donderdag, juli 27

God is goed en genadig. Altijd!

Uit mijn dagboek:

Vakantie vieren op een vreemde plek is niet mijn gemakkelijkste bezigheid. Ik voel me altijd een beetje ontworteld. Maar wat me helpt is om te denken aan God. Wie Hij is. Wat Hij zegt. Die gedachten zijn als verkoelende regendruppels aan het eind van een broeierige zomerdag.

Hij heeft me lief
Hij redt me
Hij bewaart me in Zijn kracht
Hij zorgt voor me
Hij weet alles van me


Al ervaar ik nu niet het overweldigende gevoel van Zijn aanwezigheid hier in het vakantiehuisje, ik raak toch niet in paniek! Want ik pak mijn Bijbel erbij en roep Zijn troostende beloften in mijn herinnering terug:

Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven.
God is goed en genadig.
Altijd.

zaterdag, juli 22

De Man op de berg

Uit mijn dagboek:

Gisteren had ik niet veel zin om de dag te beginnen. Ik voelde me down. Toch pakte ik het boekje dat ik in mijn stille tijd aan het lezen ben en ging  ermee in de tuinstoel zitten. Ik sloeg het open.

Dit is wat ik las: 
Zie je het scheepje op het door de wind gestriemde meer? Storm en duisternis bundelen in hun hoog tempo hun krachten. Een ernstig gevaar bedreigt de mannen in het wankele vaartuig. Je verwacht dat de zee elke ogenblik haar prooi zal verzwelgen.


Tot zo ver raakte me het bijna niet. Totdat ik dit las:

Richt je blik nu eens landinwaarts. Op de top van een nabijgelegen heuvel staat een eenzame, maar majestueuze Man. Hij kijk ingespannen naar de roeiers in de trillende, door de storm heen en weer geslingerde bark. Geen gevaar ontgaat Hem, geen inspanning ontsnapt aan Zijn aandacht, er is niet één angst in hart die Zijn ziel niet in medelijden doet huiveren en Zijn teerste liefde niet oproept. Hij zal hen gaan redden ...

Dank U wel, Heere! Dank U wel dat U ieder detail van mijn leven kent. Dat niets onbelangrijk voor U is of aan Uw aandacht ontsnapt. U bent veel dichterbij dan ik dacht. Dat troost mij.

dinsdag, juli 18

God is able

But God is able to multiply every favor toward you that you may always have whatever is sufficient for you in all things and that you may superabound in every good work. ~ 2 Corinthians 9:8 

I read on Bible Hub:
God is able! Whatever he has done, He can do again. Is He not the creator still every day? Every morning He says: "Let there be light." Every year He says: "Let the earth bring forth grass, and herb yielding after his kind.


GOD is able!

  1. Do you say: "I am not so much concerned about the outward things of this life, but I am borne down by a sense of guilt: I see no way of escape, for it is written, "As a man soweth, so shall he also reap'"?  I answer: "God is able to forgive."
  2.  Do you say: "My nature seems strengthless. I can wish, but I can do nothing"? I answer: "God is able" to make you all that He designs man to be.
  3. Or do you say: "I hope I am forgiven, and yet I am in fear. The heart is deceitful, temptation is strong. What if after all I should make shipwreck of faith"? My answer is: "God is able" to guide you safely through.

Source: A. Raleigh
My free pics 

woensdag, juli 12

Dromen van God

Ik zag onze familievriend op de preekstoel staan. Zijn gezicht vervaagde en ik hoorde alleen zijn stem. Hij hield een twee minuten preek die net lang genoeg was om twee Bijbelteksten te noemen: Jesaja 40 en Jeremia 31. In mijn droom wist ik precies om welke verzen het ging:

Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: 
Mijn weg is voor de HEERE  verborgen 
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? 
De eeuwige God, de HEERE,
 de Schepper van de einden der aarde, 
wordt niet moe en niet afgemat. 
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert 
de sterkte van wie geen krachten heeft.


GOD IS GENADIG

Toen werd ik wakker. Ik pakte mijn telefoon van het nachtkastje en begon Jesaja 40 te lezen. God is zo genadig! Hij ontmoette me daar. Toen ik later Jeremia 31 las, herinnerde ik me opeens al die keren dat God tot mij sprak door dit hoofdstuk:

De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Jeremia 31:3, 15-17

PRIJS HEM

Ik kon Hem alleen maar prijzen voor Zijn goedheid en grote liefde! Wie is een God zo groot als deze God?

zaterdag, juli 8

Satans vuistslagen (2)

Vermoeiend! En ik word er ongelofelijk verdrietig van. Ik schreef HIER over aanvechtingen, die ik satans vuistslagen noemde. Het echt waar is wat Petrus schrijft en het is belangrijk om zijn advies op te volgen!

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus 5:8
Je kunt dat ook lezen in Job 1:7. Ik vraag me af:

Komen mijn twijfelgedachten uit mijn brein of fluistert de duivel ze me in?

VERHELDEREND:

  • De gedachten die de duivel inwerpt, worden met geweld opgedrongen, zodat je ze niet vermijden kunt. Al zou je ze 100 keer per dag afwijzen ze blijven je bespringen. Groot verschil dus met zondige gedachten van eigen fabricaat (!!!). Die ontwikkelen langzamer en meer stapsgewijs (van klein naar groot). 
  • Wanneer ik met heel mijn hart van de inwerpingen verlost wilt worden, kan ik er zeker van zijn, dat ik niet zelf de oorzaak van ben (wat een geruststelling). Ik mag het op rekening van de duivel schrijven.
  • Neiging tot zonde  (antwoord op een vraag)

ALS BLIKSEM

Op de één of andere manier stelt me dit gerust. De nare gedachten die ik heb, ontstaan als een bliksemschicht zo snel tijdens mijn stille tijd met God of onder het luisteren van een preek. En ja (!!!) ik verlang er wanhopig dat ik er van verlost word!

Volgende keer: is er tegengif?

dinsdag, juli 4

Satans vuistslagen (1)

Vorige week zagen mijn vriendin hoe in onze bibliotheek een man werd mishandeld. Totaal onverwacht begon iemand op hem in te slaan met zijn vuisten. Dat was een erg vervelende ervaring.

SATANS VUISTSLAGEN

Omdat ik al langere tijd worstel met bepaalde aanvechtingen pakte ik vanmorgen vroeg een boek uit de kast over satans vuistslagen. Ik vond het fijn om erin te lezen. Sommige aanvechtingen, zoals inwerpingen worden satans vuistslagen genoemd en na de mishandeling in de bibliotheek heb ik daar een duidelijk beeld bij. Ik vraag me af of die inwerpingen mijn eigen gedachten zijn. En is er misschien een tegengif voor? Hoe moet ik ermee omgaan? Waarom laat God het toe?


Waarom laat God het toe (zucht). Ik wil heel graag iets delen wat me vandaag is opviel tijdens het lezen van 2 Korinthe 12:7. Dat zijn de woorden: is mij gegeven.

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.

BEWUST TOEGEWEZEN

Paulus zegt dus eigenlijk dat de engel van de satan hem heel bewust toewezen is. Het overkwam hem niet per ongeluk. God gaf hem dit lijden met Goddelijke precisie. Het is een soort tegengif tegen zijn trots. Zelf zegt hij het zo: opdat ik mij niet zou verheffen. Lees ook: doorn in het vlees. Kan een aanvechting gezien worden als een geschenk? C.H Spurgeon zegt van wel:

There was given to me." Paul reckoned his great trial to be a gift. You have not one single article that is a better token of Divine love to you than your daily cross.
Het loopt God dus echt niet uit de hand? Nee. Hij houdt mij ook nu in het oog. God verlaat me nooit!