17 jul. 2015

Leg je hand op de belofte (6)

Bij de Almachtige zijn geen onmogelijkheden! 

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. Jesaja 43:3-4


HIJ ZAL NIET HERROEPEN

C.H. Spurgeon schrijft hoe je om moet gaan met Gods beloftes. Hij zegt: "Hier is Gods woord - leg je hand erop en smeek op je knieën de Heere te doen wat Hij heeft gezegd. Hij kan niet liegen, Hij zal Zijn woord nooit herroepen."

Hebt U niet gezegd: Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge? Heere doe het, tot eer van Uw genade. O, Heere vervul dit woord aan ons allemaal. U hebt ons toch zeker op deze belofte doen hopen?

5 opmerkingen: