25 aug. 2015

WIJ HEBBEN!

Vandaag luisterde ik naar een Bijbeluitleg via het Internet. Ik volg een prekenserie over Paulus' brief aan de Hebreeën.

WIJ HEBBEN

Wat mij trof was dat de voorganger zei: Wij hebben een hogepriester. Niet 'er is' maar: wij hebben.


Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hebreeën 8:1

HET IS VOLBRACHT

Onze Hogepriester zit. Hij heeft zich gezet. Wat een groot verschil met de hogepriester tijdens het Oude Verbond. Zij kenden geen rust. Er stond geen stoel klaar in de tabernakel of tempel om uit te rusten. Maar het verlossingswerk van onze Hogepriester is helemaal af. Het is volbracht. De deur naar Boven staat door Zijn offer wagenwijd open. Dag en nacht.

RICHT JE OOG OP JEZUS
Paulus roept de Messiasbelijdende Joden op om niet terug te vallen in de oude tempeldienst (die toen nog bestond). Richt je oog op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht.

👉 Zo'n Hogepriester hebben wij!

9 opmerkingen: