dinsdag, januari 31

Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat (2)

Weet je niet wat je doen moet? Zijn er obstakels op je pad? Dingen die maken dat je de controle verliest? Houd dan je oog op Jezus gericht. Vestig al je aandacht op Hem. Hij is je voorgegaan. Hij zal je helpen.

... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:2


Hij is ons Voorbeeld.
Onze Leidsman.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Joh 16:33

NODIG!

Ik vraag me zo vaak af: wat zou Jezus gedaan hebben? Hij heeft standgehouden in de zwaarste proef! Hij heeft de wereld overwonnen. Hij is het die mijn zonden vergeeft. Jezus is mijn Heer en Helper. Ik heb Hem nodig. Iedere dag opnieuw.

zondag, januari 29

Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat (1)

Te druk met van alles en nog wat. Te druk met dingen die niet zo belangrijk zijn. Vergeten te bidden. Geen tijd voor Bijbelstudie. Wel voor andere dingen. De week vliegt voorbij. O, is het nu al weer zondag?

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hebreeën 12:1

God roept op om afstand te doen van al de dingen die het zicht op Hem vertroebelen. Neem stille tijd voor Hem, anders vertragen de dagelijkse beslommeringen je. Laat de Bijbel de tomtom zijn:

LEES EN BESTUDEER

  1. Het werk van Jezus.
  2. De geschiedenis van Jezus.
  3. De verheerlijking van Jezus.

Al loop ik lang niet altijd vooraan
Ik span me elke keer weer in
En maar stevig blijven doorgaan
Zorgen dat ik win
Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat
Hij is het einde, 
Hij is het eind en 't begin.

(Elly & Rikkert)