14 jul. 2015

Die God leeft nog! (5)

Ik was er zo van overtuigd dat God een opwekking zou geven Hij beloofde dat Hij dat Hij met Zijn levendmakende Geest zou komen. Ik was er zeker van!

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.
Jesaja 43:3-4

BEZOEK UIT DE HEMEL

Een paar jaar later kwamen er inderdaad veel jongeren tot geloof. Ik herinner me die ene avondmaalsbediening levendig. Zóveel jonge mensen die voor het eerst aan de tafel gingen zitten. Het was een uitstorting van Zijn bijzondere aanwezigheid. Vreugde, vrede, ootmoed. Een onvergetelijk bezoek uit de hemel. Zijn Geest op het nageslacht. Zijn zegen op de nakomelingen.


BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING

Toen werd er besloten tot de vorming van de PKN en de harten van veel gelovigen verstarden. Er kwam een soort van Babylonische spraakverwarring. Die scheuring is nu al weer meer dan tien jaar geleden maar de pijn om het gescheiden zijn zit in mijn hart. Ik heb heimwee. Ik verlang terug naar de tijd toen wij nog samen één waren.

DIE GOD LEEFT NOG

Ook nu komen er mensen tot geloof. Want de God van vóór de scheuring leeft nog! Maar ik verlang zo naar Zijn overvloeiende zegen. Daarom bid ik door middel van psalm 85 niet alleen voor het Joodse volk maar ook voor onze kerk:

Zou U ons niet weer levend maken,
zodat Uw volk zich in U verblijdt?
Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten