donderdag, november 30

Zingen in het nachtseizoen

Onderstaande ansichtkaart kreeg ik op mijn verjaardag en ik was heel blij mee. Natuurlijk omdat ik van vogels houd 😏 maar nog meer omdat de Bijbeltekst me zo raakte:

In de nacht zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Psalm 42:9

HET BESTE MEDICIJN

Ik wilde er meer over weten en pakte een boek uit de kast. De auteur van Leven uit de Psalmen zegt dat iedereen zijn eigen nachtseizoen kent. Maar wat te doen als in je zo'n nachtseizoen leeft? Ik las in bovenstaand boek:
Het beste dat je kunt doen wanneer je ontmoedigd raakt, is onmiddellijk de Heere gaan loven. Want lofzegging is het beste medicijn voor een gebroken hart.


HOE DAN?

God loven. Maar hoe doe je dat in moeilijke omstandigheden? Ik kwam er niet zo goed uit. Daarom las ik de verklaring van John Gill bij deze psalm. Samenvattend zegt hij: God zal je leren zingen. Hij geeft je Zelf een lied in de nacht. Hij legt Zijn woorden op jouw lippen. Welke lied dan? Zijn lied.

's-Nachts zal Zijn lied bij mij zijn.

HIJ TROOST MIJ

Gods volmaaktheid, de werken van Zijn handen, Zijn redding, Zijn glorie toegespitst op jouw leven. Dat zijn de onderwerpen waarover God je leert zingen in jouw nacht. Albert Barnes voegt er zijn persoonlijke getuigenis aan toe: 

Ik zal mijn God prijzen, zelfs in de donkere nacht van ongeluk en verdriet. Hij opent mijn ogen voor Wie Hij is. Hij zal me zó troosten, dat mijn hart vol raakt van dankbaarheid en ik als vanzelf over Hem ga zingen (vergelijk Job 35:10 en Handelingen 16:25).

GODS AANGEZICHT ZIEN

Ik herken wat hierboven staat. Maar ik zeg erbij dat mijn lofzang vaak in stilheid is. Als ik alleen ben, tijdens het gebed. Of tijdens het lezen in mijn Bijbel. Mijn God leert me zingen in het donker. Hij laat de werken van Zijn handen nooit los. Ook niet in het nachtseizoen.
Citaat Warren Wiersbe: Hoe je je ook voelt of hoe je omstandigheden ook zijn, kijk omhoog naar het aangezicht van God en ontdek dat Hij in liefde op je neerziet.

donderdag, november 23

Song in the night

Long time ago, during a monsoon, when we were steaming down the Indian Ocean on our way to Australia, the clouds and atmosphere were thick. Sometimes it rained in torrents, and sometimes there was a kind of indescribable mist that wetted the ship and everything and everybody there. 

ONE SPOT

And then all at once, as by the strange magic of nature, there would come an aperture in the cloud; and just on one spot. It seemed to me, just on one spot the sun would shine on the troubled and turbid waters.


FLASH OF SUNLIGHT

Everybody rushed on deck the moment that the sun thus glistened, and they got to the spot where they could see it best. And we all of us, with a kind of strange joy, hailed that gleam, that flash of sunlight on the sea. And it seemed to have taken us at once into a new world.

His song will be with me in the night - a prayer to the God of my life. (Psalm 42:8)

DESPITE IT ALL

And here in this psalm, amid all the storm, did you hear it pelt, as I read it? Here is David talking to God, and David's soul is disquieted. And then all at once there is a gleam, yes, as that gleam of hope comes, he begins to blend prayer and praise together, and says: "I will sing, sing in the night, in the quiet and silent darkness I will sing."

Source: W. Buff

  • Can you tell me a little about your song - in - the - night - experience?

zaterdag, november 18

I love my abide pendant

Spurgeon's sermon (John 15) was a blessing for me.

Abide in Christ, and let His words abide in you. Closer, closer, closer, this is the way to spiritual wealth. To dwell in communion with Jesus is to abide in the sunshine, and to rest in His great love and atoning sacrifice is to nestle under the Rock of Ages, and to be shielded from every withering blast. "Nearer to God" is the way to greater fruitfulness.Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can you, except you abide in me. I am the vine, you are the branches: He that stays in me, and I in him, the same brings forth much fruit: for without me you can do nothing. (John 15:4,5)

BEAUTIFUL PENDANT

Later, one of my (online) friends put a nice handmade pendent on her instagram, lettered with blue India ink. You see it all in the picture. I like the blue & white! I like the beautiful leafwreath. And I LOVE the word Abide
She also used such nice hashtags: #abide #abideinme #iamthevine #youarethebranches #bearfruitinChrist #inchristalone 💙FOR MY BIRTHDAY

My husband bought this pendant for my birthday (November 18). It made the long journey to the Netherlands. I think it's Chelsey's first article to Europe.

I am so happy with this pendant. It reminds me of the scripture from John "if we abide in Him, He will abide in us."

donderdag, november 16

En ik houd ook van U!

Uit mijn dagboek

Ik kon geen woorden vinden om mijn aanbidding vorm te geven. Maar ik vond ze tot mijn ontroering in de vertaling van een Arabisch lied.

TENEERGESLAGEN

Dinsdag was ik de hele morgen terneergeslagen en maakte me zorgen over veel dingen. Maar tijdens mijn Bijbelstudie met een groepje vrouwen op het wereld wijde web over de verschillende IK BEN uitspraken van de Heere Jezus, werd ik geraakt door wat iemand zei over onderstaande tekst:

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei:

De Meester is er en Hij roept u.
DE MEESTER IS DAAR EN HIJ ROEPT U

Dat ene zinnetje! De Meester is daar en Hij roept U. Ik ervoer dat de Hij me riep. Daarom liep ik weg bij mijn computer en zocht een stille plaats om te bidden. Ik legde alles in Zijn handen. Vertelde Hem over mijn verdriet en uitzichtloosheid. En Hij? Hij maakt mijn hart vol met Zichzelf. Hij haalde de last van mijn schouders af en gaf me nieuwe hoop. Jezus leeft!

Toen ik later dit lied hoorde (en de Engelse vertaling las) wist ik dat ik de woorden gevonden had om vorm te geven aan mijn aanbidding. Mijn hart zingt mee!

U BENT MIJN GOD

Ik wilde dat ik de hele wereld aan mijn God kon geven
maar dat is niet goed genoeg in vergelijking met Uw mededogen.
En als ik U iets aan U kon geven als een geschenk,
heb ik alleen mijn hart om aan Uw voeten neer te leggen (?)

U bent mijn God, U bent mijn Vader.
U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik wil altijd in Uw aanwezigheid zijn.
U bent degene die van me hield en ik houd ook van U


Heer, ik geef mijn leven aan U
Ik zal U volgen met heel mijn hart en ziel
Heer, ik zal U standvastig dienen in al mijn dagen.
Ik heb Uw vreugde nodig in mijn hart.


U bent mijn God, U bent mijn Vader.
U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik zal altijd in Uw aanwezigheid leven.
U bent degene die van me houdt en ik houd ook van U.


zaterdag, november 11

Geestelijk stille momenten (2)

Zoals ik HIER schreef ging op onderzoek en voorzichtig kom ik tot deze conclusie: er is verschil tussen Geestelijk Stille Momenten en persoonlijke Bijbelstudie.

GEESTELIJK STILLE MOMENTEN

Geestelijk Stille Momenten zijn die momenten van de dag dat ik er naar streeft om de Heere God te ontmoeten.Tijdens die momenten wil ik horen wat Hij te zeggen heeft. Ik lees daarom uit de Bijbel en reageer door middel van belijdenis van zonde, aanbidding, voorbede en/of (dank)gebed.

BIJBELSTUDIE

Persoonlijke Bijbelstudie verschilt daarin van Geestelijk Stille Momenten dat ik niet alleen een stukje lees maar er ook studie van maak. Ik focus me meer op een bepaald onderwerp, een persoon of  een Bijbelboek.


Tijdens Geestelijk Stille Momenten ben ik gericht op geloofsontmoeting tussen God en mij. Tijdens  het doen van Bijbelstudie ben ik erop gericht om een ​​diepere kennis van de Bijbel te krijgen. 

GEESTELIJKE GROEI

Stille tijd en Bijbelstudie? Twee verschillende dingen voor mij. Toch houden ze verband met elkaar en zijn ze allebei belangrijk voor geestelijke groei.

  • Hoe ziet jouw stille tijd eruit? 
  • Lukt het je om Bijbelstudie te doen?

Volgende keer: HOE BID JIJ? (over een kapper)

donderdag, november 9

Geestelijk stille momenten (1)

Uit mijn dagboek

Gisteren deden we Bijbelstudie met een aantal vrouwen uit het boek De medicijnkist van God. Het ging over Maria's zitten en Martha's arbeid.

Eén van de gespreksvragen was:

Elke dag een kwartier voor God, is dat teveel gevraagd of te weinig? Hoe breng je die tijd dan door? Deel met elkaar hoe je je stille tijd invult.

TIJD VOOR GOD

We deelden met elkaar hoe we persoonlijk onze stille tijd invulden. Het was heel mooi om van anderen te horen hoe zij met God leefden. De worsteling om niet te druk te zijn om tijd voor God vrij te maken was bij iedereen herkenbaar.


GEESTELIJK STILLE MOMENTEN

In het hoofdstuk dat wij behandelden stond dat wij echt Geestelijk Stille Momenten nodig hebben. Als je die inbouwt, gaat God spreken. Als Maria aan de voeten van Jezus zitten. Luisteren naar Zijn Woord. Daar dacht ik thuis over na.

BIJBELSTUDIE?

Hebben mijn Geestelijk Stille Momenten het gehalte van Maria's zitten aan Jezus' voeten? Of lijken mijn Stille Momenten meer op Bijbelstudie doen? Ik voel me er onrustig over. Daarom ga ik op onderzoek. Vandaag nog.

maandag, november 6

Doing the right things for the wrong reasons?

In less than five minutes, Bryan Chapell reshapes how we view God’s grace and love in light of our quiet time.
Quiet Time Doesn’t Earn God’s Grace

ALREADY AVAILABLE

He reminds us that spiritual disciplines don't manufacture grace, but rather when we feast through Bible reading and prayer we enjoy grace that is already available.BLESSING

Wow! The message in this video was an important lesson for me. Wonderful news for a tired sinner. Praise the LORD!

zaterdag, november 4

Girl with umbrella

A few years ago there was a time of much dryness in a certain part of England. No rain had fallen for several weeks, and it seemed as if the crops would all perish for want of moisture. A few pious farmers who believed in the power of prayer asked their minister to make a special supplication on a particular Sunday for the needed blessing of rain.

UMBRELLA

The day came, and was as bright and cloudless as those which had preceded it. Among the congregation the minister noticed a little Sunday scholar, who carried a large old-fashioned umbrella. 
WHY MARY?

"Why, Mary," he exclaimed, "what could have induced you to bring an umbrella on such a lovely morning as this?"

"I thought, sir," answered Mary, "that as we were going to pray for rain I should be sure to want the umbrella."

The minister patted her cheek good naturedly and the service began. Presently the wind rose, the clouds gathered, and at length the long-desired rain fell in torrents. Mary and the minister went home together under the umbrella, while the rest of the congregation reached their dwellings well drenched. 

FOLLOW MARY

Let us follow Mary's example, and always pray, not only hoping that God may hear, but believing that He does hear, and will send us what we ask if it is good for us.

Therefore I say to you, What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them  Mark 11:24

Source: Biblical Illustrator

donderdag, november 2

Dank U voor doorn en dennenboom.

Uit mijn dagboek

Ik wist niet wat gordelroos was tot ik het zelf kreeg. Het steekt, prikt, brandt. En dat doet het al bijna twee weken. Het voelt alsof ik achterover in een doornstruik gevallen ben. Ik denk dat het de reden waarom onderstaande tekst me raakte! 😏
Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirtenboom opgaan;

GEBED VAN SUSANNAH

Ik las tijdens mijn onderzoek naar Jesaja 55:13 een mooie studie over dennenbomen. Als je een klein beetje Engels lezen kunt is dit echt heel waardevol om eens naar te kijken. Ik plaats het linkje onderaan mijn post! Ik las ook een stukje uit Susannah's boek: Liefde tot het einde. Haar gebed wil ik hier delen (je kunt het dan meebidden):

Lieve Heer, Uw macht is zo groot, dat U soms juist die dingen die mij pijn doen verandert in middelen van genade en zegen voor mij hart en leven. Onmacht en zwakte of een overstelpend besef van toenemende verantwoordelijkheid - al die ervaringen zijn als doornen en distels die me kwellen doordat ze me heel erg raken. Toch verdwijnt dit alles, lieve God, wanneer U mij Uw woord geeft. Als U de beproevingen in overwinningen verandert. En mijn pijn in vreugde.

TAFELGEBED

Vanmiddag kwam mijn vriendin om het hoekje kijken. Zij vertelde me dat een zinnetje uit een oud tafelgebed haar gisteren raakte, tijdens de dankdagdienst: 'O Heer, wij danken U van harte, voor nooddruft en voor overvloed. Ik wist niet zo goed wat nooddruft betekende en zocht het op. Dit stond er: een nijpend gebrek, een ellendige situatie. Een doorn dus! 

MAAR GOD

Wanhoop je aan de doornen in je leven? Ik vaak genoeg. Maar God! God kan schijnbaar kwaad veranderen in iets goeds. Zou er voor Hem iets te wonderlijk zijn?

Lieve Hemelse Vader, 
Ik dank ik U voor de doornen in mijn leven
 voor de dennenbomen die ik hier en daar al zie.
Laat Uw kracht in mijn zwakheid wonen.
Uw genade is voor mij genoeg.