7 dec. 2017

Ik zie Gods trouw schitteren!

HET boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den Zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda en zijn broeders. Mattheus 1:1,2


HET SCHITTERT
Wat saai, dacht ik vroeger, al die namen! Mijn vader las het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament altijd heel nauwkeurig hardop voor. Nu ben ik ouder en zie ik de gouden draad van Gods trouw aan Israël schitteren in die namen. Het is een zegen voor mij om te lezen wat Mattheus allemaal geschreven heeft. Hij legt er de nadruk op dat de profetieën  uit het Oude Testament hun vervulling vonden in Jezus de Messias. 


ARI VERRAST (EN GESCHOKT)

Luister naar wat Ari Hauben ervoer toen hij voor het eerst het Nieuwe Testament ging lezen.  
JOODSE GETUIGENISSEN

Het bemoedigt me om te luisteren naar de Joodse getuigenissen op deze SITE.


HIJ IS ONZE VREDE
Ooit leefde ik mijn leven in de schaduw van de dood. Zonder God. Zonder hoop. Maar nu, in Christus Jezus, ben ik (die voorheen veraf was) door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft: Jood en heiden (naar Efeziërs 2).

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

2 opmerkingen:

  1. Praise God that Jesus Christ can be found in every book of the Bible, and that all Scripture is inspired and can educate and guide us! God's faithfulness shines through even in the genealogies. Thanks for the great post and God bless,
    Laurie

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Thank you for this awesome testimony by a Jewish believer in Messiah. My son has opportunities to witness to Jews and has a burden to share the gospel with people like the precious young man in the video.

    BeantwoordenVerwijderen