dinsdag, juni 30

Hij wist een betere kerk (2)

Ik was gewaarschuwd om niet het achterste van m'n tong te laten zien. Toch ging ik met een bepaalde verwachting naar deze broeder in Christus toe. Het was echt een verwarrend bezoekje.


HIJ WIST EEN BETERE KERK!

Toen ik weer thuis was maakte ik een rijtje in mijn hoofd van alles wat er niet goed was in de kerk. Onze kerk is op sterven na dood, zei hij. Het is een aflopende zaak. Hij was ook niet van plan om te blijven als het zo door ging. Hij wist een betere kerk!


NIET GOED
 1. Omdat we niet de juiste Bijbelvertaling hebben 
 2. Omdat er teveel toegelaten wordt: hoofbedekking voor vrouwen is niet verplicht etc. 
 3. Omdat kerkleden hun haar verven en make-up gebruiken 
 4. Omdat er geen "zwaardere" dominees uitgenodigd worden om te preken 
 5. Omdat de kerkenraad verdeeld was 
 6. Omdat er niet genoeg geestelijk leven was 

IK BAAL!

ls Jezus naast me op de bank gezeten had, wat zou Hij gezegd hebben? Ik baal van mezelf omdat ik zweeg. Omdat ik er omheen kletste. Ik had vragen moeten stellen. Gewoon heel simpele vragen over zijn leven met God. Bijvoorbeeld: Wanneer heeft U Jezus voor het laatst ontmoet? Kortom, het was niet leuk: dit bezoekje.

Mijn hart huilt om de kerk.
Ik huil om deze broeder. 
Kan God onze kerk veranderen?
Ja! Ook als denk ik misschien van niet.
Het onmogelijke is mogelijk bij God
Ik smeek God om een opwekking.

Als Jezus naast me had gezeten (2)

Mijn man waarschuwde me. Hij zei: laat niet het achterste van je tong zien. Hij kende deze broeder namelijk een beetje vanuit het pastoraat. Toch ging ik met een bepaalde verwachting naar hem toe. Eindelijk zou ik even kunnen praten met iemand uit dezelfde kerkelijke wijkgemeente.

Mijn man kreeg gelijk. Het was een verwarrend bezoekje.

Niet goed
Toen ik weer thuis was maakte ik een rijtje in mijn hoofd van alles wat er niet goed was in onze kerk. Onze kerk is op sterven na dood, zei deze broeder. Een aflopende zaak. Veel mensen zijn al weg of gaan weg. Hij was ook niet van plan om te blijven als het zo door ging. Hij wist een betere kerk!


Het gaat niet goed volgens deze broeder:
 1. Omdat we niet de juiste Bijbelvertaling hebben
 2. Omdat er teveel toegelaten wordt: hoofbedekking voor vrouwen is niet verplicht etc.
 3. Omdat kerkleden hun haar verven en make-up gebruiken
 4. Omdat er geen "zwaardere" dominees uitgenodigd worden om te preken 
 5. Omdat de kerkenraad verdeeld was
 6. Omdat er niet genoeg geestelijk leven was 
Naast me op de bank?
Als Jezus naast me op de bank gezeten had, wat zou Hij dan gedacht hebben van mij? Ik baal van mezelf. Ik had vragen moeten stellen. Gewoon heel simpele vragen over zijn leven met God: Wanneer heeft U Jezus voor het laatst ontmoet? Maar ik heb hem niets gevraagd. Ik huil om de kerk. Ik huil om deze broeder. Ik voel me zo lauw! Hoe lauw ik echt ben besefte ik pas na de indringende preek van zondagmorgen ...

 (daarover volgende keer)

vrijdag, juni 26

Moet het altijd leuk zijn in de kerk? (1)

Ik was bij een jonge vrouw op bezoek. Onverwacht hadden we het over de kerk. Ze wil zo graag weer naar de kerk maar meestal moet ze een dagdeel werken op zondag.

DEPRIMEREND

Op zoek naar een kerk die bij haar past. Ze probeert het af en toe. Ze zei tegen mij: Maar de mensen zien er zo deprimerend uit! Ze doen niet leuk en zijn niet hartelijk... Ondertussen heeft ze al heel wat kerken aan de binnenkant gezien. Maar nergens vind haar hart rust om zich blijvend te vestigen.


ALTIJD LEUK?

Ik dacht er over na, thuis. Ik werd verdrietig van. Mensen kunnen er inderdaad deprimerend uit zien. Gewoon omdat ze mens zijn. Omdat ze zorgen hebben. Niet iedere gelovige zit te stralen in de kerkbank. Moet het altijd leuk in de kerk? Nee, natuurlijk niet. Maar een warm welkom voor nieuwelingen zou wel mooi zijn. Tijd voor zelfreflectie. Ik denk na over het volgende citaat:

Een kerk gaat pas voor je leven als je actief deelneemt. Als je gaat bidden voor de mensen die verdriet hebben. En blij bent met broeders en zusters waar het goed mee gaat. Een kerk wordt pas echt jouw kerk als je gaat bidden voor de voorgangers en voor de prediking van het woord.

Volgende keer meer ...

woensdag, juni 24

Wees niet ongelovig!

Ik heb het eerder geschreven dat ik ooit twijfelde of Jezus de Messias was. Deze twijfels staken steeds weer de kop op rond de grote christelijke feesten. Vaak was ik zo ontmoedigd dat ik geen zin had om naar de kerk te gaan. Ik voelde me een grote huichelaar.

THOMAS


Afgelopen week dacht ik daar aan terug doordat ik een boek las met een hoofdstuk over Thomas. Oude taal. Lange zinnen maar ik ben wel wat gewend


JEZUS BUIGT NEER

Wat me raakte is dat de auteur zei dat Jezus hier neerbuigt. Hij staat stil bij één mens. Bij Thomas. Zoals Hij ooit door Samaria moest gaan voor één vrouw (Joh 4:4) richt Hij zich hier speciaal tot die ene discipel die niet meer geloven kon. En Hij buigt zover naar hem over, dat Hij hem als het ware nieuw maakt. Hij komt over het ongeloof van Thomas heen.

Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met Uw hand en steek die in mijn zij; en wees niet ongelovig maar gelovig.


JEZUS KWAM

Zo heb ik het ook ervaren. Natuurlijk niet dat ik Jezus in het echt heb gezien. Maar ik weet wel dat Hij naar Mij toekwam in Zijn Woord. Bijbelteksten gingen opeens leven. Jezus kwam over mijn bergen van ongeloof en twijfel heen. Hij maakte alles blinkend nieuw. Waar vraagtekens stonden zag ik nu alleen maar uitroeptekens. Net als Thomas voelde ik opnieuw die diepe, intense liefde tot Jezus en kon ik zeggen:


 Mijn Heere en mijn God!

Daarom: als je geloof wankelt vraag dan niet om een teken maar lees je Bijbel. Wij hebben het Woord van God om ons zekerheid te geven. ( vs 9, 30-31)

zaterdag, juni 20

Stil worden bij God (gebed 8)

Ik heb een vriendin die moeite heeft met vaste gebedstijden. Ze zegt: ik bid gewoon tussendoor. In mijn boek over het gebed las ik dat we inderdaad ieder moment tot God mogen bidden. Maar er is één ding wat we niet bereiken als we alleen maar "tussendoor" bidden. Wat bereiken we niet? Dat is: stilheid (deze twee typen van gebed sluiten elkaar niet uit; ze vullen elkaar juist aan).

Beperk je gebedsleven niet tot tussendoor-gebeden. Trek je een paar keer per dag terug. Zoals Daniël, David en onze Zaligmaker dat deden.


RUSTIGE PLEK

Trek je iedere dag even terug op een rustige plek. Maak je los van de haastige wereld en laat het besef dat je alleen bent éérst tot je doordringen voordat je gaat bidden. Geef God de tijd voor het preludium tot je gebed. Hij wil je ziel klaarmaken voor het gebed. Dat doet Hij door Zijn Geest. Mindfulness is niet nodig. Eenvoudig stil-zijn een eerste stap om te komen tot innerlijk stilte.

Veel gelovigen beginnen direct te bidden als ze over de drempel van hun bidvertrek komen. Ze beginnen ineens te spreken tot God. Doe dat niet. Laat stilheid haar invloed op je uitoefenen. (vrij naar O. Hallesby) • Tijdens ons gebed praten wij met  God.
 • Tijdens ons gebed mogen we ook even stil zijn. 

HEER, leer ons bidden!

maandag, juni 15

God gebruikt mijn woestijnperiode

Israël is Mij vergeten,  zegt God in Hosea 2:13.

... daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken.

MOEILIJKE TIJD

Van een aantekening in de Basic Bijbel leer ik dat met de woestijn een moeilijke tijd wordt bedoeld. Een woestijnperiode kan van alles in houden. Ik kan dingen invullen die ik (ooit) als mijn woestijn beschouwde. Jij ook? Denk aan:

 • verloren dromen 
 • kinderen die andere wegen gaan
 • ziektes
 • miskramen
 • verkillende relaties 
 • rouw
 • niet meer welkom in een kerk
 • etc


OPNIEUW LUISTEREN

God wil mijn woestijnperiode gebruiken om mij opnieuw te leren luisteren naar Hem. Hij spreekt woorden die mijn hart verzachten. Zodat ik me herinner dat ik aan Hem toebehoor.

Ikzelf zal naar haar hart spreken!

MIJN REACTIE

Hoe ga ik om met beproevingen? Wat is mijn reactie op het stukje woestijn in mijn leven. Mopper ik? Of luister ik naar wat Hij te zeggen heeft?


Hij zal mijn woestijn maken als Eden,
Mijn wildernis als de hof van de HEERE.
Vreugde en blijdschap zal daarin
gevonden worden.


vrijdag, juni 12

Mirre op de handgreep

Ik dacht dat ik vroeg genoeg uit bed was om mijn man uit te zwaaien. Maar ik was te laat. Ik rook alleen zijn parfum nog. Zijn geur hing overal in huis ...


VLOEIBARE MIRRE

Ik moest toen echt aan het Hooglied van Salomo denken. Aan de bruid die geen zin had om de deur open te doen voor haar Liefste. Hij liet iets van zijn liefde voor haar achter: vloeibare mirre over de handgreep van de grendel. Zijn parfum!


Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen dropen van vloeibare mirre over de handgreep van de grendel. (Hooglied 5:5)

De bruidegom wil naar zijn bruid, maar die doet de deur niet open. Of in ieder geval niet direct (in vers 3 lees ik waarom ze dat niet deed).

👉 Op welke manier laat ik de deur voor de hemelse bruidegom Jezus Christus (weleens) dicht.

.

vrijdag, juni 5

Onze God is het allebei

Als je een lekke band hebt en een kwartier met je fiets in de hand moet lopen, is de hitte van vandaag niet leuk. Met een bezweet, rood hoofd kwam mijn zoon thuis. O, wat heb ik het warm, de zon brandde op mijn hoofd! pufte hij.

Toen ik hem geholpen had dacht ik aan twee teksten uit de Bijbel.

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Psalm 84:12)
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. (Psalm 121:5)

EEN ZON

Jezus zegt van zichzelf: Ik ben het licht van de wereld. Hij schijnt in onze duisternis door middel van Zijn Woord en Heilige Geest. Het licht van Zijn goedheid en genade verwarmt ons. Wat hebben wij Hem nodig: onze geestelijke Zon. Koester je in Zijn licht, Hij is ontroerend dichtbij.

SCHADUW
God laat je echt niet laten stikken in de hitte van je beproeving. Hij is je schaduw aan je rechterhand! Waarom rechts? Als soldaat vocht je vroeger met het zwaard in je rechterhand. Aan die kant was je onbeschermd. God wil daar zijn: juist op die plekken van je leven waar jij jezelf niet verdedigen kunt.

Zomaar wat gedachten uit de psalmen op deze warme dag. Zon en schaduw? 
God is het allebei!

maandag, juni 1

Duizend zegeningen ( Hosea 2)

Ooit kreeg ik een prachtig bewerkte zilveren armband van mijn verloofde. Hij wilde er mee laten zien hoeveel hij van me hield. Stel je voor dat ik die armband aannam en er een ander voor ging bedanken. Dat is waar Hosea over klaagt in het tweede hoofdstuk. Ik lees dit:
Zij zegt:"Ik ga achter mijn minnaars aan; die geven mij brood en water; mijn wol en mijn vlas, mijn olie en drank." Hosea 2: 4b

TEGEN DE LIEFDE

Joodse gelovigen op weg naar heidense heiligdommen, om te danken voor wat ze van God kregen. Dat noem je: zondigen tegen Gods liefde.


HARTENLOOS

Het trof me. Want diezelfde God geeft ook mij duizend zegeningen. Waar link ik die aan?
 1. Aan mijn eigen inspanning? 
 2. Of aan het harde werken van mijn man? 
 3. Of aan een flink portie geluk?
Wat ben ik vaak harteloos. Hoe kan ik Hem vergeten? Hoe kan ik opgaan in de gaven in plaats in de Gever?

NIET HAPPY
Na het lezen van dit tweede hoofdstuk van Hosea voel ik me niet echt happy. Maar ik weet waar ik als gelovige heen mag gaan. Ik ben welkom bij de Bron. Jezus wil mijn afvallige hart witter maken dan sneeuw. Dat is het werk dat Hij het liefste doet.