donderdag, december 21

One Word: remember

Eve, my blog friend reminded me of choosing my One Word. Years ago I chose the word joy. Do you like this One Word idea too?

Different than resolutions, such an One Word isn’t a constant reminder of what you “should be doing”. Instead, it stands to inspire how you want to live.*

ONE WORD 2018

I was thinking (and praying) last week and tonight this word came into my mind: REMEMBER. I choose the word “remember” as my One Word because I should remind myself God sovereignly controls every circumstance in my life.Psalm 77 said:

I call to remembrance my song in the night: I commune with my own heart: and my spirit made diligent search. Will the Lord cast off for ever? and will he be favorable no more?Is his mercy clean gone for ever? does his promise fail for ever more? Has God forgotten to be gracious? has he in anger shut up his tender mercies? Selah. And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High. Iwill remember the works of the LORD: surely I will remember your wonders of old. I will meditate also of all your work, and talk of your doings. Your way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

STONES OF REMEMBRANCE

What’s your word for 2018? Would you like to share your "stones of remembrance” symbolizing God's faithfulness in your lives with me? I like the idea I found here:


Take a moment now to reflect on God’s blessings, grace, and power in your life. Write down what you remember and make two copies … one to keep, and one to give to someone else as a witness of what He has done for you. Then praise God for Jesus, His living, lasting Stone.  (Anne Graham Lotz)

Sharing this with my friends on Friday Foto Friends

maandag, december 18

Het onmogelijke mogelijk

Uit mijn dagboek

Wakker worden en denken: hoe kom ik de dag door? Met pijn in mijn buik lig ik naar het plafond te kijken. Help! Ik wil me niet zwak en down voelen. Maar het lijkt of de onmogelijkheden zich hoger en hoger opstapelen. Ik hijs me overeind en roep de preek van gisteren in mijn herinnering terug:

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Lukas 1:37)


Ik pak mijn Bijbel erbij. Het is nog heel vroeg en ik speur naar andere Bijbelteksten gelinkt aan dit thema:

 1. Job 42:2 Ik weet dat U alles vermag
 2. Jeremia 32:17 Ach, Heere HEERE! Zie U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U onmogelijk.
 3. Zacharia 8:6 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van het volk, zou het in Mijn ogen ook wonderlijk zijn?
 4. Mattheus 19:26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
 5. Lukas 18:27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

GOD IS GROTER

Niets is onmogelijk voor de God van Israël. Laat ik stoppen met mijn problemen vanuit mijn visie te bezien, God is groter. Hoe diep geworteld mijn angsten ook zijn,  Zijn liefde is groter. Hij maakt het onmogelijke mogelijk!

zaterdag, december 16

Jesus de Friend of sinners

Men want only the strong, the successful, the victorious, the unbroken, in building their kingdoms; but God is the God of the unsuccessful, of those who have failed.

And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said to his disciples, Why eats your Master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said to them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go you and learn what that means, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. (Matthew 9:10-13)


Heaven is filling with earth's broken lives, 
and there is no bruised reed that Christ cannot take 
and restore to glorious blessedness and beauty.
He can take the life crushed by pain or sorrow 
and make it into a harp whose music shall be all praise. 
He can lift earth's saddest failure up to heaven's glory. 

~ J. R. Miller

Like Oswald Chambers said: leave the broken, irreversible past in God’s hands, and step out into the invincible future with Him!

donderdag, december 14

Jezus de Weg

Uit mijn dagboek;

Vandaag naar de diëtiste geweest en naar de kringloop. Daar kocht ik vier (oude) GROEI magazines, een gezelschapsspel, en een warme Noorse trui: donkerblauw met witte rendieren erop. Verkleumd en doornat van de regen kwam ik thuis. Ik kroop bij de haard met koffie en één van de magazines.

INTERVIEW 

Ik las een mooi interview met Tineke T.  Hoe ze leerde om God bij elk aspect van haar leven te betrekken. Wat me vooral raakte is dit:

Mensen hebben het wel eens over de "weg naar de hemel", maar Jezus ìs die weg: als je dicht bij Hem blijft, leef je eigenlijk al in de hemel, ook in moeilijk tijden.


Na dit interview kwam ik op een pagina met een Bijbelrooster en ik besloot er gelijk gebruik van te maken.

Jeremia 6:16 Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.

RUST VINDEN

Bij het laatste stukje (over rust vinden) ontdekte ik een linkje naar Mattheus 11:28 in mijn studiebijbel. Verrassing. Wat een mooiigheid! Vraag naar de aloude paden, lees het Woord en je zult er Jezus vinden. Of beter gezegd: Hij vindt jou! Dit zeg Hij: "Komt herwaarts tot Mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven."


JEZUS IS DE WEG

Ik geloof dat het waar is, wat Tineke in het interview zei: Jezus ìs de Weg! Leef je dicht bij Hem? Dan leef je eigenlijk al in de hemel, ook in moeilijke tijden. 

Want deze God is onze God,
eeuwig en altijd; Híj zal ons
leiden tot de dood toe.
(Psalm 46:15)

vrijdag, december 8

I have learned a secret

The shop, the barn, the scullery, and the smithy become temples when men and women do all for the glory of God! The "divine service" is not a thing of a few hours and a few places, but all life becomes holiness unto the Lord, and every place and thing, as consecrated as the tabernacle.

~ C. H. Spurgeon


There is no work better than to please God; to pour water, to wash dishes, to be a cobbler, or an apostle, all are one; to wash dishes and to preach are all one, as touching the deed, to please God. (William Tyndale)

BIBLE VERSES TO LIFT YOUR SOUL

 1.  Better a little with righteousness than great income with injustice. (Proverbs 16:8)
 2. Trust in the Lord and do what is good; dwell in the land and live securely. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Commit your way to the Lord; trust in Him, and He will act, making your righteousness shine like the dawn, your justice like the noonday (Psalm 37:3-6)
 3. Your life should be free from the love of money. Be satisfied with what you have, for He Himself has said, I will never leave you or forsake you. (Hebrews 3:5)
 4. Colossians 3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
 5. I know both how to have a little, and I know how to have a lot. In any and all circumstances I have learned the secret [of being content]-whether well-fed or hungry, whether in abundance or in need. I am able to do all things through Him who strengthens me. (Philippians 4:12-13)
 6. This is why I tell you: "Don't worry about your life, what you will eat or what you will drink; or about your body, what you will wear. Isn't life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the sky: they don't sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they?" (Matthew 6:25,26)
GREAT ARTICLE

Also sharing this article: What is the Secret of Contentment?


donderdag, december 7

Ik zie Gods trouw schitteren!

HET boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den Zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda en zijn broeders. Mattheus 1:1,2


HET SCHITTERT
Wat saai, dacht ik vroeger, al die namen! Mijn vader las het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament altijd heel nauwkeurig hardop voor. Nu ben ik ouder en zie ik de gouden draad van Gods trouw aan Israël schitteren in die namen. Het is een zegen voor mij om te lezen wat Mattheus allemaal geschreven heeft. Hij legt er de nadruk op dat de profetieën  uit het Oude Testament hun vervulling vonden in Jezus de Messias. 


ARI VERRAST (EN GESCHOKT)

Luister naar wat Ari Hauben ervoer toen hij voor het eerst het Nieuwe Testament ging lezen.  
JOODSE GETUIGENISSEN

Het bemoedigt me om te luisteren naar de Joodse getuigenissen op deze SITE.


HIJ IS ONZE VREDE
Ooit leefde ik mijn leven in de schaduw van de dood. Zonder God. Zonder hoop. Maar nu, in Christus Jezus, ben ik (die voorheen veraf was) door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft: Jood en heiden (naar Efeziërs 2).

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

maandag, december 4

Where is the piccolo?

am reminded of a story about a famous conductor, Sir Michael Costa. As he was conducting a rehearsal with hundreds of instruments and voices, the mighty chorus rang out with the thunder of the organ, the roll of drums, and the blare of horns. 

IT DOES NOT MATTER

In the midst of all the din, one man who played the piccolo, far up in a corner, said to himself: "It does not matter what I do," and ceased to play.


WHERE IS THE PICCOLO?

Suddenly, the great conductor stopped, flung up his hands, and quieted the performers. "Where is the piccolo?" he cried. His sharp ear had missed it, and the whole piece had been spoiled.

GOD SEEKS YOUR PRAISE
What about you? You may be insignificant and hidden, yet God seeks your praise. He listens for it,
and all the music of the great universe is made richer and sweeter because you gave Him your best.

Thou art WORTHY, O LORD, to receive glory, and honor and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. (Rev. 4:11)

Source: Corrie ten Boom

zaterdag, december 2

Doe de lampen van vroeger aan!

Uit mijn dagboek

1 december
Jezus is wel goddelijk maar niet God Zelf, lees ik op de cover van De Waarheidsvriend. O nee, ik wil niet dat dit zinnetje in mijn hoofd gaat rondspoken!

2 december 
C.H Spurgeon: Wat? Heb je je dagboek begraven? Ik smeek je, neem je boek van herinneringen weer in de hand. Denk aan dat gezegend uur, waarop de Heere je ontmoette. Je bent ooit uit de kaken van de leeuw en uit de klauwen van de beer ontsnapt. Kom op, ik weet dat je ontsnapt bent. Ga terug in je herinnering, een klein eindje maar. Doe de lampen van vroeger aan en zij zullen flonkeren in je duisternis.


Ik denk terug aan het gezegende moment dat God me bevrijdde uit de kaken van de donkere twijfel of Jezus God was. Is Hij de Messias van Israël of bedrieg ik me als ik in Hem geloof? Ik pak mijn dagboek erbij en blader er in. Ik doe letterlijk wat Spurgeon schrijft:

Heb je je dagboek begraven? Ik smeek je, neem je boek van herinneringen weer in de hand. Denk aan dat gezegend uur, waarop de Heere je ontmoette. Ik ga terug naar 28 augustus.

28 september
Onverwacht heeft God mijn ogen geopend. Net als bij Saulus op weg naar Damascus. IK ZIE! IK ZIE WIE HIJ IS: MIJN HEERE EN MIJN GOD! 

Dit is de tekst die God ervoor gebruikte:

Zonder Mij kunt u niets doen.

Samenvatting:
 1. Geen heilige, geen profeet, geen apostel zou ooit zijn volgelingen hebben toegesproken en tot hen gezegd hebben: "Zonder Mij kunt u niets doen."
 2. Het is onmogelijk te denken, dat Jezus van Nazareth, indien Hij niet meer dan een mens was geweest, ooit deze volzin zou hebben kunnen uitspreken: "Zonder Mij kunt u niets doen."
 3. In deze zin hoor ik de stem van de Goddelijke Persoon, zonder Wie geen ding gemaakt is, dat gemaakt is.
 4. De majesteit van deze woorden openbaart de Godheid van Hem, die ze heeft uitgesproken.
 5. De IK BEN komt uit in het persoonlijke voornaamwoord MIJ en die aanspraak op alle macht omsluiert alleen de Almachtige. (Amen! Amen!)
 6. Deze uitspraak "zonder Mij kunt u niets doen" omvat zijn Godheid of zij betekenen helemaal niets.
 7. Laat we het hoofd buigen in plechtige aanbidding, en ons op die manier verenigen met de mensen rondom de troon, die kracht en heerschappij toeschrijven aan Hem, die op de troon zit en het Lam.” (... gedaan) 

9 oktober
Vanmiddag viel mijn oog op de tekst van mijn mok: Be still and know that I am God! (Psalm 46:10). Hij is een God die leeft! Die mij ziet. Hij is het Lam dat mijn duisternis wegdroeg. 

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE;
mijn God doet mijn duisternis opklaren.
Want met U ren ik door een legerbende,
met mijn God spring ik over een muur.

Vandaag doe ik de lampen van vroeger aan. Eigenlijk doet Hij het voor me (door Zijn Geest). Zie je de lampen flonkeren? Het is Zijn Licht in mijn duisternis.

donderdag, november 30

Zingen in het nachtseizoen

Onderstaande ansichtkaart kreeg ik op mijn verjaardag en ik was heel blij mee. Natuurlijk omdat ik van vogels houd 😏 maar nog meer omdat de Bijbeltekst me zo raakte:

In de nacht zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Psalm 42:9

HET BESTE MEDICIJN

Ik wilde er meer over weten en pakte een boek uit de kast. De auteur van Leven uit de Psalmen zegt dat iedereen zijn eigen nachtseizoen kent. Maar wat te doen als in je zo'n nachtseizoen leeft? Ik las in bovenstaand boek:
Het beste dat je kunt doen wanneer je ontmoedigd raakt, is onmiddellijk de Heere gaan loven. Want lofzegging is het beste medicijn voor een gebroken hart.


HOE DAN?

God loven. Maar hoe doe je dat in moeilijke omstandigheden? Ik kwam er niet zo goed uit. Daarom las ik de verklaring van John Gill bij deze psalm. Samenvattend zegt hij: God zal je leren zingen. Hij geeft je Zelf een lied in de nacht. Hij legt Zijn woorden op jouw lippen. Welke lied dan? Zijn lied.

's-Nachts zal Zijn lied bij mij zijn.

HIJ TROOST MIJ

Gods volmaaktheid, de werken van Zijn handen, Zijn redding, Zijn glorie toegespitst op jouw leven. Dat zijn de onderwerpen waarover God je leert zingen in jouw nacht. Albert Barnes voegt er zijn persoonlijke getuigenis aan toe: 

Ik zal mijn God prijzen, zelfs in de donkere nacht van ongeluk en verdriet. Hij opent mijn ogen voor Wie Hij is. Hij zal me zó troosten, dat mijn hart vol raakt van dankbaarheid en ik als vanzelf over Hem ga zingen (vergelijk Job 35:10 en Handelingen 16:25).

GODS AANGEZICHT ZIEN

Ik herken wat hierboven staat. Maar ik zeg erbij dat mijn lofzang vaak in stilheid is. Als ik alleen ben, tijdens het gebed. Of tijdens het lezen in mijn Bijbel. Mijn God leert me zingen in het donker. Hij laat de werken van Zijn handen nooit los. Ook niet in het nachtseizoen.
Citaat Warren Wiersbe: Hoe je je ook voelt of hoe je omstandigheden ook zijn, kijk omhoog naar het aangezicht van God en ontdek dat Hij in liefde op je neerziet.

donderdag, november 23

Song in the night

Long time ago, during a monsoon, when we were steaming down the Indian Ocean on our way to Australia, the clouds and atmosphere were thick. Sometimes it rained in torrents, and sometimes there was a kind of indescribable mist that wetted the ship and everything and everybody there. 

ONE SPOT

And then all at once, as by the strange magic of nature, there would come an aperture in the cloud; and just on one spot. It seemed to me, just on one spot the sun would shine on the troubled and turbid waters.


FLASH OF SUNLIGHT

Everybody rushed on deck the moment that the sun thus glistened, and they got to the spot where they could see it best. And we all of us, with a kind of strange joy, hailed that gleam, that flash of sunlight on the sea. And it seemed to have taken us at once into a new world.

His song will be with me in the night - a prayer to the God of my life. (Psalm 42:8)

DESPITE IT ALL

And here in this psalm, amid all the storm, did you hear it pelt, as I read it? Here is David talking to God, and David's soul is disquieted. And then all at once there is a gleam, yes, as that gleam of hope comes, he begins to blend prayer and praise together, and says: "I will sing, sing in the night, in the quiet and silent darkness I will sing."

Source: W. Buff

 • Can you tell me a little about your song - in - the - night - experience?

zaterdag, november 18

I love my abide pendant

Spurgeon's sermon (John 15) was a blessing for me.

Abide in Christ, and let His words abide in you. Closer, closer, closer, this is the way to spiritual wealth. To dwell in communion with Jesus is to abide in the sunshine, and to rest in His great love and atoning sacrifice is to nestle under the Rock of Ages, and to be shielded from every withering blast. "Nearer to God" is the way to greater fruitfulness.Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can you, except you abide in me. I am the vine, you are the branches: He that stays in me, and I in him, the same brings forth much fruit: for without me you can do nothing. (John 15:4,5)

BEAUTIFUL PENDANT

Later, one of my (online) friends put a nice handmade pendent on her instagram, lettered with blue India ink. You see it all in the picture. I like the blue & white! I like the beautiful leafwreath. And I LOVE the word Abide
She also used such nice hashtags: #abide #abideinme #iamthevine #youarethebranches #bearfruitinChrist #inchristalone 💙FOR MY BIRTHDAY

My husband bought this pendant for my birthday (November 18). It made the long journey to the Netherlands. I think it's Chelsey's first article to Europe.

I am so happy with this pendant. It reminds me of the scripture from John "if we abide in Him, He will abide in us."

donderdag, november 16

En ik houd ook van U!

Uit mijn dagboek

Ik kon geen woorden vinden om mijn aanbidding vorm te geven. Maar ik vond ze tot mijn ontroering in de vertaling van een Arabisch lied.

TENEERGESLAGEN

Dinsdag was ik de hele morgen terneergeslagen en maakte me zorgen over veel dingen. Maar tijdens mijn Bijbelstudie met een groepje vrouwen op het wereld wijde web over de verschillende IK BEN uitspraken van de Heere Jezus, werd ik geraakt door wat iemand zei over onderstaande tekst:

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei:

De Meester is er en Hij roept u.
DE MEESTER IS DAAR EN HIJ ROEPT U

Dat ene zinnetje! De Meester is daar en Hij roept U. Ik ervoer dat de Hij me riep. Daarom liep ik weg bij mijn computer en zocht een stille plaats om te bidden. Ik legde alles in Zijn handen. Vertelde Hem over mijn verdriet en uitzichtloosheid. En Hij? Hij maakt mijn hart vol met Zichzelf. Hij haalde de last van mijn schouders af en gaf me nieuwe hoop. Jezus leeft!

Toen ik later dit lied hoorde (en de Engelse vertaling las) wist ik dat ik de woorden gevonden had om vorm te geven aan mijn aanbidding. Mijn hart zingt mee!

U BENT MIJN GOD

Ik wilde dat ik de hele wereld aan mijn God kon geven
maar dat is niet goed genoeg in vergelijking met Uw mededogen.
En als ik U iets aan U kon geven als een geschenk,
heb ik alleen mijn hart om aan Uw voeten neer te leggen (?)

U bent mijn God, U bent mijn Vader.
U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik wil altijd in Uw aanwezigheid zijn.
U bent degene die van me hield en ik houd ook van U


Heer, ik geef mijn leven aan U
Ik zal U volgen met heel mijn hart en ziel
Heer, ik zal U standvastig dienen in al mijn dagen.
Ik heb Uw vreugde nodig in mijn hart.


U bent mijn God, U bent mijn Vader.
U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik zal altijd in Uw aanwezigheid leven.
U bent degene die van me houdt en ik houd ook van U.


zaterdag, november 11

Geestelijk stille momenten (2)

Zoals ik HIER schreef ging op onderzoek en voorzichtig kom ik tot deze conclusie: er is verschil tussen Geestelijk Stille Momenten en persoonlijke Bijbelstudie.

GEESTELIJK STILLE MOMENTEN

Geestelijk Stille Momenten zijn die momenten van de dag dat ik er naar streeft om de Heere God te ontmoeten.Tijdens die momenten wil ik horen wat Hij te zeggen heeft. Ik lees daarom uit de Bijbel en reageer door middel van belijdenis van zonde, aanbidding, voorbede en/of (dank)gebed.

BIJBELSTUDIE

Persoonlijke Bijbelstudie verschilt daarin van Geestelijk Stille Momenten dat ik niet alleen een stukje lees maar er ook studie van maak. Ik focus me meer op een bepaald onderwerp, een persoon of  een Bijbelboek.


Tijdens Geestelijk Stille Momenten ben ik gericht op geloofsontmoeting tussen God en mij. Tijdens  het doen van Bijbelstudie ben ik erop gericht om een ​​diepere kennis van de Bijbel te krijgen. 

GEESTELIJKE GROEI

Stille tijd en Bijbelstudie? Twee verschillende dingen voor mij. Toch houden ze verband met elkaar en zijn ze allebei belangrijk voor geestelijke groei.

 • Hoe ziet jouw stille tijd eruit? 
 • Lukt het je om Bijbelstudie te doen?

Volgende keer: HOE BID JIJ? (over een kapper)

donderdag, november 9

Geestelijk stille momenten (1)

Uit mijn dagboek

Gisteren deden we Bijbelstudie met een aantal vrouwen uit het boek De medicijnkist van God. Het ging over Maria's zitten en Martha's arbeid.

Eén van de gespreksvragen was:

Elke dag een kwartier voor God, is dat teveel gevraagd of te weinig? Hoe breng je die tijd dan door? Deel met elkaar hoe je je stille tijd invult.

TIJD VOOR GOD

We deelden met elkaar hoe we persoonlijk onze stille tijd invulden. Het was heel mooi om van anderen te horen hoe zij met God leefden. De worsteling om niet te druk te zijn om tijd voor God vrij te maken was bij iedereen herkenbaar.


GEESTELIJK STILLE MOMENTEN

In het hoofdstuk dat wij behandelden stond dat wij echt Geestelijk Stille Momenten nodig hebben. Als je die inbouwt, gaat God spreken. Als Maria aan de voeten van Jezus zitten. Luisteren naar Zijn Woord. Daar dacht ik thuis over na.

BIJBELSTUDIE?

Hebben mijn Geestelijk Stille Momenten het gehalte van Maria's zitten aan Jezus' voeten? Of lijken mijn Stille Momenten meer op Bijbelstudie doen? Ik voel me er onrustig over. Daarom ga ik op onderzoek. Vandaag nog.

maandag, november 6

Doing the right things for the wrong reasons?

In less than five minutes, Bryan Chapell reshapes how we view God’s grace and love in light of our quiet time.
Quiet Time Doesn’t Earn God’s Grace

ALREADY AVAILABLE

He reminds us that spiritual disciplines don't manufacture grace, but rather when we feast through Bible reading and prayer we enjoy grace that is already available.BLESSING

Wow! The message in this video was an important lesson for me. Wonderful news for a tired sinner. Praise the LORD!

zaterdag, november 4

Girl with umbrella

A few years ago there was a time of much dryness in a certain part of England. No rain had fallen for several weeks, and it seemed as if the crops would all perish for want of moisture. A few pious farmers who believed in the power of prayer asked their minister to make a special supplication on a particular Sunday for the needed blessing of rain.

UMBRELLA

The day came, and was as bright and cloudless as those which had preceded it. Among the congregation the minister noticed a little Sunday scholar, who carried a large old-fashioned umbrella. 
WHY MARY?

"Why, Mary," he exclaimed, "what could have induced you to bring an umbrella on such a lovely morning as this?"

"I thought, sir," answered Mary, "that as we were going to pray for rain I should be sure to want the umbrella."

The minister patted her cheek good naturedly and the service began. Presently the wind rose, the clouds gathered, and at length the long-desired rain fell in torrents. Mary and the minister went home together under the umbrella, while the rest of the congregation reached their dwellings well drenched. 

FOLLOW MARY

Let us follow Mary's example, and always pray, not only hoping that God may hear, but believing that He does hear, and will send us what we ask if it is good for us.

Therefore I say to you, What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them  Mark 11:24

Source: Biblical Illustrator

donderdag, november 2

Dank U voor doorn en dennenboom.

Uit mijn dagboek

Ik wist niet wat gordelroos was tot ik het zelf kreeg. Het steekt, prikt, brandt. En dat doet het al bijna twee weken. Het voelt alsof ik achterover in een doornstruik gevallen ben. Ik denk dat het de reden waarom onderstaande tekst me raakte! 😏
Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mirtenboom opgaan;

GEBED VAN SUSANNAH

Ik las tijdens mijn onderzoek naar Jesaja 55:13 een mooie studie over dennenbomen. Als je een klein beetje Engels lezen kunt is dit echt heel waardevol om eens naar te kijken. Ik plaats het linkje onderaan mijn post! Ik las ook een stukje uit Susannah's boek: Liefde tot het einde. Haar gebed wil ik hier delen (je kunt het dan meebidden):

Lieve Heer, Uw macht is zo groot, dat U soms juist die dingen die mij pijn doen verandert in middelen van genade en zegen voor mij hart en leven. Onmacht en zwakte of een overstelpend besef van toenemende verantwoordelijkheid - al die ervaringen zijn als doornen en distels die me kwellen doordat ze me heel erg raken. Toch verdwijnt dit alles, lieve God, wanneer U mij Uw woord geeft. Als U de beproevingen in overwinningen verandert. En mijn pijn in vreugde.

TAFELGEBED

Vanmiddag kwam mijn vriendin om het hoekje kijken. Zij vertelde me dat een zinnetje uit een oud tafelgebed haar gisteren raakte, tijdens de dankdagdienst: 'O Heer, wij danken U van harte, voor nooddruft en voor overvloed. Ik wist niet zo goed wat nooddruft betekende en zocht het op. Dit stond er: een nijpend gebrek, een ellendige situatie. Een doorn dus! 

MAAR GOD

Wanhoop je aan de doornen in je leven? Ik vaak genoeg. Maar God! God kan schijnbaar kwaad veranderen in iets goeds. Zou er voor Hem iets te wonderlijk zijn?

Lieve Hemelse Vader, 
Ik dank ik U voor de doornen in mijn leven
 voor de dennenbomen die ik hier en daar al zie.
Laat Uw kracht in mijn zwakheid wonen.
Uw genade is voor mij genoeg.

zaterdag, oktober 28

Hij is getrouw (via app)

Uit mijn dagboek:

Toen ik vanmorgen wakker schrok, dacht ik gelijk aan het gesprek dat ik gisteren met iemand had. Over: 'Hoe waar zijn je gedachten?' Wat als mijn geloof alleen gebaseerd is op mijn gedachten? Wat als mijn geloof een illusie blijkt te zijn? 

STEL JE VOOR

Maar Jezus dan? Hij is toch zeker de Weg, de Waarheid en het Leven? Natuurlijk is dat waar! Maar stel je voor dat alleen maar dacht dat ik Hem aangenomen heb? Ik kan iets denken, maar is het dan ook automatisch waar? 


DAGELIJKS WOORD

Toen hoorde ik mijn dagtekst binnenkomen op mijn telefoon. Ik keek en ik las:

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. 2 Thess. 3:3

VIA EEN BIJBEL APP

Die tekst kwam precies op tijd binnen. Hij is getrouw! Voordat ik ook maar iets bedacht, wist Hij het al. Hij doorgrondde mijn rare gedachtekronkels. Hij liet niet toe dat ik verzocht werd boven wat ik aankon. Met de verzoeking gaf Hij de uitkomst om die te doorstaan, via de app van Dagelijks Woord. Hij wil jou ook te hulp komen! 

Hoe groot zijt Gij

Mijn tip: begin je dag nooit zonder een stukje uit de Bijbel te lezen. Gebruik je een de app? Gebruik die dan als opstapje voor een diepere Bijbelstudie. Geef de dagtekst een plekje in je gebed. 

GEBED VAN JEZUS

Hoor jij in de woorden van Paulus aan de gelovige in Thessaloniki ook de herinnering aan het gebed van Jezus? Ik bid mee: 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want Uw is het Koninkrijk
 en de kracht en de heerlijkheid,
in der eeuwigheid. Amen.

donderdag, oktober 26

Our God is always love.

"God is love," was the motto on a weathercock. The owner on being asked "if he meant to imply that the love of God was as fickle as the wind?" replied: "No, I mean which ever way the wind blows, God is love.

HIS VERY NATURE

We must beware of watering down "God is Love" into "God is loving," or even "God of all beings is the most loving." Love is not a mere attribute of God; like light, it is his very nature.

He that loveth not knoweth not God; for God is love. (1 John 4:8)GOD IS LOVE

1 John 4 verse 8. In giving the opposite, John again varies the thought, this time very remarkably. Instead of "love is of God" (verse 7), we have "God is Love" - a far deeper thought!


STILL GOD IS LOVE

So, if cold from the north, or biting from the east, still God is love as much as when the warm south, or genial west wind refreshes our fields and flocks. Yes, so it is; our God is always love.


Source: Pulpit Commentary, Biblical Illustrator

zaterdag, oktober 21

And carries the little man too

A minister told me that one day he wanted to bring his books upstairs into another room, for he was going to have his study on the first floor, instead of downstairs.  His little boy wanted to help father and carry some of the books. The minister said:


I knew he could not do it, but as he wanted to be doing something, to please him and to do him good by encouraging his industry, I told him he might take a book and carry it up. 

PICKED UP THE BIGGEST

So away he went, and picked out one of the biggest volumes -  Caryl on Job or Poli Synopsis, I should think -  and when he had climbed a step or two up the stairs, down he sat and began to cry. He could not manage to carry his big book any farther. He was disappointed and unhappy. How did the matter end? 


The father had to go to the rescue, and carry both the great book and the little man. 

OUR FATHER CARRIES
So, when the Lord gives us a work to do, we are glad to do it, but our strength is not equal to the work, and then we sit down and cry, and it comes to this, that our blessed Father carries the work and carries the little man too, and then it is all done and done gloriously.

Source: C.H Spurgeon

dinsdag, oktober 10

Schuilen bij God

Uit mijn dagboek:

In de Schuilplaats van de Allerhoogste zitten en je helemaal rustig te voelen. Hoe mooi kan dat zijn!

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1


Vandaag las ik daarover in het boek van Susannah Spurgeon. Ik vraag af hoe zij het wonen in de Schuilplaats van de Allerhoogste ziet. Hoe heeft zij dat ervaren? 

Ze schrijft: 

In Zijn schuilplaats zijn is ...

 1. een zeker weten dat Gods handelswijze met mij die van een liefhebbende Vader is met een geliefd kind.
 2. er absoluut zeker van zijn dat elke zorg een zegen in zich draagt, omdat Hij het zo bestuurd heeft. ( O God, leer me hierin groeien)
 3. kijken naar de pijn, beproeving en bittere ervaringen als de uitkomst van een liefde die zo oneindig is dat ik het niet bevatten kan.

GODS HART

Dus dàt betekent het om te overnachten in de schaduw van de Allerhoogste? John Gill beschrijft het weer op een heel andere manier. Hij noemt deze Schuilplaats het hart van God. Dat vind ik geweldig mooi!

"His secret place" is his heart, his bosom, where his only begotten Son lies; and into which he takes his people, where they are set as a seal, and who enjoy intimate communion with him; which is no other than his gracious presence, called "the secret of his presence"

THUIS
Schuilen bij God? Ik wil niet anders. Bij Hem kom ik thuis.   

 • Wat bedoelt Suzannah met: "Elke zorg draagt een zegen in zich?"

maandag, oktober 9

The story of the Israelites

There was an old fisherman who got converted in his old age. He was not able to read. A friend of mine visited him, and knowing how he loved the Word of God, said to him: "Now, John, shall I read you a chapter?" The old fisherman was very thankful. "Yes, if you please, I should so much like to hear a chapter. I do dearly love to hear the Word read."

ABOUT THE LIZARD LIGHTS

My friend sat down in a chair an opened the Bible. "What part shall I read to you?"
The fisherman said: "About the Lizard Lights, please. Do read about them, for when I see them I always think I am near my heavenly home. I have often been out on the Atlantic on dark stormy nights, and when I caught sight of the Lizard Lights. I knew I was near Falmouth harbour, and would soon be safely moored."


WAITING ON MARY
"I am afraid," ventured my friend, "that I do not know about the Lizard Lights!" "Not know about them!" The fisherman shook his had. "Well, I thought you a gentleman, and had Scripture knowledge, but if you don't know about the Lizard Lights, you must just wait until Mary comes in." In a short; time Mary, who was his daughter, came in, and the old man said, "Mary, where is that in the Book about the Lizard Lights? You know you were reading about them last Sunday night."
She smiled. "Oh, father," she said, "that was not the Lizard Lights. It was the Israelites." 

THE STORY OF THE ISRAELITES

That old man had made a mistake in the apprehension but not in the application. The story of the Israelites told of the guidance of God, in their wanderings, and the Lizard Lights had frequently been the beacon that had guided the fisherman to his desired haven.

Source: Mark G. Pearse

zaterdag, oktober 7

Satans vuistslagen (4)

Twijfelgedachten worden ook wel satans vuistslagen genoemd. HIER deelde ik een paar tips die kunnen helpen om er gezond mee om te gaan. Maar de mooiste raad heb ik voor het laatst bewaard.

Als je last van satans vuistslagen hebt, doe dan net als Hizkia. Hij ontving lasterbrieven van een Assyrische legercommandant en liep er mee naar de tempel. Daar bukte Hij zich en spreidde de brieven uit voor het aangezicht van de HEERE. 

Hij bad:
HEERE, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het,U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, HEERE, Uw oor en luister, open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanhebrib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. (2 Koningen 19:16)

WAT EEN LES

Hizkia legde de lasterbrieven in de handen van Zijn God. Wat een les!


Ik deed hetzelfde als Hizkia en bracht het tot God. Ik vertelde Hem alles. Hizkia's gebed werd diezelfde nacht verhoord. Mijn gebed? Later. Maar één ding is zeker: de wolk die over mijn leven hing heeft Hij weggevaagd.

Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.

NIETS IS TE KLEIN

Misschien heb je geen last van de twijfelgedachten waar ik over geschreven. Maakt niet uit! Wàt je ook moeite bezorgt - al is het iets kleins - vertel het aan de God van Israël. Hij hoort. Hij ziet. Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?

donderdag, oktober 5

Why don't you lay that thing down?

Once a father told this story about one of his little daughters:

She brought to me a while ago," he says, "a geography book, with a picture of fabled Atlas, bearing the globe on his shoulders. Pointing to the overburdened man, with his bowed head, upstrained shoulders, and distended muscles, staggering under the weight that seemed just ready to crush him, she said: 'Papa! Why don't that man lay that thing down?


'Well, my dear,' I answered, 'it would be a great deal better if he did. But that man has the idea that he must carry the world on his shoulders. There are a good many men of that sort, as you will find when you are older.

CAST YOUR BURDEN

That child's question is a pertinent one to any of you who are struggling under oppressive burden of personal anxiety of any nature whatosever. 'Why don't you lay that thing down? Cast your burden on the LORD, and he shall sustain you!"

Source: Biblical Illustrator

vrijdag, september 29

Are You a Light?

Do you love candle light? I do. As soon as autumn begins, I buy candles.. Sometimes I turn out the lamp light to enjoy the warm, natural light of my candles.

THE CANDLE

In summer holiday I bought a book, written by C.H Spurgeon. And yesterday I've read what he wrote about candles. I mean; about: The Candle:

I like our translator’s reading the word candle — “Neither do men light a candle,” for nowadays a candle is the smallest of all lights. We almost despise a candle in these days of the electric light, yet small lights are useful and tiny lamps have their sphere.


MANY LIGHTS

I readed that God has many small lights. In His great house He has candles as well as stars and He would not have even a small light wasted. Even the most twinkling ray of light is of God’s kindling.

You are a little light, but if the Lord has given you even a spark of the sacred fire, He means that you should shine! Your light, my friend, may be but a farthing rushlight, but you must not hide it, for all lights are of God and are sent with a kind and gracious purpose by the great Father of lights.

TOO SMALL?

Is your light too small in your eye? Maybe. In God's eye? No. God taught me yesterday that it doesn't matter how big or small your candle is! 

C.H. Spurgeon:
Your light, my friend, may be but a farthing rushlight, but you must not hide it, for all lights are of God and are sent with a kind and gracious purpose by the great Father of lights. The church and the world need all the light that has been provided and much more.

donderdag, september 28

Stilletjes laten schijnen!

Ook dol op kaarslicht? Ik wel. Zo gauw het herfst is koop ik kaarsen. Soms doe ik het lamplicht uit om van het warme licht van de kaarsen te genieten.  

DE KAARS

In de zomervakantie heb ik twee boeken gekocht: Gelijkenissen van de Heiland en Wonderen van de Heiland. Ik las vanmorgen in het eerste boek ook over kaarsen. Beter gezegd, over: De kaars, naar aanleiding van de volgende tekst:

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Matth. 5:16

KLEINE LICHTEN

Ik las dat God ook kleine lichten geeft. C.H. Spurgeon schrijft: "In deze tijd van elektrisch licht kijken we bijna met minachting neer op een kaars. Toch zijn die kleine lichten nuttig en hebben ook kleine lampen haar sfeer." 

In Zijn grote huis heeft Hij kaarsen zowel als sterren; en Hij wil ook zelfs het kleinste licht niet laten verspillen. Het geringste straaltje licht werd door God aangestoken. Denk hieraan, als je niet meer kunt doen dan tegen een kind praten, of uit liefde tot Zijn Naam iets van Zijn Woord delen met een ander. Je bent een klein licht; maar als de Heere je ook maar een enkel vonkje van Zijn licht heeft gegeven, dan is het de bedoeling dat je zult schijnen!

LAAT SCHIJNEN

Help, mijn licht is niet sterker dan het licht van een heel klein kaarsje! God leerde me vanmorgen dat het niet uitmaakt hoe groot of klein het is! Stilletjes laten schijnen. Het is je door de grote Vader van de lichten gegeven, voor een speciaal doel. De kerk en de wereld hebben ALLE LICHT nodig!

Laat je licht zo schijnen dat zij je goede werken zien
en je Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.


Bron: De kaars (C.H. Spurgeon)

vrijdag, september 22

Lijden doen we samen! Of toch niet?

Uit mijn dagboek:

Ik sta voor de spiegel en kijk naar de rode plek op mijn schouder. Daaronder zit het gewrichtje dat me zoveel pijn bezorgt. Het is een klein gewricht maar het draagt wel mijn hele arm.

KORINTHE 1:12

Gisteren, na fysio, dacht ik opeens aan 1 Korinthe 12

En als één lid lijdt, lijden alle leden mee.Mijn fysiotherapeute legde uit dat als er één lichaamsdeel ziek is, het hele lichaam daarop reageert! Niet alleen mijn AC-gewricht: ook sleutelbeen en schouderblad doen pijn. Zelfs mijn hoofd. Een ontsteking heeft heeft gevolgen voor heel het lijf. 

 Chrysostomus zegt er dit over:

"Als een doorn zich in je hiel dringt, voelt het hele lichaam het en reageert erop. De rug buigt, de buik - en dijspieren trekken zich samen, de hand reikt naar voren en trekt de doorn eruit. Het hoofd buigt zich en de ogen bekijken het getroffen lichaamsdeel met een intense blik."

LIJDEN DOEN WE SAMEN
We hebben elkaar als christenen nodig! Niet alleen om zieken te bezoeken maar ook om samen zorg te dragen voor de geïnfecteerde delen in ons geestelijk lichaam. Het doet je toch wat als een jonge zuster er na jaren voor kiest om te leven zonder Jezus? En als iemand opeens niet meer deelneemt aan het Heilig Avondmaal ben je daar toch bezorgd over? Het is: suffer together! Lijden doen we samen!  Ik moet nog heel veel leren hierin. Wat schiet ik tekort!

IK HEB JE GEMIST

Het deed me GOED dat iemand uit onze kerk zondag na de dienst tegen me zei: Ik heb je gemist de laatste twee weken!  

woensdag, september 20

I like to see my Saviour on the hills!

In the summer we were for a week in Germany, in a region with low mountains. It was so amazing! The hills with pine trees, the beautiful views. I suddenly remembered it when I read Spurgeon's quote:

"I confess I have no sympathy with the good man, who, when he went down the Rhine, secluded himself in his cabin so that he might not see the river and the mountains lest he should be absorbed in them, and forget his Saviour.


I like to see my Saviour on the hills, and by the shores of the sea. I hear my Father’s voice in the thunder, and listen to the whispers of his love in the cadence of the sunlit waves. These are my Father’s works, and therefore I admire them, and I seem all the nearer to him when I am among them.

If I were a great artist, I should think it a very little compliment if my son came into my house, and said he would not notice the pictures I had painted, because he only wanted to think of me. By this he would condemn my paintings, for if they were good for anything, he would be glad to see my hand in them. Oh, but surely, everything that comes from the hand of such a Master Artist as God has something in it of himself! The Lord rejoices in his works, and shall not his people do so?"

Do you also love God creation? What do you like more: hills or the sea?
I love both! 💓

vrijdag, september 15

He died for me - me!

For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Romans 5:6
One of the most hopeless cases ever brought into the Moyamensing Prison in Philadelphia, was Deb. She was convicted of a crime of violence. She was a huge, fierce woman, who had been born and had lived in the slums of Alaska Street. She was a drunkard and dissolute from childhood. The chaplain, after she had been under his charge for six months, shook his head hopelessly and passed by her cell without a word.PURPLE FLOWER

But one day the matron, taking a bunch of purple flowers from her hat, gave them to "Deb" carelessly, with a pleasant word or two. The woman started in astonishment and then thanked her earnestly. The next day the matron saw the flowers, each leaf straightened and smoothed, pinned up on the wall of the cell. Deb, in a gentle voice, called attention to them, praised their beauty, and tried, in her clumsy way, to show the pleasure they had given her. 

GOOD GROUND

"That woman", said the matron to the chaplain, "has the rarest of all good qualities. She is grateful! There is one square inch of good ground in which to plant your seed". The matron herself planted the seed. Every day she showed some little kindness to the poor, untamed woman, who was gradually softened and subdued simply by affection for this, her first friend, whom she followed like a faithful dog: By and by, the matron took her as a helper in the ward, a favour given only to the convicts whose conduct deserved reward. The matron's hold upon the woman grew stronger each day. At last she told her the story of the Saviour's love and sacrifice. Deb listened with wide, eager eyes. "He died for me — me!" she said. The matron gave up her position, but when Deb was discharged she took her into her house as a servant, trained, taught her, cared for her body and soul, always planting her seeds in that "one inch of good ground." 

Deb is now a humble Christian. He died for me, was the thought which lightened her darkened soul.

Source: American Youth's Companion.