maandag, april 18

Paulus' tip voor meer eenheid (1)

Hoe reageer ik op mensen die opvliegend, trots, ongeduldig of veroordelend zijn? Hoe kan ik zorgdragen voor meer eenheid in mijn kerk of gemeente?

 Paulus heeft een antwoord: 
Zo roep ik, de gevangene van de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen ben, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Efeze 4:1, 2

Wandelen in alle nederigheid! Maar waarom? Waarom zou ik nederig (ootmoedig) moeten zijn?
  1. Omdat God het graag wil. Micha 6:8
  2. Omdat Christus ons Zelf het voorbeeld gaf Mattheus 11:29
  3. Omdat God woont bij de nederigen Jesaja 57: 15
  4. Omdat het een manier is om de eenheid in de kerk te bewaren Jacobus 4:1 en 6
  5. Omdat God de nederigen zal verhogen 1 Petrus 5:6  

Gebed om nederigheid
Lieve Heer, maak me als een kind. Verlos me van de drang om te concurreren met een ander. Maak mij ongekunsteld. Verlos mij van de houding om te doen alsof. Vergeef me vooral mijn egoïsme. Help me om mezelf niet in het middelpunt te stellen. Laat me echte vrede vinden door op U te zien. Ik verneder mezelf voor U. Leg mij Uw juk op, van onzelfzuchtigheid. En laat me rust vinden bij U. Amen. (gebed  A.W. Toozer)
The secret of the lily

maandag, april 4

Zoutloze boontjes

Toen ik de pan met bonen vorige week maandag op tafel zette wist ik het opeens heel zeker. Ik was het zout vergeten. Het kwam door mijn zoutloze bonen dat ik later aan Jezus dacht. Aan wat Hij zei:

U bent het zout der aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft waarmee zal het gezouten worden? (Mattheus 5:13)


Zout der aarde?
Ik vroeg mezelf af of ik wel het (gezonde) zout der aarde ben. Geef ik iets door van Zijn vrede en dat MOOIE, dat ik vond in Jezus Christus? Laat ik met mijn houding en met mijn leven zien dat ik trouw ben in allerlei situaties. Omdat ik op Hem wil lijken. Hoe wordt ik Echt Zout?

Verbonden
Gisteren gaf de voorganger daar antwoord op: Je bent het zout der aarde zijn, als je verbonden bent met Christus. Als je met Hem leeft.

Bijbelstudie: Jij maakt het verschil