dinsdag, mei 23

Toen mijn plantje doodging

Ik ben dol op kamerplanten, die op de vensterbank passen. Ik had er ik drie gekocht en weken ging het goed. Tot die ene dood ging. Dat was voor mij de aanleiding om te kijken of ik soms iets fout gedaan had in de verzorging.


WORTELROT

Had ik het maar eerder geweten. Mijn plantje mocht helemaal niet in een bakje water staan! Op die manier had ik mijn plantje verziekt. Diagnose: wortelrot. Bij het volgende nieuwe plantje ga ik eerst het verzorgadvies te lezen.


Ik hurk neer op de warme tegels en kijk naar het verrotte plantje. Eén groen puntje zie ik nog. Heel voorzichtig laat ik er een drupje water op vallen. Zou het overleven?

MAAK MIJ LEVEND

O God, fluister ik, zo is het vaak ook in de tuin van mijn hart. Dan krijgt verrotting de overhand, omdat ik vergeet Uw verzorgadvies in acht te nemen. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend overeenkomstig Uw woord ...

Welzalig de man ... die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

BRON

Steeds terug naar het Woord want de Bijbel is Gods gebruiksaanwijzing voor een gezegend leven. Ik vind er de Bron van mijn leven in. Jij ook?

woensdag, mei 10

My teacher tells me that ...

"Mamma," said a child, "my Sunday-school teacher tells me that this world is only a place in which God lets us live a little while, that we may prepare for a better world. But I do not see anybody preparing. I see you preparing to go into the country, and Aunt Eliza is preparing to come here. But I do not see any one preparing to go to heaven. If everybody wants to go there, why don't they try to get ready?"

 
Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Matthew 24:44
 
  • ARE YOU PREPARED FOR JESUS' SECOND COMING?
  • HOW ARE YOU PREPARING YOURSELF FOR HIS COMING?
 
Source: Biblical Illustrator
 

dinsdag, mei 9

Muziek in Zijn oren.

Uit mijn dagboek:

Eind april schreef ik over de oude mevrouw die niet slapen kon en ging bidden. Ik beloofde om later over het laatste stukje van Kolossenzen 4:2 te schrijven:

Houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam zijn met dankzegging. Kolossenzen 4:2


GEBREKKIG

Eerlijk gezegd werd ik een beetje down van deze tekst. Ik heb van mijn ouders geleerd om dankbaar te zijn voor wat ik kreeg. Maar hoe spreek ik mijn dankbaarheid uit tegenover de Heere? Wat betekent mijn gebrekkige dankbaarheid eigenlijk voor Hem? 

VERRASSING

Gelukkig vond ik antwoord in het boek over het gebed. Ik las tot mijn verrassing hoe hoog de Heere mijn dankbaarheid inschat:

Sla een blik in Gods hart. Zijn hart is het tederste en het gevoeligste. Niets is zo gering of onbeduidend, dat het op Hem geen indruk maakt. Jezus zegt dat Hij zelfs een beker koud water niet vergeet, als deze in dankbare liefde jegens Hem gegeven wordt. Hij is niet van steen. Hij verblijdt Zich telkens als Hij ziet dat je Hem waardeer voor wat Hij voor jou gedaan heeft. Grijp Zijn doorboorde hand, en zeg tot Hem: "Ik dank U, mijn Heiland, omdat U voor mij gestorven bent.

MUZIEK

Hij kent mij! Hij begrijpt wat ik wilt zeggen. Mijn gestamel klinkt Hem misschien wel als muziek in de oren. 

zaterdag, mei 6

DE MAN BIJ MIJN ZIEKBED

Ik besloot mijn avondgebed over te slaan omdat ik me ontevreden en teleurgesteld  voelde over mezelf. God zou me toch  niet horen, dacht ik. Zondig was ik. En onrein. Het duurde lang voor ik in slaap viel. 

ZIEKENZAAL

Ik ben verbaasd, dat ik na al die jaren nog weet wat ik die nacht droomde. Ik droomde over een ziekenzaal vol bedden. Of er in de andere bedden mensen lagen weet ik niet want ik had alleen oog voor mezelf. Diepe duisternis omringde mij.


Opeens kwam er iemand in de ziekenzaal. Ik tilde mijn hoofd op om te zien wie het was, maar het lukte me niet om zijn gezicht te zien. Hij kwam steeds dichterbij. Terwijl ik zijn aanwezigheid om me heen voelde komen, schrompelde ik ineen. Wie was hij? Wat deed hij hier in de ziekenzaal? Hij raakte me aan en zijn medelijden overspoelde me. Verbijsterd kwam ik overeind. Hier was iemand die me kende tot diep in mijn ziel. Iemand die mijn zwarte kant doorgrondde. Ik voelde dat zijn medelijdende liefde mijn duisternis verdreef. 

AANGERAAKT

Toen ik met een schok wakker werd, merkte ik dat ik vol hoop was en dat mijn hart uitging naar God! Al mijn negatieve gevoelens waren verdwenen. Ik voelde me aangeraakt. Deze levendige droom dreef me die nacht uit om in mijn bijbel te lezen. Er was een tekst die als een puzzelstukje op zijn plek viel:


Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:15,16

.HIJ LEEFT!

Soms denk ik terug aan die droom. Dan besef dat Hij mijn Hogepriester is. Dat Hij het is, die mijn ziekte op zich genomen heeft, mijn zonden en onreinheid weggedragen heeft aan het kruis. Hij is het die zei: "Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars." 

Deze Hogepriester leeft!

donderdag, mei 4

Continue in prayer (2)

In riding along the south coast of England you may have noticed the old Martello towers in constant succession very near to each other. They are the result of an old scheme of protecting the coast from our ancient enemies. 

Martello tower

It was supposed that as soon as ever a French ship was seen in the distance the beacon would be fired at the Martello tower, and then, across old England, wherever her sons dwelt, there would flash the fiery signal news that the enemy was at hand, and every man would seize the weapon that was next to him to dash the invader from the shore. Now, we need that the Church of Christ should be guarded with Martello towers of sacred watchers, who shall day and night look out for the attack of the enemy. For the enemy will come; if he come not when we are prayerless, he will surely come when we are prayerful. He will show the cloven hoof as soon as ever we show the bended knee. 

Watch in Prayer

If our motto be "Prayer," his watchword will be "Fierce attack." Watch, then, while ye continue in prayer.


Source: C. H. Spurgeon

dinsdag, mei 2

Continue in prayer (1)

Some time ago, on the coast of the Isle of Wight, a woman thought she heard in the midst of the howling tempest the voice of a man. She listened. She strained her ear again, and she caught, amid the crack of the blast and the thundering of the winds, another cry for help. 

Three poor mariners
She ran at once to the beachmen, who launched their boat, and some three poor mariners who were clinging to the mast were saved. Had that cry been but once, and not again ... either she might have doubted as to whether she had heard it at all, or else she would have drawn the melancholy conclusion that they had been swept into the watery waste, and that help would have come too late. 

Continue in prayer!

So when a man prays but once, either we may think that he cries not at all. Or else that his desires are swallowed up in the wild waste of his sins, and he himself is sucked down into the vortex of destruction. So, continue in prayer!


Source: C. H. Spurgeon

maandag, mei 1

De les van het kamerplantje

God kan een simpele kamerplant gebruiken om je een les te leren. Ik heb zo'n God en ik heb zo'n plantje. Het plantje staat al jaren bij mij in de woonkamer op de vensterbank. Het bijzondere is dat het iedere avond zijn blaadjes sluit. Pas de volgende morgen doet het ze weer open.

NAAR HET RAAM

Het was al laat toen ik naar bed ging. Zachtjes liep ik door kamer. Opeens stond ik stil en ik keek naar mijn plant. In het schemerdonker strekte het al zijn takjes uit in de richting van het raam. Alsof het vol verlangen uitzag naar het licht van de nieuwe morgen.
  

NAAR HET LICHT

Dat trof me. Te midden van mijn kinderen die God vaarwel gezegd hebben, wil ik zo graag op dit plantje lijken dat reikhalzend uitziet naar het licht van de nieuwe morgen. De Heere is mijn Licht. Daarom focus ik me vanuit het duister op Hem alleen. Focus jij mee?

Ik zal uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil; mijn God zal mij horen. Micha 7:7


HIJ ZAL HOREN

In het donker fluister ik mijn gebeden. Ik richt mijn oog vol verlangen op Hem, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij is mijn God. Hij zal me horen.

 Plantje: Oxalis