maandag 20 augustus 2018

ELKE MORGEN NIEUW

DOOR: DAVE ZULEGER 


Waar denk jij het eerst aan als je 's ochtends wakker wordt?

De eerste dingen die onze geest overstromen als het alarm afgaat, geven ons vaak geen blij gevoel en bieden geen troost. Vaker wel dan niet overvallen de lasten van de dag ons al voordat we zelfs maar een paar keer hebben kunnen ademhalen. Een moeizame relatie, een conflict, die ene ontmoeting, de fout die we maakten, de takenlijst die te lang is voor de dag van vandaag, de pijn die we voelen, die ene zonde die we maar niet kunt overwinnen. En op de achtergrond is er een knagende gevoel dat we geen kracht hebben om er ook maar iets aan te veranderen.Als we niet oppassen, bepalen die eerste zwartgallige minuten de rest van de dag. We zijn van nature niet geneigd om het bevel van God op te volgen om onze gedachten te richten op dingen hierboven, waar Christus is (Kolossenzen 3:1-4).

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Het heeft altijd iets vreemds dat we de eerste momenten na een volle nacht van totale, onbewuste afhankelijkheid, onmiddellijk in een onafhankelijke, ik-moet-het-allemaal-zelf-doen-modus stappen. We stellen ons vertrouwen automatisch op onze eigen "paarden" en "strijdwagens" in plaats van op de soevereine liefde van onze Heer (Psalm 20:8).


Onze angstige harten


De kern van deze angsten ligt in een soort ongezond,  niet-Bijbels vertrouwen in onszelf om de zwaarte van het leven te (kunnen en moeten) dragen. Maar God heeft onze zelfredzaamheid nooit bedoeld om al het gewicht van de moeilijke dingen te dragen. Een mentor zei ooit tegen mij: Angst ontstaat als we eerst naar onze omstandigheden en dan naar onze bekwaamheid kijken, maar geloof komt als we naar onze omstandigheden kijken en daarna omhoog naar Gods vermogen.

Dit advies heeft me goed geholpen in mijn strijd van het geloof. Het hielp me daarnaast ook om de complexiteit van mijn zondige, op zichzelf vertrouwende hart te zien en te doorgronden.

De meesten van ons geloven in de soevereine kracht van God (Efeziërs 1:11), maar vaak verwaarlozen of vergeten we dat die soevereine kracht dan ook echt van toepassing is op ons persoonlijke leven en op onze specifieke omstandigheden (om ons te helpen). Misschien zijn we verblind doordat we onszelf telkens afkeuren en weerhoudt het luisteren naar negatieve stemmetjes ons ervan om Gods waarheid op onszelf toe te passen. Dan zeggen we: Ik heb het verknoeid en ik ben te onbetekenend om in aanmerking te komen voor Zijn speciale kracht. 


Het is nodig dat we onthouden dat de kracht van God nu van ons is dóór Christus (Efeziërs 1:19-20), en dat Hij ons elke morgen nieuwe weldaden belooft:

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is Uw trouw!" (Klaagliederen 3: 22-24)

In Christus zal Gods eeuwige liefde voor jou nooit ophouden. Nooit. Zijn barmhartigheid zal nooit tot een einde komen. Nooit. Zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid zullen elke ochtend nieuw zijn en Hij zal ze getrouw over je uitspreiden. Als God je grootste schat is, als God Degene is waar je het meest van houdt - jouw deel is - dan mag je terecht op Hem en Zijn onverbreekbare (bijna ongelooflijke) beloften hopen.

De Heer is mijn deel


De Heere is niet in het algemeen iemand anders deel, maar de schrijver van Klaagliederen erkent dat de Heere zijn deel is. Aan deze kant van het kruis weten we dat Jezus dit deel voor ons gekocht heeft:  volle vreugde in de tegenwoordigheid van God, voor altijd (Psalm 16:5,11).

De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Klaagliederen 3: 22-24 herinnert ons eraan dat de Heere in Christus trouw zal zijn om er iedere morgen voor ons te zijn met voldoende nieuwe genade om ons door de problemen, de zonde en de pijn van vandaag heen te loodsen. Het Bijbelboek is gevuld met pijn, ellende en de gevolgen van ons zondige en gebroken bestaan. Toch breekt hier een glimpje van de evangelie-hoop door, dat ons wijst op de overvloedige, krachtige en trouwe zorg van God voor elk kind dat behoort tot Zijn door bloed gekochte familie.


God voedt elke vogel in de lucht en kleedt alle lelies van het veld, en Zijn zorg voor ons stijgt ver uit boven Zijn zorg voor de natuur. (Mattheüs 6:25-34). 

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Hij zal elke ochtend bij ons zijn... tot het moment dat we die nacht in slaap vallen en hij zal ons nooit, nooit verlaten of verwaarlozen, zelfs niet als we genieten van Zijn goede gave van een vredige slaap (Psalm 4:9).

Hulp en bescherming zijn vlakbijMijn zoontje worstelde onlangs meer met angst dan ooit tevoren. Hij was bang voor zijn middagslaapje en ook om 's avonds in slaap te vallen. We hebben hem gerustgesteld en zeiden dat we een veilig huis hadden, dat alle deuren gesloten waren en dat mama en papa alles zouden doen om hem te beschermen. Wat we ons echter opeens realiseerden was dat het voor hem het allerbelangrijkste voor was, dat hij wist dat papa en mama in de buurt waren, voor als hij hen nodig had.


Zijn kinderlijke vertrouwen in ons was niet weg, maar omdat hij niet zeker was van onze nabijheid vergat hij onze trouw en richtte hij zijn hart op angsten. Dus gingen we buiten zijn deur zitten tot hij in slaap viel met een glimlach op zijn gezicht. Hij dacht niet aan zijn angsten, maar aan ons en dat we heel dichtbij hem waren.


Nieuwe weldaden voor nieuwe lasten


Wat betekent dit allemaal voor de lasten van vandaag? 

Ten eerste: de realiteit dat God elke morgen nieuwe weldaden voor ons heeft, betekent dat we ons niet ontmoedigd hoeven te voelen als we de dag maar nauwelijks gehaald hebben. Veel dagen laten ons gebroken achter. We hebben bijna geen hoop meer. Dat is niet iets om bang van te worden. Er was genoeg genade voor die dag. En er  zal de volgende ochtend weer nieuwe genade zijn. Richt je ogen op Jezus en werp je lasten op hem (1 Petrus 5: 6-7). Hij kan ze beter aan dan wij ooit kunnen.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Ten tweede: we kunnen niet vertrouwen op de weldaden van gisteren voor de lasten van vandaag. Ga elke dag opnieuw naar Jezus. Ga elke dag naar het Woord van God, ga in gebed en vraag Hem om je te helpen Zijn wonderen en beloften te zien en die je hart leren zingen. Relaties vragen aandacht. Een van de redenen dat we niet ervaren dat Jezus bij ons is als we in slaap vallen of  wakker worden, is dat we ons aan heel veel afspraken van ons wekelijkse  lijstje houden, behalve aan de afspraak die op prio 1 zou moeten staan: de dagelijkse ontmoeting met de almachtige God van het universum. Vraag Hem om je meer van Zichzelf te laten zien en smeek Hem om de nieuwe en unieke genade die je vandaag nodig hebt.


Als laatste, we kunnen angst, wanhoop en bezorgdheid niet doden door goed geschreven takenlijsten en tot in de puntjes geplande schema's. Integendeel, in al onze omstandigheden, zou het goed voor ons zijn om acht te slaan op de woorden van Paulus voor Gods bedoelingen van de nieuwe morgen:Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filippenzen 4: 6-7)

God is met ons in Christus en door de Heilige Geest zijn Gods beloften voor nieuwe weldaden vandaag net zo reëel en betrouwbaar als die van gisteren. Laten we naar Hem toe gaan, onze zorgen op Hem werpen en Hem vertrouwen voor de vrede die ons beperkte begrip ver overtreft en onze harten en onze gedachten bewaakt in Christus Jezus.

Rust in Jezus, vannacht en morgen overdag.


zaterdag 18 augustus 2018

Hij helpt ons!

Als je iemand bent die worstelt met een zwakke psyche of een chronische ziekte, zijn er van die dagen dat alles tegen valt. Dagen dat je het op wilt geven.

Maar er zijn ook dagen dat je zegt:

Ik ben wel ellendig en arm, 
maar de Heere denkt aan mij.


God weet van je worsteling met zwakheid en pijn.

Wij leren deze les: dat we Hem nodig hebben. Dat we deze dingen nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder Hem. In onze kwetsbaarheid ervaren we Zijn kracht. Als we onszelf soms niet meer in de hand hebben, staat onze ziel het meest open voor Zijn genade. Als we voelen dat het moeilijk is om de ene voet voor de andere te zetten, helpt Hij ons om het niet op te geven.

Focus je op de dag van vandaag. Op kleine, realistische doelen. Klein genoeg om te kunnen slagen. Vraag God om je te helpen. Volg Hem.

dinsdag 14 augustus 2018

Maar U wel!

God,
ik kan het niet.
Maar U wel!


Jezus keek hen aan en zei tegen hen:
Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. (Mattheüs 19:26)

vrijdag 10 augustus 2018

De hemels Tuinman vergeet Zijn tuin niet!

Uit mijn dagboek

zondag 28 juni 2015


Mijn tuin is zo droog de afgelopen weken! Ik heb een paar keer moeten sproeien want de blaadjes van de hortensia's hangen helemaal slap. Sommige struiken zijn zelfs verdord! Ook de andere planten snakken naar water!

De grote stukken besproei ik met de tuinslang. Maar voor de potten gebruik ik mijn gieter.


Van binnen voel ik soms net zo droog als mijn tuin. Dan snak ik naar God in al mijn dorheid. Ik weet dat Hij me opnieuw zal vervullen met Zichzelf. Hij is mijn hemelse Tuinman en zal Zijn tuin niet vergeten.

Ik zal water gieten op de dorstige
en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op Uw nageslacht gieten
en mijn zegen op Uw nakomelingen.

Ben je verdord en doods van binnen? God zegt tegen je: Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Verlies de moed niet. Wees stil en rust vertrouwend aan Zijn voeten zoals Maria deed.

dinsdag 7 augustus 2018

Als je naar God kijkt, word je rustig

Een beetje moe? Een beetje down? Een beetje in de war? Van alles een beetje? Waarom is de wereld zo rauw?

Hoe houd ik het vol?


Ergens las ik onderstaande spreuk van Corrie ten Boom. Dit citaat helpt om een beetje in evenwicht te komen. Ik vind het mooi!

Als je naar de wereld kijkt, word je bedroefd.
Als je naar binnen kijkt, word je depressief.
Als je kijkt naar God, word je rustig.

MATTHEÜS 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

zaterdag 4 augustus 2018

Kijk elk uur even naar de bergen!

Er was eens een drukke, christelijke vrouw die met plezier werkte aan het nakijken van manuscripten. Ze kreeg veel last van haar ogen. Het werd zo erg dat ze toch maar een afspraakje met de oogarts maakte. Ze vertelde hem dat ze dacht dat ze een nieuwe bril nodig had. Tot haar verbazing was de oogarts het niet met haar eens. "Je hebt geen nieuwe bril nodig, maar rust voor het oog!"

ONMOGELIJK!

"Dat is onmogelijk!" riep ze uit. "Ik heb zoveel werk te doen. Ik zit heel de dag aan mijn bureau te schrijven, te lezen, me voorover te buigen om het goed te zien."


De oogarts vroeg haar waar ze woonde en ze vertelde hem dat ze het volle zicht op de Blue Ridge Mountains had. 

KIJK NAAR DE BERGEN

"Ga dan naar huis," zei hij toen. "Doe je werk zoals altijd, maar kijk elk uur even naar de bergen. Die verre blik zal je ogen tot rust brengen na een paar uur correctiewerk.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

THE FAR - AWAY LOOKS

Dat is wat zondagen zijn voor. The far-away looks. Dat hebben we allemaal nodig. Een goede les voor alle drukke mensen.

Vrij naar anekdote Dr Miller

dinsdag 31 juli 2018

HIJ ZIET HET WEL...

U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register? (Psalm 56:9)

Jezus hoort
mijn tranen
als een gebed


HIJ ZIET HET

God ziet het wel. De dingen die zoveel zorgen geven, die zoveel tranen veroorzaken. Hij bewaart mijn tranen. Ze staan in Zijn boek. Ze zijn allemaal door Hem benoemd naar hun aard, hun maat en duur. Ze worden door Hem opgemerkt en geteld. 

👉 Hij ziet het wel! Ook al dacht ik van niet.


En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft? (Genesis 16:13)

Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? 
Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, 
dan ben ik nog bij U.

zaterdag 28 juli 2018

HET BORSTHARNAS | Compleet bewapend (4)

Vandaag is het een bloedhete zomerdag. En wat ben ik blij dat ik geen ècht harnas hoef te dragen. Dat het maar een metafoor is, in Efeze 6.  
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid.

JESAJA 59

MacLaren schrijft dat de Paulus in deze context Jesaja 59 in gedachten heeft. De profeet ziet God voor zich als een HELD die zich aan het bewapenen is om de onderdrukte gelovigen te verlossen.
Omdat Hij zag dat er niemand was,
ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder.
Daarom bracht Zijn arm Hem heil,
en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem.
Want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas
en zette de helm van het heil op Zijn hoofd.
Het gewaad van de wraak trok Hij aan als kleding
en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel

CHRISTUS' GERECHTIGHEID

Paulus schrikt er niet voor terug om dezelfde metafoor toe te passen op de volgelingen van Jezus Christus. Hij spoort hen aan dat zij dat borstharnas bewust gebruiken. Hoe ze er ook al weer aan kwamen? Ze kregen het op het moment dat ze voor het eerst naar Jezus toe vluchtten en Hem aannamen als hun Redder. 
Als  je het onoverwinnelijke borstharnas van Christus toegerekende gerechtigheid mag ontvangen... dan is je geweten en het leven met God onwrikbaar beschermd. 


BIJPASSENDE TEKST: 

Jeremia 23:6 En in Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

👉 Als Paulus Jesaja 59 ten sprake brengt, gebruikt hij niet het Romeinse borstharnas als vergelijkingsmateriaal. Denk meer aan het schubachtige pansier of maliënkolder dat David aan moest trekken van Saul, om tegen Goliath te vechten.

SCHUILEN 

Voordat ik tot Christus kwam was heiligheid iets onmogelijks. Toen ik naar Hem toe vluchtte kreeg ik Zijn gerechtigheid. Hij nam al mijn zonden weg. Ik schuil weg achter Jezus'gerechtigheid. Verbonden met Hem... mag ik ook echt voor Hem leven en vruchten dragen voor Hem! (Psalm 1) 

Satan is kundig in het ontmoedigen en verdrietig maken van mensen.* Maar één ding is zeker. Hij zal Gods kinderen nooit overwinnen. Want op Jezus gerechtigheid loopt de hij zich stuk.


* Bron: J.I. Packer Kracht in zwakheid.

dinsdag 24 juli 2018

DRINK DAN!

Op mijn Insta plaatste ik deze week dit berichtje:

Toen we gisteren terug liepen naar de auto zag ik in het verdorde gras deze dappere bloemen hun kopje omhoogsteken. Mooi hè. Ik ging er voor door de knieën om ze even te fotograferen.

LEEUWENTAND

Ik dacht eerst dat het paardenbloemen waren maar van dichtbij zagen ze er anders uit. Iemand op Insta opperde Leeuwentand. Het was zo bijzonder om deze frisgele bloemetjes te zien op de kale vlakte.Op mijn Instagram schreef ik dit erbij:

Bloeien op een verschroeide aarde. Iets van Gods eigenschappen reflecteren in een dorre periode van je leven. Tevreden zijn in moeilijke omstandigheden. Kan dat? Deze kleine zonnetjes bemoedigen me. Ja, het kan! Er is fris water te krijgen, waar je dan ook bent. En wanneer dan ook. Omdat God leeft. Nieuwe levensmoed, kracht om een nieuwe dag door te komen. Het groeit niet vanuit zichzelf in je tuintje. Maar het is wel gratis te krijgen. Sla de wortels van je leven diep uit in Jezus Christus, de Bron van levend water. 

JEZUS'  WOORDEN

Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: "Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven." (Joh. 7:37, 4:14)

DRINK DAN!

Als je niet wilt verdorren zoals het gras dat ik om me heen zag: DRINK DAN! Ga naar de Bron van levend water. Ga naar Jezus. Hij is het die het water geeft dat blijft stromen: altijd fris en altijd krachtig. 

vrijdag 20 juli 2018

ALS ONZE GOD DEZELFDE IS...

Ik lees een boek van J.I. Packer. Op de achterkant staat:

Een parelsnoer van korte studies over grote werken. Een boek over het verlangen naar, het liefhebben van en het zoeken van God. 

WIE IS HIJ?

Ik lees dit boek vooral om meer over God te leren. Wie Hij is in al zijn majesteit. Ik weet er zo weinig van. Zijn karaktereigenschappen. Er valt zoveel te ontdekken en te bewonderen.


Dit schreef ik vanmorgen over in mijn schrift:
 1.  Alles ligt in Gods hand. Mijn leven, mijn gevoelens, mijn... Hij heeft onbeperkte heerschappij over heel zijn schepping. Ondanks alle nadruk op de werkelijkheid van Gods persoonlijke zorg voor Zijn kinderen verliest de Bijbel nooit de majesteit van God uit het oog. 
 2. Zijn aanraking heeft nog dezelfde kracht als vroeger. Nog steeds is het waar dat ‘Hij volkomen kan behouden wie door Jezus Christus tot Hem gaan. Nog steeds is het waar dat Hij altijd leeft, om voor hen te pleiten.
 3. Jezus Christus is gisteren en heden nog dezelfde

Als onze God dezelfde is als die van de gelovigen uit het Nieuwe Testament hoe kunnen we dan genoegen nemen met een mate van christelijk leven, dat zo ver beneden dat van de gelovigen uit het Nieuwe Testament staat?

woensdag 18 juli 2018

From where know you me?

Jesus saw Nathanael coming to him, and said of him: Behold an Israelite indeed, in whom is no guile! Nathanael said to him: From where know you me? Jesus answered and said to him, Before that Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel. (John 1:47)

JESUS SAW HIM

Jesus saw Nathanael coming to him. Jesus, who knew all that had passed between him and Philip, said of him: "Behold a son of Israel (as the Syriac and Persic versions read) in whom is no guile!"


THE SECRET OF MEN'S HEARTS

Not that Nathanael was without sin; but guile was not a governing sin in him: the course of his life, was with great integrity, and uprightness, and without any prevailing hypocrisy and deceit, either to God, or men.

👉 This Jesus said to show how much such a character is approved by Him; and that He knew the secrets of men's hearts, and the inward frames of their minds. (John Gill)

Behold an Israelite indeed, (behold a son of Israel), in whom is no guile.

FACE TO FACE

John 1:47 no doubt speaks of one who had seen God face to face (it had its origin when the name of Jacob was changed, and he was called Israel, in the night of Peniel). Nathanael itself was a fine name; like so many of the Hebrew names it spoke of God. The affix, El -  the hallowing, consecrating name of God - how often we find it in the Hebrew names! So the Israelites, we may believe in no light spirit, honoured God in conferring names; and Peniel, or the Face of God, was the place where the old patriarch believed he had seen God face to face; and Nathanael had his own Peniel.

Nathanael answered and said to him: Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel. And Jesus said to him: Amen, amen... I say to you, hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending on the Son of man. (John 1:47,51)


The key to this great saying is Jacob's vision (Gen 28:12-22), to which the allusion plainly is. To show the patriarch that though alone and friendless on earth his interests were busying all heaven, he was made to see "heaven opened and the angels of God ascending and descending upon a" mystic "ladder reaching from heaven to earth." 


"Amen, amen!" says Jesus here, "you shall see this communication between heaven and earth thrown wide open, and the Son of man the real Ladder of this intercourse."

IN CHRIST

What Jacob dreamed was in Christ realised. The Son of Man, the Messiah or actual representative of God on earth, brings God to man and makes earth a Bethel, and the gate of heaven. What Nathanael under his fig tree had been longing for and unconsciously preparing, an open communication with heaven, a ladder reaching from the deepest abyss of an earth submerged in sin to the highest heaven of purity, Jesus tells him is actually accomplished in His person. 

Nathanael could say: I met the Messiah. Have you?

maandag 16 juli 2018

Al ging iedereen op vakantie...

Uit mijn dagboek

Drie jaar geleden in vakantietijd:

Ik zag vandaag de buren wegrijden. Ze gaan twee weken op vakantie naar Friesland. Ik zag de andere buren wegrijden. Zijn gaan ook een paar weken op vakantie! Evenals nog wat andere mensen uit de straat. Dat gaf me een "leeg" gevoel van binnen.


Gelukkig las ik een heel mooie Bijbeltekst vanavond en daarmee zette God alles weer in het juiste perspectief:

Wees tevreden met wat je hebt, want Hij heeft gezegd: Ik zal je beslist niet loslaten en Ik zal je beslist niet verlaten. Hebreeën 13:5

Al ging iedereen op vakantie ... en bleef ik alleen achter; God zal mij beslist niet loslaten en me niet verlaten. Wat voel ik me nu getroost!

vrijdag 13 juli 2018

Jericho, Rachab en het koord van de hoop

Door: ONE FOR ISRAEL

We passeerden het bord dat ons verbood om er naar binnen te gaan. We reden met een bus naar Jericho, de stad die na het Oslo-akkoord onder Palestijnse controle stond. Israëli's zijn niet vrij om daarheen te gaan zonder speciale toestemming. Maar… wij hàdden speciale toestemming!

JERICHO

Gelegen op de laagste plaats op aarde, net naast de Dode Zee, is Jericho beroemd om de neerstortende muren en een zekere prostituee genaamd Rachab. Rachab die uiteindelijk een heel belangrijk persoon werd.


ISRAEL STUDY TOUR

Je kunt vandaag nog steeds de overblijfselen van de stadsmuren zien en de stille getuigenis van de huizen die letterlijk in de muren gebouwd waren, precies zoals de Bijbel beschrijft. Jericho is de oudste stad ter wereld en het is zo bijzonder om deze oude ruïnes met je eigen ogen te zien. Het is een groot voorrecht om uitstapjes te kunnen maken om de Bijbelse scènes als deze te zien. Maar het is ook een enorme zegen om de oorspronkelijke taal te kunnen lezen waarin de Bijbel geschreven is.

Zoals alleen al het zien van eeuwenoude stenen onze verhalen tot leven brengt, zo is het ook met het zien van de Hebreeuwse woorden die gekozen zijn. Het haalt kostbare edelstenen omhoog, die in andere talen onzichtbaar zijn gebleven.

Ik wil met je praten over Rachab en haar touw.

Toen zeiden die mannen tegen haar: Als u deze zaak van ons niet bekendmaakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de HEERE ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen."
Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. (Jozua 2:14-15)

HUIZEN ALS POORTEN

Joshua had twee spionnen gestuurd om het land te bekijken, vooral de stad Jericho. De koning van Jericho was zich ervan bewust dat zij door het muurhuis van Rachab naar binnen waren gegaan en instrueerde Rachab om hen aan hem over te dragen. Onze gids vertelde ons dat sommige huizen in de muren bijna als poorten naar een stad zouden zijn geweest, waard mensen  doorheen gingen en waarin flink geroddeld werd. Maar Rachab vreesde de Heere en verborg hen. Ze liet hen met een touw uit het raam zakken.

Hier gaat het dus over dat touw in vers 15. In het Hebreeuws het  woordje 'chevel' (חבל).

UITLEG CHEVEL (TOUW)

Chevel betekent tot op de dag van vandaag in het Hebreeuws: een touw. Maar in de Bijbel heeft het ook betrekking op territorium of grondgebied... omdat je een territorium kunt markeren met lijnen en koorden. Het kan een gemeten deel, partij, deel of regio betekenen. Maar ook pijn, verdriet of moeite. We kunnen worden verbonden met 'chevelim', met verdriet en pijn - het is een woord dat een aantal keren voorkomt in het boek Job. Het kan ook verwijzen naar een strop of een strik, en kan zelfs worden vertaald als vernietiging. Het heeft connotaties van geboorteweeën, en het verband tussen de navelstreng en deze taalkundige wortel voor barensweeën is duidelijk. [1]


Rahab liet de verspieders naar beneden gaan, langs deze chevel.
"En zij zei tegen hen: Ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen.”

Drie dagen, zeg je? Dan gaat er bij mij een (typologisch)belletje rinkelen.

Toen zeiden de mannen tegen haar: “Wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet: Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlaken draad aan het venster binden waardoor u ons hebt neergelaten."

UITLEG TIVKA (KOORD)

Hier in vers 18, moet ze, na de drie dagen, datzelfde TOUW laten zakken om hen weer omhoog te laten klimmen.

Maar deze keer is het Hebreeuwse woord voor touw anders. En het is nu nog scharlaken ook.

Het is geen touw (chevel חבל) meer. Het is een koord (tikva תקוה). Dit is wat het Hebreeuwse woord "tikva" betekent [2]:
 1. koord 
 2. hoop, verwachting (grond van hoop, dingen die je hoopt, uitkomst)


👉 Kijk of de volgende alinea's iets bij je oproepen:

"En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten, en wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar één hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekendmaakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed, die u ons hebt laten zweren.”
Zij zei daarop: Laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen weg. En zij bond het scharlaken koord aan het venster. Zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar drie dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren.”

VEILIG ACHTER LAMSBLOED

Het herinnert aan het bloed dat de Israëlieten op de deurposten moesten doen om aan de dood te ontsnappen. De scharlakenrode kleur van het snoer symboliseert het lamsbloed dat er voor zorgde dat de dood de Israëlieten oversloeg, als ze tenminste binnenshuis bleven. Wanneer zij de instructies niet opvolgden, zouden ze samen met alle anderen sterven.

Dit is zeker ook van toepassing op het bloed van het Lam van God, Yeshua de Messias. Als we Zijn redding (die Hij ons aanbiedt op de kosten van Zijn eigen leven) niet accepteren, zullen wij omkomen.


Het rode koord van hoop en redding


Eerst was er een chevel: afgebakend, gebonden door pijn en vernietiging, vervolgens na drie dagen, een reddingslijn van hoop, tikva. Net als in het Grote Verhaal van Redding waar Pesach heenwees: de dood en opstanding van de Messias.

Toen keerden die twee mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hun overkomen was, en zeiden tegen Jozua: Zeker, de HEERE heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Jozua 2:23,24

GOD DOET WAT HIJ ZEGT

En inderdaad, de Heere gaf Jericho in hun handen. De veilige doorgang van de spionnen werd door Rachab verzekerd. De familie van Rachab werd gered vanwege haar ontzag voor God en de bereidheid om te doen wat zij haar opdroegen om op die manier gered te worden: ze gebruikte het rode koord van hoop en redding.  De muren storten naar beneden op een manier die vandaag de dag archeologische bevestigd wordt. God heeft de overwinning behaald. [3]


Rachab trouwde met iemand uit de stam van Juda - Salmon - en zij kregen een zoon die ze Boaz noemden. Deze Boaz trouwde met een vrouw uit het vijandige Moab. Boaz en Ruth de Moabitische, kregen een zoon: Jesse, vader van koning David, de voorvader van de Messias.

De boodschap van Jericho omhelst dit: Er is hoop op redding voor iedereen die gered wenst te worden van de ondergang. Je wordt uitgenodigd om je bij Gods volk aan te sluiten.

Nadat we onze rondleiding door de oude muren en ruïnes hadden voltooid, zag ik een bord dat tot in detail uitlegde wat we hadden gezien. De laatste zin die ik las was:

"De stad werd vernietigd tegen 1550 voor Christus, een slag waarvan het nooit is hersteld."

VOLG RACHABS VOORBEELD!

Volg het voorbeeld van Rachab en kies voor redding! Oordeel en vernietiging zullen zeker komen, maar de uitnodiging is aan iedereen gericht: kom onder de bescherming van de God van Israël die door Yeshua beschikbaar wordt gesteld, en Hij zal je een plaats geven onder Zijn volk.

Naast het sparen van Rachabs leven, schonk God haar de eer om als Kanaänitische vrouw-van-de-nacht een plekje op de VIP-lijst van de genealogie van de Messias. Ze is voor altijd opgenomen in de geschiedenis en meer dan 3000 jaar later hebben we het nog steeds over Rachab en haar geloof in de God van Israël. 

Haar verhaal is een getuigenis van de extreme goedheid van God voor hen die Hem vrezen en een beroep op Hem doen voor redding.

[1] Strong’s number H2256
[2] Strong’s number H8615
[3] Uncovering the Bible’s Buried Cities: Jericho

=================================
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

dinsdag 10 juli 2018

DE HELE BIJBEL DOOR

 Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Mijn ouders hadden de gewoonte om uit de Bijbel te lezen na de maaltijd. Op die manier lazen we de hele Bijbel door. Een paar weken terug vroeg ik aan mijn vader waar die traditie eigenlijk vandaan kwam.  Hij kon er veel over vertellen.

NA DE MAALTIJD

Waarschijnlijk komt deze gewoonte uit de tijd van het piëtisme. Maar ook de Anglicaanse bisschop Lewis Bayly stimuleerde het Bijbellezen na de maaltijden. Hij pleitte ervoor elk jaar de Bijbel helemaal door te lezen. Het kwam er dan op neer dat er drie hoofdstukken per dag gelezen werden.
 
"De Bijbel helemaal doorlezen, zal je helpen om zowel de geschiedenis als de reikwijdte en het doel van de Heilige Schrift beter te leren begrijpen." (Lewis Bayly)


Mijn vader sloeg zelfs de geslachtsregisters niet over, al zei hij toen ik hem er naar vroeg dat hij soms alleen de eerste en de laatste namen van zo'n register las (hier schrijf ik later een blog over). Hij struikelde nooit over de vreemde namen. Ik dat komt omdat hij in zijn vrije tijd Hebreeuws studeerde 😉

RECHTSTREEKS TOT MIJ

In de tijd dat ik tot geloof kwam werd er bij ons uit het boek Jesaja gelezen na de maaltijd. Het leek helemaal nieuw voor mij. Ik hoorde er Gods stem rechtstreeks tot mij. Soms als een pijnlijke aanklacht maar ook als bemoediging. Het werkte diep berouw in me, over mijn zonden. Het gaf me ook hoop op God. Die tijd zal ik nooit vergeten.


OVERGENOMEN

Wij hebben de traditie van mijn voorgeslacht overgenomen. Wel een beetje aangepast. We lezen geen hele hoofdstukken. En toen onze kinderen klein waren, lazen we na de avondmaaltijd uit de kinderbijbel. Ik ben heel blij met de jongerenbijbel (zie foto hierboven) die wij nu gebruiken, na de avondmaaltijd. Er staan zoveel stukjes met uitleg in, die helpen bij het napraten over wat we gelezen hebben. Plus landkaartjes en illustraties.

NOG NOOIT

Maar... ondanks het feit dat mijn vader de hele Bijbel door las, van Genesis tot en met Openbaring, koos ik er nooit voor om tijd apart te zetten om de hele Bijbel helemaal door te lezen.

Tot voor twee maanden terug...
Ik lees de Bijbel nu helemaal door, met behulp van een chronologisch leesplan van Dusty Road. Het lezen verrast me. Daar zal ik ook een keer over schrijven.Waarom heb ik dit niet eerder gedaan, denk ik dan.

👉 Heb jij ooit de hele Bijbel door gelezen?
👉 Houden jullie een eeuwenoude traditie  levend?

zondag 8 juli 2018

ALLEMAAL DIE KANT OPKIJKEN!

Ik schreef deze week op mijn Insta: 

Vandaag fietste ik langs een bloemenperk vol zonnebloemen, naast een groot gebouw op het industrieterrein. En ik stapte af om een foto te maken. Wat zijn ze mooi, die zonnebloemen! De kleuren, de vorm van de bloemblaadjes, de bloemstelen, de bijen die erop zitten...


Ik vind het altijd zo mooi dat ze meebewegen met de stand van de zon. Alsof ze zeggen: Kom op jongens, allemaal díe kant opkijken! 

FOCUS OP DE ZON!

Voor mij niet alleen genieten van de kleuren maar ik vind het ook boeiend om er een geestelijk les uit te halen: het focussen op de Zon van de gerechtigheid bijvoorbeeld. Hem volgen waar Hij ook heengaat.

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden. (Jeremia 29:13,14)

Allemaal díe kant opkijken! Want in Zijn licht zien wij het licht

vrijdag 6 juli 2018

Remember!

No matter what happens to you... God cannot and will not forget you. Remember this, and even if you forget to remember, He will not!

Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as you have: for he has said, I will never leave you, nor forsake you. (Hebrews 13:5)


15 Bible Verses For When You Are Feeling Discouraged
 1. Isaiah 49:15  Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you.
 2. Psalm 27:10  For my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me in.
 3. Isaiah 44:1-28  But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Thus says the Lord who made you, who formed you from the womb and will help you: Fear not, O Jacob my servant, Jeshurun whom I have chosen. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour my Spirit upon your offspring, and my blessing on your descendants. They shall spring up among the grass like willows by flowing streams. This one will say, ‘I am the Lord's,’ another will call on the name of Jacob, and another will write on his hand, ‘The Lord's,’ and name himself by the name of Israel.
 4. 2 Corinthians 4:8 We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair.
 5. Psalm 139:13-16 For you formed my inward parts; you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well. My frame was not hidden from you, when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance; in your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them.
 6. Isaiah 54:4 Fear not, for you will not be ashamed; be not confounded, for you will not be disgraced; for you will forget the shame of your youth, and the reproach of your widowhood you will remember no more.
 7. Hebrews 8:12 For I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more.
 8. Romans 8:1 There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
 9. John 3:16-17  For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him.
 10. Psalm 23:1-6 A Psalm of David. The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows.
 11. Isaiah 51:12 I, I am he who comforts you; who are you that you are afraid of man who dies, of the son of man who is made like grass.
 12. Isaiah 42:16 I will lead the blind by a way they did not know; I will guide them on unfamiliar paths. I will turn darkness into light before them and rough places into level ground. These things I will do for them, and I will not forsake them.
 13. Romans 8:31-34 What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay any thing to the charge of God's elect? It is God that justifies. Who is he that comdemns? It is Christ that died, yes rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us.
 14. Romans 8:26 Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.
 15. Psalm 119:50 This is my comfort in my affliction, that your promise gives me life.

donderdag 5 juli 2018

Als het licht van de morgen

Uit mijn dagboek:

Geschokt klom David de trap op naar zijn opkamer. Met zijn handen voor zijn gezicht liep hij heen en weer. Zijn zoon Absalom... gedood in het woud van Efraïm.  Toen hij vluchtte, bleef hij met zijn hoofd tussen de takken van een eik hangen. Misschien zou hij nog leven als Joab hem niet gedood had. Misschien ook niet. Misschien zou hij zichzelf gewurgd hebben...

Toen sidderde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en huilde. Al gaande zei hij dit: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ík maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!  (2 Samuel 18:33)


IK IN JOUW PLAATS

Zijn zoon had hèm willen doden. Maar om hem op déze manier te verliezen was voor David bitterder dan de dood zelf. Daarnaast werd hij verteerd door de herinneringen aan zijn eigen zonden (Psalm 38 en 40). Was deze catastrofe niet de vrucht van zijn eigen beleid? “Och, was ík maar in jouw plaats gestorven!” Een uitroep van medelijden, brandende liefde en vergeving.

Het was een liefde die een kus gaf voor elke slag, een vergevingsgezind gezicht voor elke belediging. Hij bad voor de misdadiger die hem "kruisigde".

Dit verhaal raakt me. 

Mijn kinderen leven nog. Maar in geestelijk opzicht rouw ik als het ware met David mee. Ik heb verdriet om mijn kinderen omdat sommigen van hen deze tegenwoordige wereld lief hebben gekregen en Jezus Christus verlaten hebben.

Davids verhaal eindigt niet in mineur. 

De Rotssteen Israëls heeft over mij gesproken: Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods. Hij is (1) als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God,(2) heeft Hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde.


TROOST IN DE MESSIAS

Ondanks het feit dat Davids koningshuis niet stabiel was, vond Hij troost in de belofte van de komende Messias. Wat mijn troost is? Ik vind troost in de Messias Die gekomen is. Dat Hij trouw blijft aan Zijn belofte en mij nooit verlaten zal.
Mijn Jezus is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. Een morgen zonder wolken. Als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde.
Lees ook:

 1. Ik zal Mijn Geest gieten
 2. Als je niet kunt slapen
-----

(1) Dat is, de komst van den Messias. Vergelijk met  vers Psalm 110:3. Hos. 6:3. En Jesaja 60:1, 2. Mal. 4:2. Luk. 1:78 en  Jesaja 44:3, 4; 55:10, 11.
(2) David belijdt hier zijn zonden en de onwaardigheid van zijn huis (vergelijk 2 Sam. 7:18, 19, en 2 Samuël 11; 12; 13; 15). Daar tegenover prijst hij de onverdiende weldaden, die God Hem bewezen heeft door het eeuwig en onveranderlijk genadeverbond, gegrond in de Messias. Die dag zag David door het geloof ziende, daarop getroost en verheugd in den Heere ontslapen is. Vergelijk 2 Sam. 7:18, 19 en zie 2 Samuël 11; 12; 13;15.

dinsdag 3 juli 2018

10 mooie christelijke blogs

Vandaag heb ik de reacties van mijn lezers bekeken, die ik in de maand juni gekregen. Dank jullie wel! Al drie keer heb ik vijf mooie christelijke blogs gedeeld. Vandaag doe ik het anders.

IN HET ZONNETJE

Ik zet mijn meest trouwe "feedbackgevers" van de maand juni in het zonnetje. Wat was ik blij met jullie reacties. Bekijk HIER de ander 10 die ik in het voetlicht zette.1. ZO GOD HET LEIDT is de blog van Helma. Ze schrijft dit over zichzelf: "Eind 2016 is mijn leven drastisch veranderd. Ik heb toen (na een lange tijd van afdwalen) God mogen vinden en Hem leren kennen als mijn persoonlijke Verlosser. Hij is de Heer van mij leven. De rest van mijn leven heb ik aan Hem gegeven en wil ik wil Hem volgen. Daarom leer ik nu Zijn stem te verstaan en te doen wat Hij wil dat ik doe. Over dit proces, wil ik graag schrijven." En dat doet Helma. Ze verrijkt haar tekst met plaatjes die goed bij het onderwerp passen. Ik vind het leuk dat ze ook serieus op reacties ingaat op een lieve manier. Van mij mag ze vaker schijven.

2. IN VERWONDERING is de blog van Emma. "Er staat boven: creatief: schilderen, fotograferen, instrumenten bespelen af en toe een gedicht." Zij houdt van de natuur en komt graag op voor de ander. Ik vind de link die zij legt van God naar natuur en van de natuur weer naar God erg boeiend. Emma heeft nog een andere blog waarop ze haar schilderijen laat zien: Kleurrijk!

3. FOLLOWING MY KING is de blog van Cecelia. Ze koos de naam Following My King om het doel van mijn schrijven en eigenlijk van heel haar leven te laten zien. Haar focus ligt tijdens het schrijven op dienen. Ze wil er zijn voor haar lezers die pijn hebben, degenen die op zoek zijn naar God en ze hoopt dat haar stukjes ook gebruikt worden voor mensen die een dichter bij Jezus willen leven. Cecelia, die zich op haar blog quietspirit noemt heeft ook een boek geschreven: Times of Trouble Bring Rays of Joy.

4. NAPPI is de blog van Jannie. Je kunt zien wat ze zoal in haar vrije tijd doet! Handwerken, zowel haken, breien als naaien, is één van haar grote hobby's. Vooral voor poppen! Soms schrijft ze ook over de dagelijkse dingetjes in haar leven. Nog een leuk iets: ze verkoopt de eigengemaakte poppenkleertjes in haar winkeltje: Nappi. Neem eens een kijkje daar!

5. LOOK AROUND THE CORNER is de blog van Eve. Ze is getrouwd en moeder van 3 mooie kinderen. En ze schrijft al een langere tijd blogs die over dagelijkse bezigheden gaan. Waar de naam van haar blog vandaan komt?  Een van mijn penpals in een Amerikaanse gevangenis zei op een dag tegen haar:‘Thanks to you Eve I can Look Around The Corner’  Er staan Nederlandse quotes en Bijbelteksten op haar blog. Maar ook onderwerpen als huwelijk en recepten  en "doe het zelf dingen" komen langs. Net als de persoonlijke stukjes die een inkijkje geven in Eve's leven. Die vind ik persoonk altijd heel mooi. Onder het kopje GRATIS  staan gratis te downloaden materialen over allerlei onderwerpen.

6. HUIS VAN MARIA JO is de mooie blog van Marieke. Tenminste... ik heb die link gelegd en ik hoop maar dat het de goede link is. Als ik het mis heb, nou ja pech gehad. De eigenaresse van deze blog is woonachtig in het multiculturele Rotterdam. Ze is moeder van twee dochters van 17 en 13 jaar en werkzaam in de thuiszorg in Rotterdam Zuid. Haar blog is fijn om te lezen. Haar laatste bericht ontroerde me omdat het herkenning opriep. Marijke... als je iemand anders bent en je hebt een andere blog... deel hem dan alsjeblieft met me (dan zet ik hem er nog bij).

-  ANONIEM 😊... wie je ook bent, dank je wel voor je reactie. Deed me goed. Heb je een blog?

7. PILE OF SMILES is de blog van "Saleslady371". Ik volg haar al langer. Ze schrijft over de eenvoudige en mooie dingen in het leven. Ze geniet er ontzettend van als ze ziet hoe mensen die gebroken waren, genezen worden door Jezus Christus.Vriendschappen betekenen heel veel voor haar. Ze hoopt dat haar lezers zich op hun gemak voelen op haar blog. Ik wel, in iedergeval. Deze blogpost is echt zo mooi!

maandag 2 juli 2018

AUDIO | BIJBELLEESTIP (2)

Ik luister vaak naar een 24-uurs christelijk internetradio via mijn iPhone. Het is goed voor mijn Engels en ik leer nieuwe, mooie dingen. Vorige week luisterde ik naar het voorlezen uit de Bijbel via deze app.

NIEUW

Tot mijn verrassing leek de tekst uit het boek Jesaja fonkelnieuw. Zijn boodschap stond in een ander licht. Het raakten me, ontdekte me eraan wie ik ben voor God. En ook aan Wie Hij wil zijn voor mij. Later nam ik tijd om dezelfde hoofdstukken te vergelijken met die uit mijn papieren Bijbel. Dat was een verrassende ervaring.

 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 11:17)


BIJBELLEESTIP: AUDIOBIJBEL

Luister naar een audiobijbel. Je kunt dat doen naast je eigen papieren Bijbel. Lees hetzelfde gedeelte. Je zult zien hoe mooi het Bijbellezen daardoor wordt.


👉 Tip 1 

vrijdag 29 juni 2018

ZONDER KOPJES | BIJBELLEESTIP (1)

De Bijbel is verdeeld over hoofdstukken, kopjes, tussenkopjes en tekstnummering. Dat is allemaal in het leven geroepen om het lezen te vergemakkelijken.

Maar...

 • Ze maken het gevaar om een tekst uit de context te trekken groter. 
 • De hoofdstukken en de nummering zijn vaak niet het echte begin (of het einde) van een verhaal of een zin. 


Ik ben de Bijbel van kaf tot kaft aan het lezen (chronologisch) en ontdek dat ik de lijnen en de verhalen beter begrijp als ik me niets aantrek van de hoofdstukindeling en kopjes.

BIJBELLEESTIP:

Sla kopjes over, vergeet de nummering en negeer de hoofdstukindeling tijdens je leestijd. Doe alsof een Bijbelboek één geheel is. Dat is het namelijk ook! 

👉  Lees de kopjes... niet

woensdag 27 juni 2018

Een andere kijk op bloemen

Geregeld maak ik mijn bloemenrondje en schiet wat foto’s van de bloeiende potplanten achter  het huis. Wat zijn ze mooi! Ik schreef dit op mijn Instagram:

KIJK WAT VAKER NAAR...

“Kijk eens wat vaker naar vogels en bloemen: ze brengen je begrip bij van Gods genade.” Het volgen van Jezus vraagt om geloofsvertrouwen. Wat je ook kwijt kunt raken door het volgen van Jezus... je positie, je rijkdom, de plek in de vriendenkring... wees niet bezorgd! Het kan je in sommige gevallen heel wat kosten maar je krijgt er zoveel voor terug: genade, liefde en echte vrede in je hart.


BLOEMEN EN VOGELS

Als we meer tijd zouden besteden aan het observeren van bloemen en vogels, zouden we rustiger worden vanbinnen. Gods zorg voor wie Hem dient gaat de zorg voor de dieren en planten ver te boven. Dat is een gezonde les in de jachtigheid van het leven. (vrij naar F. W. Adeney)

God veracht je behoeftes niet. Hij wil niet dat jij je noden met stoïcijnse onverschilligheid onder ogen ziet. Hij verlangt ernaar dat je naar Hem toekomt en Hem vertrouwt. Is dat niet de allerbeste remedie voor (over)bezorgdheid? Niet blijven piekeren maar je hart uitgieten voor Zijn aangezicht. 


UW HEMELSE VADER WEET...

“Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.” (Mattheüs 6:19-34)

 • We must show our Christian colors if we are to be true to Jesus Christ. (C. S.  Lewis)

Tip: Blooming cornflowers on my photoblog

maandag 25 juni 2018

Gouden oogst

Uit mijn dagboek:

Het leven kan zo moeilijk zijn. Dan is het fijn dat er iemand aan je denkt. Ik heb zo iemand in mijn leven. Hij stuurde een appje met een foto uit zijn Bijbels Dagboek. Ik typ de tekst over omdat ik het graag wil bewaren.

Volg de Heere!
Geen haar van je hoofd zal verloren gaan, maar toch kan dat hoofd zich grote zorgen maken. God denkt uitsluitend ten goede aan ons en alles wat Hij doet komt ons ten goede. O, dat we ervan overtuigd zouden zijn en eens af zouden komen van die slechte voorgevoelens! Hoewel je weg nu misschien door donkere ravijnen gaat, waar de steile rosten zo hoog boven je uitrijzen dat je het licht niet ziet, ga verder, want de weg is veilig. Volg de Heere, want als de weg ruw zal je minder snel uitglijden dan op plaatsen die glad en glibberig zijn. Als de weg steil is, zal je u eerder boven zijn en als de weg steil naar beneden gaat, leert dat je nederigheid, waardoor je bereid bent om van jezelf af te zien en al je vertrouwen op de Heere te stellen.*


TEN GOEDE

Wat me raakte is dat er staat: God denkt uitsluitend ten goede aan ons en alles wat Hij doet komt ons ten goede. Wat een geloofstaal voor iemand die herhaaldelijk depressief was. Ik vat het voor mezelf samen en plaats linkjes naar oudere blogberichten

 • God denk aan mij, "Ík ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!" (Psalm 40)
 • God kent mij, "U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
  U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles."
  (Psalm 139)
 • God denkt ten goede aan mij, "... zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren."(Jeremia 29)
 • Wat Hij doet komt mij ten goede, "En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn." (Romeinen 8)

AKKER MET GOUDEN OOGST

De Goede Herder verliest Zijn schapen nooit uit het oog. En wat onze pijn en verdriet betreft... God ziet die niet op zichzelf staand, maar ziet de toekomstige blijdschap en bruikbaarheid die daarmee gepaard gaan. Hij ziet niet alleen onze opengeploegde akker, maar Hij ziet ook de akker met de gouden oogst. *


Daarom: Volg Hem!

* Vrij naar C.H Spurgeon (Near the Sun)