7 aug. 2015

De HEER kan het wel!

Mijn man ging naar de sportwinkel en bij de gewichten zag hij een peuter staan. Het kind tilde een gewicht van omhoog en zei: 'Sterk ben ik hè?' Mijn man was het met hem eens. Toen vroeg het jongetje: 'Kan jij die zware optillen, die daar?'

'Ik denk het niet,' zei mijn man.
'Ik ook niet!', zei het jongetje. 'Maar ik ken iemand die het wel kan: de HEER! De HEER kan het wel!'


God zegt tegen ons:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Matth. 11:28-30
Een Bron van kracht
Je redt het niet alleen. Daarom roept God jou ook persoonlijk om tot Hem te komen. Wees niet bang om je over te geven. Hij is een veilige schuilplaats en een grote Bron van kracht voor iedereen die gelovig tot Hem komt.


Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft. (Filipenzen 4:13)

10 opmerkingen: