6 apr. 2015

Ons Paaslam

Johannes wist het. En hij wilde het met zijn discipelen delen. Toen hij Jezus aan zag komen lopen zei hij tegen hen: "Zie, het Lam van God dat de zonden wegneemt!"

ALS EEN LAM

In mijn studiebijbel staat een verwijzing naar Jesaja 53:5-7

Maar om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap deed dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.


JEZUS: LAM VAN GOD

Paulus èn  Johannes belijden allebei in Jezus te geloven als het Lam van God. Tegen de gemeente van Kolosse zei Paulus: "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden."

Lam van God, Heilige;
Jezus Christus, Zoon van God
was bereid te sterven ook voor mij.
Dat ik - hoe schuldig ook -
mag weten dat uw bloed
mij vrijmaakt, mij reinigt en heiligt.


HEIDENEN WELKOM!

Dat geldt ook voor de gelovigen in Korinthe. Net zoals God het Joodse volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte, heeft Hij de heidenen bevrijd uit het machtsgebied van de satan. Door het offer van Jezus Christus hebben wij ook toegang tot God als de Joden. Dank U, lieve Heere! Wat moesten wij zonder U!

VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

Paulus zei ooit tegen Agrippa dat hij als apostel er op uit werd gestuurd, om de ogen van de heidenen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Zodat ook zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus. (Jesaja 60:1)

Want ook ons Pascha is geslacht, namelijk Christus

VIER FEEST!

Laten ons feestvieren. Dwars door Zijn dood heen geeft Hij ons het volle echte levensgeluk. Ik ben zo blij en dankbaar met het levende Brood: Jezus Christus.

Ik verhoog U, Jezus,
mijn Offerlam.
Ik verhoog U,
mijn Verlosser en mijn God.
Ik verhoog U,
waardig Lam van God
en vol eerbied buig ik neder
voor uw troon.

6 opmerkingen:

 1. Mooi Ariëlla, ja het is volbracht en nu kunnen wij genieten van die innerlijke bevrijding, elke dag.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Thank you for this reminder of why we celebrate Easter.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dank voor het delen van deze uitleg. Ooit schreef ik hier een gedicht over.
  Ik plak het wel even hieronder.

  Het volmaakte offerlam

  Tempelherders
  van Bethlehem,
  uw werk
  is volbracht,

  sinds Gods Lam
  zichzelf
  ten offer gaf
  hoeft er geen offerlam
  meer door de nacht.

  Coby Poelman-Duisterwinkel

  Uit: "Granaatjes met een gouden slot"

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Praise our lovely Lord, the sacrificial Lamb of God, through whom we have access to eternal life.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. What Lovely, God glorified place you have here!
  I will be following you and look forward to reading your posts.
  Your message here is just beautiful and I love your photo to go along with it.

  The Lord bless you as you walk and faithfully speak of Him and His glory.

  Joy to you! Devote

  BeantwoordenVerwijderen