torah). Yeshua ging naar Jeruzalem om het het feest mee te vieren en Johannes hoofdstuk 7 beschrijft wat Yeshua gezegd heeft op de climax van dit feest, twee millennia geleden.

ACHTERGRONINFORMATIE

Eerst nog wat belangrijke achtergrondinformatie (onder het plaatje).


Simchat Beit Hashoavah - de vreugde van de waterceremonie.

Rond de tijd dat Yeshua op aarde leefde, was een ceremonie van gieten van water een deel van de traditie van het festival geworden. Dit werd de "Simchat Beit Hashoavah" genoemd - de ceremonie van het water-gieten. De priesters daalden naar het badwater van Siloam in de Stad van David (net ten zuiden van waar de Westelijke Muur vandaag is) en ze vulden daar een gouden kruik met het vers water. Ze gingen er mee naar de tempel, door de Waterpoort heen onder van het geluid van de sjofar. Ze goten het water uit als een plengoffer zodat het over het altaar heenstroomde, net als de wijn uit een andere kom. Deze ceremonie vormde het begin van de gebeden om extra regen. Het was een ceremonie vol blijdschap.

DE TALMOED

De Talmoed beschrijft het op deze manier:

Hij die wie niet de ceremonie van het water-gieten heeft ervaren, heeft nooit blijdschap in zijn leven gezien'. Aan het einde van de eerste feestdag van het loofhuttenfeest daalden de priesters af naar het vrouwenhof. Daar stonden gouden kandelaars met elk vier gouden schalen erop en vier ladders bij iedere kandelaar.Vier jonge mannen uit de priesterlijke stam goten de gouden schalen van de kandelaars vol met olie uit de kruiken die ze met zich meedroegen. Van de versleten gordels en broeken van priesters maakten zij lonten, en daarmee ontstaken zij de lampen. Er was geen plek in Jeruzalem die niet verlicht werd door het licht van deze kandelaars vanaf de plek van deze feestelijke ceremonie. Van verre zag men de verlichting van de tempel. Het was gebruikelijk dat oprechte vrome mannen dansten met brandende fakkels in hun handen terwijl ze God loofden en er stonden Levieten op elk van de vijftien treden van de trap, die leidden van het hof van Israël naar het vrouwenhof, die overeenkomstig de vijftien opgangsliederen.” (Bron: Babylonische Talmud, Tractate Sukkah 51a en 51b)


JESAJA 12

De ceremonie verwijst naar deze passage in Jesaja 12

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. (Jesaja 12: 2-3)

Een van de namen voor deze dag is "Hoshana Raba", wat Grote Redding betekent. Weet dat dit de precieze betekenis is van Yeshua's naam: Redding. In het Hebreeuwse zeg je letterlijk: met vreugde zul je water putten uit de bronnen van Yeshua!

Laten we nu eens kijken wat Johannes 7 ons over Yeshua tijdens de climax (van het feest) van Soekot:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37-38)

De passage omvat in het kort alle leringen van Yeshua tijdens Soekot in Jeruzalem, en legt uit dat toen Hij over dit levende water sprak, Hij op de Heilige Geest doelde, die over de gelovigen uitgestort zou worden.


JESAJA  55

Hoe komt dit allemaal bij jou over? Geen wonder dat er verhitte discussies ontstond over of Hij wel of niet de Messias was. Yeshua refereerde ook aan Jesaja 55, een hoofdstuk dat het volk van Israël in het bijzonder uitnodigt tot het heil of redding. Het begint als volgt,

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,zonder prijs, wijn en melk. 

OPENBARING 22

Ditzelfde thema verschijnt opnieuw in het hoogtepunt van ons grote verhaal, in Openbaring 22

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.(Openbaring 22:17)

DAG VAN REDDING

Vandaag is het de dag van redding! Hoshana Raba! Yeshua komt snel terug - laten we zoveel mensen roepen als we kunnen om te komen genieten van het water van het leven. Yeshua heeft betaald voor onze redding van de zonde en de dood, zodat we voor altijd kunnen genieten van een overvloedig leven met God en Hij biedt het gratis aan iedereen die vandaag naar Hem toe komt.


Dit is ook het moment waarop de jaarlijkse cyclus van het doorlezen van de Thora, één portie tegelijk, opnieuw begint met Genesis. Het is tijd om je te verheugen met de Torah (Simchat Torah), en veel mensen zullen de hele nacht opblijven om het te lezen!

🙏 Bidt alstublieft voor Joodse broeders en zusters over de hele wereld dat ze de stem van hun Messias mogen horen, die hen vandaag roept: KOM!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

vrijdag, september 28

DORST!

Wat een chaos van binnen. Ik voel me smerig door al dat kleefstof. Kleefstof op mijn ziel door dingen waar ik te veel in opging deze week. Helemaal geen slechte dingen overigens. Het is maar hoe je er mee omgaat, toch? Ik verwaarloosde er mijn Liefste door. En nu heb ik dorst! Want het is van binnen zo droog geworden zonder het levende water van Christus.

Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en  uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.


O, alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prijs, wijn en melk.
(Jesaja 55:1-3)

Ik snakte naar een ontmoeting met God. Tijdens het leegruimen van mijn afwasmachine dacht ik daar over na. En later pakte ik mijn Bijbel erbij en las over de mus en de zwaluw die een thuis vonden in de tempel van Israëls God. Ze waren dichtbij Hem. En ik, die de musjes ver te boven ga... ik lijd armoede aan mijn ziel en kom om van de dorst. Weet je wat? Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en zeggen: Vader, ik heb gezondigd...

VERFRISSENDE BIJBELTEKSTEN

Ik ontdekte een citaat van Arthur Pink. Hij zegt dit: 

De meest bekende Bijbelteksten geven evenveel verfrissing bij de zoveelste keer dat je ze leest als bij de eerste keer. De Bijbel wordt vergeleken met een bron van levend water: de fontein is altijd hetzelfde en het water is altijd fris. 

En dat is echt zo!

Heb je geestelijke dorst? Ga terug naar de Bijbel. Veeg het stof eraf. Lees. Bestudeer. Mediteer. Vraag of God Zijn Woord opent voor jou. Onderstaand Bijbelvers heb ik vaak gelezen. Het is altijd hetzelfde: fris en krachtig. Nooit heeft een mens zo gesproken als Hij spreekt (Johannes 7:46). Maar vandaag vind dit vers zoveel mooier dan vroeger. Weet je waarom? Omdat ik nu het hart van de Herder ken, dat er achter klopt. 

En op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden. (Johannes 7:37-39)


GEBED

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug. (Psalm 51)

 • Welke Bijbelteksten hebben jou ooit verfrist?

woensdag, september 26

Hang je harp niet aan de wilgen

De Joden werden weggevoerd in ballingschap. Het was een massale deportatie. De Babyloniërs begonnen er in 597 voor Christus mee. En het was een verschrikking. Lees Psalm 137 en je ziet het helemaal voor je:

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
ook weenden wij als wij aan Sion dachten.
Wij hadden onze harpen gehangen
aan de wilgen die daarbinnen zijn.

Jeremia's brief aan deze Joodse ballingen hielp hen om te begrijpen wat ze moesten doen in dat verre vreemde land.

 • Of dat mij iets te zeggen heeft? Meer dan ik dacht!


Soms kom je in een situatie of omgeving terecht waarin je je totaal wanhopig voelt. Je hangt je harp maar aan de wilgen. Op dat moment is de boodschap uit Jeremia 29 voor jou zo gek nog niet! Hoe te leven in een omgeving (of situatie) waarin je jezelf niet thuis voelt?

4 TIPS VAN WARREN WIERSBE 

 Met eigen woorden omschreven:
 1. Aanvaard je situatieProbeer een zo normaal mogelijk leven te leiden en verdraag ongemakken zonder jezelf iedere keer te beklagen. Probeer een zegen te zijn voor de mensen om je heen. Wees een vredesduif en geen mopperpot.(Jeremia 29:5-7)
 2. Wees geduldig: God weet hoelang iets zal duren en hoeveel je op je bordje krijgt. Hij weet de precieze tijd voor alles. Wees geduldig in je verdrukking ook als Hij je situatie niet a la minute wijzigt. (Jeremia 29:10)
 3. Vertrouw op GodVers 11 is zo'n mooie belofte als je in een situatie komt waarin je het moeilijk hebt. Of als je meemaakt dat mensen jouw christelijke levenswijze niet accepteren. God denkt aan jou. Zijn plan heeft een doel. Zijn werk in jou is nog niet afgerond. (Jeremia 29:11)
 4. Vermijd valse hoopKlamp je niet vast aan horoscopen of waarzeggerij. Het woord van onze God is een lamp voor je voet en een licht op je pad. (Jeremia 29:8-9)

NIET HOPELOOS

Gods plannen zijn altijd goed, maar niet altijd gemakkelijk. Naarmate je je aandacht op Gods betrouwbaarheid vestigt (Hij zal je nooit verlaten), ontvang je oog voor de dingen vanuit Zijn perspectief. Dan merk je dat niet alles hopeloos is. Hang je harp niet aan de wilgen. Want zoals de HEERE het zelf zegt:

Zie, Ik ben de HEERE, de God van al wat leeft. Zou er ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:18)


👉  Luister naar: BRING US BACK (Joshua Aaron)

maandag, september 24

Gebruik een Handboek | Bijbelleestip (3)

Wil je graag een heel bijbelboek uitlezen maar kom je er niet doorheen? Lees voordat je aan een bijbelboek begint over het hoe en waarom van het bijbelboek. Wie is de schrijver, wat is het doel en de strekking, aan wie was het gericht? Dat helpt je om een Bijbelboek beter de begrijpen. Ik gebruik dit praktische boek: Korte inleiding tot de Bijbelboeken.

Ik kocht het samen met wat andere boeken bij de kringloop voor maar 2 euro. Het is ook online te koop (zie link hierboven).


Soms schrijf ik van tevoren kort even op wat ik belangrijk vind om te onthouden.

BIJBELLEESTIP: HANDBOEK BIJ BIJBELBOEKEN

Lees voordat je aan een bijbelboek begint over het hoe en waarom van het bijbelboek. Wie is de schrijver, wat is het doel en de strekking, aan wie was het gericht? Het helpt je om een Bijbelboek beter de begrijpen. Schaf een handboek aan.

Ik heb nog wel een paar andere handboeken in de kast staan maar deze is het mooist! De auteur Ernst Aebi schrijft: "Ik hoop dat het boek een nieuwe stimulans is tot vreugdevolle Bijbelstudie." Ik ervaar dat het een verschil maakt. Het geeft inderdaad een nieuwe stimulans en meer vreugde.

donderdag, september 20

DENK GROOT!

Nadat ik mijn zoon uitgezwaaid had, ging ik terug mijn bed in. Ik had slecht geslapen door schouderpijn en piekergedachten. Daarom besloot ik de dag op mijn gemakje te beginnen met een goed boek en een grote mok koffie.

KOFFIE EN BOEK

Ik dronk mijn cappuccino en ik las een paar bladzijden van mijn boek. Het leek of de schrijver me kende en wist hoe ik in elkaar stak:

Waarom maakt je je zorgen over de dag van morgen? Bezorgdheid is een kwelling, die duizenden martelt. Bezorgdheid is niets anders dan niet bij de dag van vandaag, maar bij de dag van morgen te leven. Jezus zet ons in het nu. Hij leert ons zeggen: Geef ons heden. Wees nu met mij. U die nu bij mij bent, U bent morgen immers Dezelfde. Dezelfde in liefde, dezelfde in zorg, dezelfde in trouw. 


Ik besloot het stukje tekst over te schrijven in mij dagboek, zodat ik het nog eens kon lezen maar voordat ik mijn pen kon pakken kwam mijn dagtekst binnen via mijn telefoon. Ik keek op het schermpje. Tot mijn verbazing paste het naadloos aan bij het stukje dat ik net gelezen had! 

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheus 6:34)

👉 De Heilige Geest doet dat zo graag: je aandacht richten op de liefde en trouw van God. Het is Zijn liefste werk!

EEN GOED WOORD

Bezorgdheid drukt het hart teneer, maar een goed woord verblijdt het, staat er op mijn nieuwe boekenlegger. Een GOED WOORD. Het goede woord dat mij gisteren het meest blij maakte las ik later die dag: 

Onze hemelse Vader houdt van ons met een zeer bijzondere liefde. Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden (Col 3:12) Hoe ongelooflijk het ook klinkt, ‘Hij verheugt Zich over ons met vreugde en juicht over ons met gejubel.’ (Zefanja 3:17) Hij heeft plezier in ons, zoals een vader plezier in zijn kinderen. Matthew Henry zegt naar aanleiding van deze tekst: ‘De grote God houdt niet alleen van Zijn heiligen, Hij houdt er ook  echt van om van hen te houden.’ God heeft er plezier in om van ons te houden, want we zijn van Hem (Vertrouwen, Jerry Bridges)

Matteüs 6:24-38

DENK GROOT

Wees dan niet bezorgd maar denk groot van Zijn liefde. Denk groot van Zijn zorg. Denk groot van Zijn trouw. Denk groot van de hulpbronnen die Hem ten dienste staan. Denk groot van je hemelse Vader en van Zijn vergevende genade. (J. H. Sillevis Smitt)

woensdag, september 19

ENCOURAGE OTHERS LIKE JESUS

 The celebrated Dr. R. W. Dale, used to be fond of relating how he was cheered once by a poor woman's earnest words. He was feeling dejected and as if all his strength was gone, when, passing through a street in Birmingham, he met a decently dressed stranger, laden with parcels, who stopped and said, "God bless you, Dr. Dale!" Her face was unknown to him, and he answered, "Thank you.What is your name?"

"Never mind my name," was the response; "but if you only knew how you have made me feel hundreds of times, and what a happy home you have given me! God bless you!"
Then she was lost in the crowd, but she had encouraged a man whose books are in every library, and whose name is dear to the universal church.


Heaviness in the heart of man makes it stoop: but a good word makes it glad. (Proverbs 12:25)

I did a little study today:

JOHN GILL Heaviness in the heart of man maketh it stoop. Either an anxious care and solicitude about living in the world, as the word (m) signifies; when it seizes a man's spirits, it depresses them, and keeps them down: or a fear and dread of adversity, or sorrow and grief, on account of some calamity and distress; when it gets into a man's heart, it sinks and bows it down, that it cannot take any pleasure or comfort in anything. But a good word maketh it glad; a comforting, cheering, and encouraging word from any friend, that compassionates their distressed case; this lifts up the heart and inspires it with joy; so a word in season, spoken by a Gospel minister, raises up a soul that is bowed down, and gives it comfort and joy: such a good word is the Gospel itself; it is good news from a far country, which is like cold water to a thirsty soul, very refreshing and reviving.


ENCOURAGE!

I was so glad to read this (below) in one of the evening devotions written by C.H. Spurgeon this week about Encourage him! I will share it with you:

Brethren, take Deuteronomy 1:38 as God's message to you. Labour to help others, and especially strive to encourage them. Talk cheerily to the young and anxious enquirer, lovingly try to remove stumblingblocks out of his way. When you find a spark of grace in the heart, kneel down and blow it into a flame. Speak a word in season to him that is weary, and encourage those who are fearful to go on their way with gladness. God encourages you by his promises; Christ encourages you as he points to the heaven he has won for you, and the spirit encourages you as he works in you to will and to do of his own will and pleasure. Imitate divine wisdom, and encourage others, according to the word of this evening.

👉 Encourage others like Jesus! (John 14:1)

maandag, september 17

LIEFSTE MEESTER || herinnerdingen (1)

Ik stond in mijn lievelingswinkel en neusde tussen de boeken. Dat is beslist geen straf voor mij want ik ben een echte boekenwurm. Ik weet niet of ik daadwerkelijk een boek gekocht heb. Ik kocht wel dit blauwe hartje van steen met de ingegraveerde woorden: Liefste Meester.

Het paste precies in mijn hand!


GELOOFSBELIJDENIS

Ik wist dat het voor kinderen was, die aan het einde van het schooljaar afscheid namen van hun meester. Maar toen ik die twee woorden las, zag ìk er mijn persoonlijke geloofsbelijdenis in. Een liefdesverklaring zeg maar!

Rond de tijd dat ik het blauwe hartje zag liggen was het nog niet zo lang geleden dat de Heere God me verloste van mijn allerergste twijfel of Jezus de beloofde Messias was. Of toch niet. Net als Thomas belijd ik sindsdien: “Mijn Heere, en mijn God!” En net als Nathanaël zeg ik: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!”LIEFSTE MEESTER

Mijn ogen hebben Uw zaligheid (Yeshua) gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken (Lukas 2). Hij zal me nooit ten onder laten gaan aan  twijfel. Wat een ongelofelijk wonder! Hij is mijn Liefste Meester! Ook die van jou?

U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik wil altijd in Uw aanwezigheid zijn.
U bent degene die van me hield en ik houd ook van U!

👉 Heb jij ook herinner-dingen?

zaterdag, september 15

ECHTE VERZOENING OP JOM KIPPOER

Door: ONE FOR ISRAEL

De wegen in het land van Israël zullen stil en leeg zijn op de meest heilige dag van de Joodse kalender: Jom Kipoer, de Verzoendag. De meeste Joodse mensen zullen het 24 uur zonder eten en drinken doen en zij zullen speciale Jom Kippoer-diensten bijwonen in de synagoge, zelfs als ze helemaal niet in God geloven - op dezelfde manier als veel mensen die niet echt in Jezus geloven een kerstnachtdienst bezoeken.

De gewoonte van vasten en rustige overpeinzing op deze dag is een diep ingesleten deel van de Joodse cultuur geworden. En terwijl ze in de synagoge nadenken over zonde, vergeving en wat het allemaal te betekenen heeft, ontmoet God hen soms daar...

De verloren betekenis van de zondebok van Jom Kippoer


Verzoening, weer één worden met Zijn geliefde mensen, was altijd Gods verlangen, en deze speciale dag van opoffering en vergeving van zonden was ontworpen om dat te bereiken. Het is een belangrijke tijd om te bidden voor het Joodse volk om zich te verzoenen met hun God, door het bloed van de Messias.

Ongeveer 3500 jaar geleden heeft God Aäron de Hogepriester, opgedragen om twee bokken te nemen:

Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. (Leviticus 16:7-10)

De 'zondebok' is een bekend begrip in het Nederlands geworden, ontleend aan het Hebreeuwse woord עֲזָאזֵל, en het betekent iemand die de schuld op zich neemt. De exacte betekenis is onduidelijk in het Hebreeuws, maar zo vreemd als de woorden en zelfs het hele ritueel kunnen lijken, deze gebeurtenis prikkelt Joodse mensen om na aan te denken.

 • Waarom hebben we bloedoffers nodig? En maakt het uit dat we dat vandaag de dag niet meer doen?
 • Zijn mijn zonden echt vergeven? Wat is zonde eigenlijk?
 • Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn naam is geschreven in het boek des levens?

Tegenwoordig heeft Jom Kippoer zich ontwikkeld tot een gebeurtenis die weinig lijkt op het Bijbelse opdracht. Bloedoffers werden kort na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus vervangen door gebeden, en zonder enige zekerheid van absolute vergiffenis spraken rabbijnen over het hebben van "gewogen" daden - het goede tegen het kwade. Alleen degenen die 'goed genoeg' zijn, zullen hun namen zien staan in het boek des levens. In deze tijd van het jaar, beschouwd als het Joodse Nieuwjaar (Rosh HaShana valt een paar dagen voor Jom Kippoer), wensen mensen elkaar geluk dat hun naam in het juiste boek zal worden geschreven.


Dit staat zo ver af van wat God bedoelde! De oorspronkelijke boodschap van Jom Kippoer was dat iedereen in de gemeenschap gezondigd had en dat het plaatsvervangend offer van een onschuldige de last van hun zonde dragen zou, zodat ze het niet zelf hoefden te doen. Het resultaat daarvan was dat een zware last van hun schouders werd getild en weggedragen... omdat ze zeker wisten dat hun zonden vergeven waren door God vanwege het acceptabele bloed van het offer. Het was een perfect beeld van het komende Messiaanse offer.

Aliza’s verhaal


Aliza begon haar reis naar het geloof in een synagoge op Jom Kippoer in 1965. Ze luisterde naar Leviticus 16 waar in grootse, bloederige details weergegeven wordt wat er op de dag gebeuren moest. Toen deze lezing werd afgerond, ging het gebedenboek van die tijd verder: accepteer onze gebeden in plaats van offer. Aliza zei onmiddellijk tegen zichzelf: dat kan niet juist zijn, het is te gemakkelijk.

Enige tijd later ontmoette zij gelovigen die in staat waren om haar iets over Yeshua te vertellen en zij begon de Bijbel te lezen. Ze vond de passage in Leviticus en ontdekte inderdaad dat gebed geen alternatief was voor offerande. Ze blééf lezen en begon te begrijpen dat ze als Jood een Hogepriester nodig had om voor haar te bemiddelen en een verzoenoffer voor God te brengen. Uiteindelijk las ze de brief aan de Hebreeën; het ultieme commentaar op Leviticus. Toen ze de hoofdstukken acht tot tien las, begreep ze, en tegen de tijd dat ze Hebreeën 10, de verzen 19 tot 23, bereikte, vroeg ze Yeshua om haar Hogepriester te zijn.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Aliza zegt altijd dat ze "Yeshua niet in haar leven gevraagd had" - in plaats daarvan vroeg ze of Hij haar in de Zijn leven wilde nemen. En dat deed Hij ook, en zij getuigt dat, zoals vers 19 beloofde, Hij sindsdien getrouw is geweest.

Orit en Marvin's verhaal


Orit had een religieuze achtergrond en zat in de synagoge in Haifa, Israël, op Jom Kippoer 1983, maar het lukte haar niet om iets te voelen... dan dat de dienst vol hypocrisie was. Ze had de Bijbel regelmatig gelezen en de profetieën over de Messias gecontroleerd, en hoewel de woorden van het gebedenboek mooi waren, voelde ze dat ze leeg waren. Ze ontdekte dat de woorden van de Bijbel zelf verwaarloosd waren. Haar familie hield zich aan de voorschriften om te proberen de "kapara" (verzoening) voor iedere persoon te krijgen, maar Orit wist dat geen enkele hoeveelheid geld of geslachte kippen hen het recht zou geven om zondeloos tegenover God te staan. Het moest iets veel groters zijn. Ze hoorde de mensen om haar heen huilen en hun zonden belijden, maar zei in haar hart tegen Yeshua: Als U de ware Messias bent die kwam en Uw leven voor ons gaf, geloof ik het. Ze voelde zich een beetje vreemd, maar stond op, klopte haar kleren af en ging naar huis en... voelde geen schuld meer. Vanaf dat moment was ze op weg naar haar eigen persoonlijke relatie met Yeshua.

Orit: Ik wist gewoon dat er niets was dat ons van de zonde kon reinigen en ons dichter bij God kon brengen. We hadden iets veel groters nodig. Ik vroeg God om Zichzelf aan mij bekend te maken, en dat deed Hij.

Ze wist niet dat  Marvin, de man die later haar echtgenoot, zou worden, in Amerika hetzelfde proces doormaakte. Hij was ook van een religieuze Joodse achtergrond en kwam op dit moment op dezelfde manier tot geloof in Yeshua, op Yom Kippur. Ze zijn getrouwd en wonen vandaag in Israël. Ze hebben drie kinderen die ook geloven in de reddende kracht van Yeshua de Messias, maar Marvin en Orit helpen hun kinderen met het begrijpen wat hun Joodse "broers en zussen" horen en doen tijdens Jom Kippoer, door hen mee naar de synagoge te nemen om hen zo te leren hoe ze het beste kunnen bidden voor hun mensen.


Op dezelfde manier dat Aliza jaren geleden haar Messias vond op de Grote Verzoendag, kwamen Orit en Marvin onafhankelijk van elkaar in Jom Kippoer in de jaren 80 tot erkenning van de Messias... omdat ze de gelegenheid hadden om na te denken over de betekenis van verzoening en opoffering.

Tijd om te bidden


Bid vandaag alstublieft heel gericht dat veel meer Joodse mensen oog in oog zullen komen te staan ​​met hun God en Zijn Messias tijdens Yom Kippoer op 18 en 19 september dit jaar.

Messiaanse gelovigen hier in heel Israël zullen ook vasten en bidden voor hun mensen en hun land gedurende Jom Kippoer. God zegt ons:

Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 Kronieken 7:14)
We zullen berouw hebben over de zonden van Israël en als voorbidders in de bres gaan staan. We bidden voor vrede, bescherming en bovenal voor redding - zowel voor Israël als ook voor onze buurlanden. We leven in gevaarlijke tijden; politiek en spiritueel. Bid alstublieft voor veiligheid en bescherming, bid voor de vijanden van Israël en bid voor de verloren en gewonde mensen van Israël. Bid dat heil - de redding -  zich verder uitspreidt, over alle gebieden van het leven, zodat Israël de zegen kan zijn voor de hele aarde, zoals God het bedoelde.

---------------------------------------------------------------------------------------
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

vrijdag, september 14

Dat je van Hem bent!

Het moment dat je de Zon weer ziet schijnen. Het moment dat je geloven mag dat Hij voorop gaat. En dat je alleen maar hoeft te volgen. Dat Hij je naam kent. En je nooit alleen laat. Omdat Hij je gekocht heeft met Zijn bloed. Omdat Hij intense liefde voor je koestert. Omdat je van Hèm bent! Wat er ook op je pad komt, Hij zal je nooit uit het oog verliezen. Nog geen milliseconde.


Dat moment, dat je weet dat dit een onbetwistbare waarheid is, ook al ga je door een dal vol schaduwen van de dood. Ja, bij Hem is de bron van leven, in Zijn licht zie je licht en lijkt het leven ook zo veel lichter.

Maakt dat niet dankbaar en blij?
JA DUS!

woensdag, september 12

HET VOORBEELD VAN JOSEFAT (2)

Door: ONE FOR ISRAEL


Probeert de vijand iets te stelen dat rechtmatig van jou is, als een door bloed gekocht kind van God? Waarschuw je hemelse Vader en roep Hem aan om je te helpen!

Deel 1
Lees: 2 Kronieken 20

O God, wilt U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.

"Er is niets dat wij nog kunnen doen, we zijn verloren zonder U, we rekenen in deze situatie volledig op U". Deze houding van uiterste afhankelijkheid is kostbaar in Gods ogen. Soms leven we in de waan dat wij de controle hebben, maar de realiteit wordt zichtbaar in de tijd dat problemen ons overspoelen. God, zonder U zijn we verloren! Ja, ja dat zijn we! God is het er mee eens.

Nogmaals, het ontroerd Gods hart als we ons op Hem afstemmen en op Zijn waarheid. Onthoud wie Hij is en wie wij zijn. Oefen geloof in Zijn Woord en karakter.

GODS ANTWOORD

De dingen die Josafat in zijn gebed tot uitdrukking brengt zijn kostbaar in Gods oog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hij Zich haast om Josefat te bemoedigen. En het is geen gewone bemoediging. Gods Geest vervult de profeet Jahaziël met een heel bijzondere boodschap:

Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.

WOW! 
Ze hoeven zelfs niet te vechten! Nou, dat is geweldig nieuws!
Maar wat nu? Hoe verder?

Toen boog Josafat zich met het gezicht ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE!

Ze vielen plat op hun gezicht in ontzag en aanbidding. Daarna stonden de Levieten op... om de Heere, de God van Israël met een zeer luide stem te prijzen! Er is een tijd voor rustige reflectie in aanbidding en ontzag voor God, en er is ook een tijd om vrolijk te zijn voor Hem!

VERTROUW! 

Ze stonden allemaal vroeg op om naar de plaats te gaan waarvan God hen gezegd had te gaan, en Josafat riep:
Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.


VERTROUW op de Heere, uw God, en U zult standhouden. VERTROUW zijn profeten (dat het waar is wat zij zeggen) en je zult slagen. Er werd besloten wie er op uit zou trekken en wie er zouden blijven om God te loven. Want dat is wat deze overwinning zou "kosten" - een behoorlijke hoeveelheid gejuich en lofzang.

Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig! Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.

JUICH! ZING!

PRECIES OP HET MOMENT dat de zangers begonnen te juichen en zingen, legde de HEERE. hinderlagen... dit doet me denken aan de engel die tegen Daniël zei: "Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen."

Hier bij Josefat gebeurt het net zo. Juist op het moment dat de mannen beginnen te zingen, legde de HEERE hinderlagen tegen de vijanden die op Juda afgekomen waren en ze werden overwonnen.

Wist je dat het Hebreeuwse woord voor 'koorleider' uit dezelfde woordstam komt als 'overwinning'?

GOD TROONT OP DE LOFZANGEN

Door Gods lofzangen te zingen bevorderen we het koninkrijk van God. We moeten omhelzen dat het Zijn kracht, Zijn overwinning en Zijn macht is die ons redt. Daarop vertrouwen. Het is moeilijk om te zingen als je niet vol geloof bent, maar aan de andere kant is het moeilijk om in vreselijke twijfel te blijven hangen als je begint met het prijzen van Gods eigenschappen. Hij troont op de lofzangen van Israël. Hij houdt ervan om ons tegemoet te komen als wij Hem met vreugde loven in ons uur van nood.

Om het allemaal samen te vatten: hier zijn de 12 beste tips die we uit Josefats voorbeeld kunnen halen:
 1. Richt je erop om God te zoeken 
 2. Sluit je bij  anderen aan in gebed en vasten 
 3. Herinner jezelf eraan Wie de God is met Wie je praat 
 4. Roep in herinnering wat Hij in het verleden heeft gedaan 
 5. Herinner jezelf aan wat Hij heeft gezegd heeft en welke beloftes Hij gaf
 6. Vertel God al deze dingen, en herinner Hem eraan 
 7. Vertel Hem je probleem 
 8. Zeg Hem dat je zonder Hem verloren bent 
 9. Vertrouw op HEERE en houdt zijn knechten hoog  
 10. Buig neer voor God in stil ontzag
 11. Prijs God voor al Zijn goedheid
 12. Zie hoe God het voor je uitwerkt 
Onze ogen zijn op U, HEERE!

=======================================================

ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

ONE FOR ISRAEL (site)
FACEBOOK: ONE FOR ISRAEL
INSTAGRAM
TWITTER