22 jun. 2017

Veracht de dag van de kleine dingen niet.

Vanmorgen in alle vroegte keek ik en ja hoor: drie wijnrode blaadjes op een priegelig steeltje. Lang niet zo groot als de moederplant maar wel een echte Oxalis Triangularis. Vijf weken heb ik er op moeten wachten. Ik was van plan om het op te geven... en kijk nu eens!

GELOOFSPLANTJE

Is het plantje van jouw geloof ook op sterven na dood? Soms voelt dat zo! Onbegonnen werk om hoopvol en geduldig te zijn in moeilijke omstandigheden. Nergens een teken van gezond christelijk leven. En toch...

Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?


Geef niet op! Veracht de dag van de kleine dingen niet. Eén is er die de dag van de kleine dingen nooit veracht. Dat is God Zelf! Hij Die een goed werk in je begonnen is, zal dat ook voltooien tot op de dag van Jezus Christus.

Geen ding zal bij HEM onmogelijk zijn.

LIEFDEVOLLE TUINMAN

Het plantje van je geloof, in wat voor toestand het nu is, ligt veilig in de doorboorde handen van Christus. Hij is de meest liefdevolle, genadige en almachtige Tuinman. Hij zegt: "Omdat Ik leef, zo zult u ook leven!" (Johannes 14:19). Zoals mijn plantje herleefde uit de dood.

Plantje: Oxalis

4 opmerkingen: