zaterdag, oktober 28

Hij is getrouw (via app)

Uit mijn dagboek:

Toen ik vanmorgen wakker schrok, dacht ik gelijk aan het gesprek dat ik gisteren met iemand had. Over: 'Hoe waar zijn je gedachten?' Wat als mijn geloof alleen gebaseerd is op mijn gedachten? Wat als mijn geloof een illusie blijkt te zijn? 

STEL JE VOOR

Maar Jezus dan? Hij is toch zeker de Weg, de Waarheid en het Leven? Natuurlijk is dat waar! Maar stel je voor dat alleen maar dacht dat ik Hem aangenomen heb? Ik kan iets denken, maar is het dan ook automatisch waar? 


DAGELIJKS WOORD

Toen hoorde ik mijn dagtekst binnenkomen op mijn telefoon. Ik keek en ik las:

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. 2 Thess. 3:3

VIA EEN BIJBEL APP

Die tekst kwam precies op tijd binnen. Hij is getrouw! Voordat ik ook maar iets bedacht, wist Hij het al. Hij doorgrondde mijn rare gedachtekronkels. Hij liet niet toe dat ik verzocht werd boven wat ik aankon. Met de verzoeking gaf Hij de uitkomst om die te doorstaan, via de app van Dagelijks Woord. Hij wil jou ook te hulp komen! 

Hoe groot zijt Gij

Mijn tip: begin je dag nooit zonder een stukje uit de Bijbel te lezen. Gebruik je een de app? Gebruik die dan als opstapje voor een diepere Bijbelstudie. Geef de dagtekst een plekje in je gebed. 

GEBED VAN JEZUS

Hoor jij in de woorden van Paulus aan de gelovige in Thessaloniki ook de herinnering aan het gebed van Jezus? Ik bid mee: 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want Uw is het Koninkrijk
 en de kracht en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid. Amen.

donderdag, oktober 26

Our God is always love.

"God is love," was the motto on a weathercock. The owner on being asked "if he meant to imply that the love of God was as fickle as the wind?" replied: "No, I mean which ever way the wind blows, God is love.

HIS VERY NATURE

We must beware of watering down "God is Love" into "God is loving," or even "God of all beings is the most loving." Love is not a mere attribute of God; like light, it is his very nature.

He that loveth not knoweth not God; for God is love. (1 John 4:8)GOD IS LOVE

1 John 4 verse 8. In giving the opposite, John again varies the thought, this time very remarkably. Instead of "love is of God" (verse 7), we have "God is Love" - a far deeper thought!


STILL GOD IS LOVE

So, if cold from the north, or biting from the east, still God is love as much as when the warm south, or genial west wind refreshes our fields and flocks. Yes, so it is; our God is always love.


Source: Pulpit Commentary, Biblical Illustrator

zaterdag, oktober 21

And carries the little man too

A minister told me that one day he wanted to bring his books upstairs into another room, for he was going to have his study on the first floor, instead of downstairs.  His little boy wanted to help father and carry some of the books. The minister said:


I knew he could not do it, but as he wanted to be doing something, to please him and to do him good by encouraging his industry, I told him he might take a book and carry it up. 

PICKED UP THE BIGGEST

So away he went, and picked out one of the biggest volumes -  Caryl on Job or Poli Synopsis, I should think -  and when he had climbed a step or two up the stairs, down he sat and began to cry. He could not manage to carry his big book any farther. He was disappointed and unhappy. How did the matter end? 


The father had to go to the rescue, and carry both the great book and the little man. 

OUR FATHER CARRIES
So, when the Lord gives us a work to do, we are glad to do it, but our strength is not equal to the work, and then we sit down and cry, and it comes to this, that our blessed Father carries the work and carries the little man too, and then it is all done and done gloriously.

Source: C.H Spurgeon

dinsdag, oktober 10

Schuilen bij God

Uit mijn dagboek:

In de Schuilplaats van de Allerhoogste zitten en je helemaal rustig te voelen. Hoe mooi kan dat zijn!

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1


Vandaag las ik daarover in het boek van Susannah Spurgeon. Ik vraag af hoe zij het wonen in de Schuilplaats van de Allerhoogste ziet. Hoe heeft zij dat ervaren? 

Ze schrijft: 

In Zijn schuilplaats zijn is ...

  1. een zeker weten dat Gods handelswijze met mij die van een liefhebbende Vader is met een geliefd kind.
  2. er absoluut zeker van zijn dat elke zorg een zegen in zich draagt, omdat Hij het zo bestuurd heeft. ( O God, leer me hierin groeien)
  3. kijken naar de pijn, beproeving en bittere ervaringen als de uitkomst van een liefde die zo oneindig is dat ik het niet bevatten kan.

GODS HART

Dus dàt betekent het om te overnachten in de schaduw van de Allerhoogste? John Gill beschrijft het weer op een heel andere manier. Hij noemt deze Schuilplaats het hart van God. Dat vind ik geweldig mooi!

"His secret place" is his heart, his bosom, where his only begotten Son lies; and into which he takes his people, where they are set as a seal, and who enjoy intimate communion with him; which is no other than his gracious presence, called "the secret of his presence"

THUIS
Schuilen bij God? Ik wil niet anders. Bij Hem kom ik thuis.   

  • Wat bedoelt Suzannah met: "Elke zorg draagt een zegen in zich?"

maandag, oktober 9

The story of the Israelites

There was an old fisherman who got converted in his old age. He was not able to read. A friend of mine visited him, and knowing how he loved the Word of God, said to him: "Now, John, shall I read you a chapter?" The old fisherman was very thankful. "Yes, if you please, I should so much like to hear a chapter. I do dearly love to hear the Word read."

ABOUT THE LIZARD LIGHTS

My friend sat down in a chair an opened the Bible. "What part shall I read to you?"
The fisherman said: "About the Lizard Lights, please. Do read about them, for when I see them I always think I am near my heavenly home. I have often been out on the Atlantic on dark stormy nights, and when I caught sight of the Lizard Lights. I knew I was near Falmouth harbour, and would soon be safely moored."


WAITING ON MARY
"I am afraid," ventured my friend, "that I do not know about the Lizard Lights!" "Not know about them!" The fisherman shook his had. "Well, I thought you a gentleman, and had Scripture knowledge, but if you don't know about the Lizard Lights, you must just wait until Mary comes in." In a short; time Mary, who was his daughter, came in, and the old man said, "Mary, where is that in the Book about the Lizard Lights? You know you were reading about them last Sunday night."
She smiled. "Oh, father," she said, "that was not the Lizard Lights. It was the Israelites." 

THE STORY OF THE ISRAELITES

That old man had made a mistake in the apprehension but not in the application. The story of the Israelites told of the guidance of God, in their wanderings, and the Lizard Lights had frequently been the beacon that had guided the fisherman to his desired haven.

Source: Mark G. Pearse

zaterdag, oktober 7

Satans vuistslagen (4)

Twijfelgedachten worden ook wel satans vuistslagen genoemd. HIER deelde ik een paar tips die kunnen helpen om er gezond mee om te gaan. Maar de mooiste raad heb ik voor het laatst bewaard.

Als je last van satans vuistslagen hebt, doe dan net als Hizkia. Hij ontving lasterbrieven van een Assyrische legercommandant en liep er mee naar de tempel. Daar bukte Hij zich en spreidde de brieven uit voor het aangezicht van de HEERE. 

Hij bad:
HEERE, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het,U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, HEERE, Uw oor en luister, open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanhebrib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. (2 Koningen 19:16)

WAT EEN LES

Hizkia legde de lasterbrieven in de handen van Zijn God. Wat een les!


Ik deed hetzelfde als Hizkia en bracht het tot God. Ik vertelde Hem alles. Hizkia's gebed werd diezelfde nacht verhoord. Mijn gebed? Later. Maar één ding is zeker: de wolk die over mijn leven hing heeft Hij weggevaagd.

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.

NIETS IS TE KLEIN

Misschien heb je geen last van de twijfelgedachten waar ik over geschreven. Maakt niet uit! Wàt je ook moeite bezorgt - al is het iets kleins - vertel het aan de God van Israël. Hij hoort. Hij ziet. Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?

donderdag, oktober 5

Why don't you lay that thing down?

Once a father told this story about one of his little daughters:

She brought to me a while ago," he says, "a geography book, with a picture of fabled Atlas, bearing the globe on his shoulders. Pointing to the overburdened man, with his bowed head, upstrained shoulders, and distended muscles, staggering under the weight that seemed just ready to crush him, she said: 'Papa! Why don't that man lay that thing down?


'Well, my dear,' I answered, 'it would be a great deal better if he did. But that man has the idea that he must carry the world on his shoulders. There are a good many men of that sort, as you will find when you are older.

CAST YOUR BURDEN

That child's question is a pertinent one to any of you who are struggling under oppressive burden of personal anxiety of any nature whatosever. 'Why don't you lay that thing down? Cast your burden on the LORD, and he shall sustain you!"

Source: Biblical Illustrator