zaterdag, april 29

He will hear me as a ...

Therefore I will look to the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me. Micah 7:7


As surely as He is my God He will hear me. Why?

 1. Because He is God, the living and true God.
 2. Because He has made Himself my God He will hear me. He has given Himself to be my God.
 3. Because my God has heard me so many times. Therefore, be it far from me to doubt His present and future favour.


 
My God will hear me.
It is better for us to have a promise that God will hear us, than a promise that God will always answer us. If it were a matter of absolute fact that God would always answer the prayers of His people as they present them, it would be an awful truth. The text means that He will hear me ...

1. As a listener.
2. As a friend, full of sympathy.
3. As a judge patiently hears a case.
4. As a helper.


Source: C. H. Spurgeon.

vrijdag, april 21

Als ik niet slapen kan

Uit mijn dagboek:

Haar ogen staan vol tranen.

"Mijn zoon is al zo lang jaar ziek, maar ik blijf voor hem bidden. Dag en nacht bid ik tot God of Hij hem genezen wil. Ik weet dat Hij het kan!"

EEN SENIOR

Ik luister naar de oude mevrouw die naast me zit. Ze is één van onze senioren en zij kan door haar lichamelijke beperking niet meer naar de kerk. Soms gaat mijn man naar haar toe, soms ga ik zelf. We brengen een cd met de kerkdienst erop, omdat ze (nog) geen kerktelefoon heeft.

En ik léér zoveel van haar!


ALS IK NIET SLAPEN KAN

"Ja!" zegt ze. "Als ik niet slapen kan en de nacht nog uren duurt smeek ik God of Hij mijn zoon genezen wil. Ik bid ook voor de buurvrouw, op gang, want ik maak me zorgen over haar. Zij kijkt veel televisie maar ze heeft geen tijd om naar de kerkradio te luisteren." Ze legt haar handen op de leuningen van de stoel en kijkt me aan. "Dat mijn zoon genezing krijgt zou een groot wonder zijn. Maar ik leer ook bidden zoals Jezus deed in Gethsemané:

Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde!

VOORBEELD

Als ik later naar huis fiets denk ik erover na. Deze oudere zuster vond een schat in het lijden: Jezus Zelf en een levendige relatie met Hem. In haar hoge ouderdom is deze vrouw groot voorbeeld voor mij! Ik leer om voorbede te doen, als ik niet kan slapen. Sterk aanhouden in het gebed en daarin waakzaam zijn.

Lees HIER over laatste stukje van Kolossenzen 4:2

Romeinen 12:12

woensdag, april 19

Maar wat zegt Hij?

Ik baal ontzettend van mijn gasfornuis. Stom oud ding. Al schurend op een gaspit reken ik uit hoe oud hij is. Vijfentwintig jaar zeker. Ik boen, ik schuur ... en zucht heel diep want het lukt me niet om al die plekken weg te krijgen.

SMERIG

Opeens zie ik mezelf in dat vieze gasfornuis. Hoe ik ben tegenover God! Met Zijn kennersoog doorgrondt Hij al mijn smerige plekken, al mijn verborgen afwijkingen. Geen ding blijft er verborgen voor Hem. Hoe langer ik naar mezelf kijk, hoe meer vlekken erbij lijken te komen.


Maar Hij weet er raad mee! Godzijdank zegt Hij:

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1:18

SNEEUWWIT

Ik hoef alleen maar in geloof op Hem te zien. Op Het Lam van God dat de zonden wegdroeg aan het kruis. Zijn bloed reinigt mij van alle zonden. Hij maakt mijn donkere leven weer rein: sneeuwwit. Ik verlang naar Hem. Hij is de levende God. Ik belijd Hem mijn onvolmaaktheid. Maar wat zegt Hij?

Zie, U bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi. (Hooglied 4:1)
1 Joh 1:7-9
Psalm 51:9
Hebr. 9:14

dinsdag, april 18

Zijn handen laten niet los

Ik zwoegde. Het zweet droop van mijn voorhoofd. Ik was heel druk bezig met één van mijn doelen en focuste me daar enorm op. Maar opeens hoorde ik het geluid van een schakelaar in mijn oren. God deed het licht uit. Mijn tijd was voorbij. Ik stierf. Toen schrok ik wakker.

CONSEQUENTIES

Nu, met mijn vingers op het toetsenbord, bedenk ik dat de manier waarop ik leef consequenties heeft voor de eeuwigheid. Ik denk erover na.

 • Hoeveel tijd heb ik nog?
 • Hoe kan ik me veilig voelen?

HOEVEEL TIJD?

Hoeveel tijd ik krijg weet ik niet en dat maakt me best wel onzeker. Wat ik wel weet over mijn leven dat zo kwetsbaar is zoek ik op in mijn Bijbel. Ik lees het in psalm 31 vers 6:

Mijn tijden zijn in Uw hand

BEN IK VEILIG?

Heel mijn kwetsbare leven ligt veilig in Jezus handen. Zijn doorboorde handen, die ooit aan het kruis genageld werden voor mijn verlossing. Ik was een vijand van God. Maar Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis. Jezus verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ik weet heel zeker dat Zijn handen mij nooit los zullen laten. Ook niet als ik sterf. Dat maakt dat ik me veilig voel.

LITTLE SILENCE

My times are in thy hand.This little sentence, to my mind, swells into a hymn: it buds and blossoms into a psalm. Few are the words, but mighty is the sense, and full of rest.

My Lord,
if my times were in my own hand,
they would prove a failure;
but since they are in thy hand,
thou wilt not fail, nor shall I.

 Source: C.H Spurgeon

vrijdag, april 14

Father's Love

But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. (Romans 5:8)

FATHER'S LOVE

So there stands the Cross, the revelation to us, not only of a Brother's sacrifice, but of a Father's love; and that because Jesus Christ is the revelation of God as being the 'eradiation of His glory. He is the express image of His person. Light does pour out from that Cross, whatever view men take of it. But the omnipotent beam, the all-illuminating radiance, the transforming light, the heat that melts, are all dependent on our looking at it -- I do not only say, as Paul looked at it, nor do I even say as Christ looked at it, but as the deep necessities of humanity require that the world should look at it, as the altar whereon is laid the sacrifice for our sins, the very Son of God Himself. To me the great truths of the Incarnation and the Atonement of Jesus Christ are not points in a mere speculative theology; they are the pulsating vital centre of religion ~ Alexander Maclaren


Herein is love, not that we loved God, but that He loved us, and gave His Son to be the propitiation for our sins.

 • Is it true of you that you love God because He first loved you?
 • Do you believe that Jesus Christ died for your sins 'according to the Scriptures'?
 • Do you fling back the reverberating ray from the mirror of your own heart that directs again towards heaven the beam of love which heaven has shot down upon you?

LIVING FOR US

We were saved from guilt by His death; how much more shall we be sanctified and prepared for heaven by Him living for us.

dinsdag, april 11

Daar blijf ik voor bidden

Net toen ik gisteravond het gordijn van mijn slaapkamer dicht wilde schuiven zag ik de maan aan de hemel staan. In een flits dacht ik: O ja, volle maan vandaag! En Pesach. Volle maan en Pesach horen bij elkaar. Ooit vierde Jezus hetzelfde feest.


BELEDEN SCHULD

Vaak voel ik me verscheurd van binnen om wat een deel van de christenen het Joodse volk hebben aangedaan. Van generatie op generatie, al die lange eeuwen heen. Ik heb die schuld van 'mijn voorouders' meerdere malen aan God beleden en ik geloof dat God het mij persoonlijk vergeven heeft.

Maar ... het blijft zo verschrikkelijk!
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

Ik word zo blij als ik hoor dat God verbazingwekkend werkt onder de Joden. Lees een getuigenis. Toch doet het me zo'n pijn dat het merendeel van het Joodse volk Jezus (nog) niet erkent als het Lam van God, dat de zonden van de wereld weggedragen heeft. Het doet me pijn om hen! Omdat ze bij Hem horen.

WANNEER?

Wanneer komt de dag dat God dat zij Hem zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben? De dag dat ze rouw over Hem rouw zullen bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind? (Johannes 19:27, Openbaringen 1:7). En dat wij samen één worden in Jezus, de Messias? Daar blijf ik om bidden:

Mijn ziel wacht op de Heere,

meer dan wachters op de morgen,
Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

zaterdag, april 8

Onder een open hemel

Uit mijn dagboek:

Soms lijkt het alsof God met Zijn machtige hand een gordijn opzij schuift. Dat Hij heel dichtbij komt. Dan voel ik me als Petrus, die zei: Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Niet dat ik echt wil dat Hij weggaat. Ik voel me gewoon zo klein.

GOD DICHTBIJ

Eén van de keren dat God zo dichtbij kwam was tijdens een gebed. Ik was aan het bidden voor iemand waar ik veel van hield. Ze was ongeneeslijk ziek. Terminaal.


PSALM 51

Ik smeekte bij God voor haar ziel met de woorden van David.

Geef haar een rein hart, o God,
vernieuw in haar binnenste een vaste geest.
Verwerp haar niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van haar weg.
Geef haar de vreugde over Uw heil terug;
ondersteun haar met een vrijmoedige geest.
Psalm 51:12-14

GOD LEEFT!

Zij stierf diezelfde nacht op 30 september. Toen ik veel later nog eens psalm 51 las, moest ik terugdenken aan die momenten dat ik Gods aanwezigheid zo duidelijk ervoer. En het was GOED. De herinnering was goed. God is genadig en rechtvaardig. Hij ontfermt zich op het gebed. 

De God van Israël leeft vandaag nog steeds en is dag en nacht actief in Zijn Zoon Jezus Christus. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4:16). Niet alleen onszelf maar ook voor anderen!

vrijdag, april 7

God Is Still Alive

Sometimes God opens heaven and comes very close. I 'm feeling like Peter at such moments (Peter, who said: Depart from me; for I am a sinful man, O Lord). I just feel so unworthy in His holy presence.

During prayer
One of the times that God came so close was during a prayer. I was praying for someone I dearly loved. She was terminally ill.


I begged God for her soul, using the words of David and it was as if someone else put those words in my mind.

Create a clean heart in her, O God;
and renew a right spirit within her.
Cast her not away from your presence;
and take not your holy spirit from her.
Restore to her the joy of your salvation;
and uphold her with your free spirit.

God is still alive
When I was reading Psalm 51, I suddenly remembered that time and that special prayer. O yes, God's ears were open unto my cry. God is still alive and active today! So, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. Not only for ourselves but also for other people.

woensdag, april 5

Hoe wandel ik ootmoedig met God (3)

Ik ontdekte in het boek van John Owen dat wandelen met God veel meer diepte en inhoud heeft dan ik dacht. Hier deel ik mijn eerste eyeopener. Vandaag nummer twee: 

 • Eyeopenereenheid van doel 

HETZELFDE DOEL

Ik kan alleen met Hem wandelen als ik hetzelfde doel (Zijn doel dus) voor ogen hebt. Paulus beschrijft het zo: "Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Gods doel is de lof van Zijn genade.


HEM VERHEERLIJKEN

Alles wat ik van God krijg is pure genade en barmhartigheid (Titus 3:4,5). Hij wil dat ik Hem daarin erken. Dat ik Hem erom verheerlijk. Omdat Hij uit genade al mijn ongerechtigheden en zonden vergeeft.
Ik lees dat ik dat ene grote doel kan verdelen in drieën kleinere:
 1. De eer van God. Alles in mijn aanbidding van God en in mijn wandelen met Hem moet op Hem gericht zijn. Tot eer van Hem.
 2. God loven. Zijn genade en liefde vol dankbaarheid verhogen, op allerlei manieren.
 3. Vreugde in God. Linkje naar het antwoord op een vraag hierover.

 Grote vraag is dus: Hoe zit dat bij mezelf?

maandag, april 3

Kleine spinnen zijn ook spinnen

Het deed me eigenlijk niets: dat kleine spinnetje. En dat terwijl ik bang ben voor spinnen ben. Maar dit spinnetje op mijn been was zo klein. Ik kon niet eens zien hoeveel pootjes hij had. Ik voelde hem amper kruipen ...

ZONDE IS ZONDE

Toen bedacht ik opeens dat het ook zo is met zonden. Kleine zonden voel ik bijna niet als "kwaad". Een leugen, zo klein als het spinnetje op mijn been, wat geeft dat nou? Maar voor God geeft het wel. Zonde is zonde. Net zoals kleine spinnen echte spinnen zijn. Maakt niet uit hoe groot of klein ze zijn.

AL 25 JAAR

Ik hoor al meer vijfentwintig jaar bij de Heere Jezus. En zondig ik nou nog steeds? Ik haat dat, vooral omdat ik Hem er verdriet mee doe!


Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2)

JEZUS DROEG DE STRAF

Mijn ongerechtigheid is op Hem is neergekomen. Jezus droeg de straf die ik eigenlijk moest krijgen. Hij maakte vrede tussen God en mij. Hoe kan ik zo makkelijk over kleine zonden denken, als Hij erom verwond werd? Het verwart me dat ik zo gemakkelijk zondig. En met dat alles vlucht ik opnieuw tot Hem:


HEER, ik kom tot U
hoor naar mij gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

Met Uw liefde HEER,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.