donderdag, april 30

Hij laat je niet los

Misschien denk je dat je mijlenver van God verwijderd bent. Misschien voel je onvolmaakt en ontevreden als je naar je leven kijkt. Misschien ben je ziek. Misschien heb je grote zorgen. Laat ondanks dat de moed niet zakken. Want...

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los

David zegt in het zevende vers van deze psalm: Als ik middenin de benauwdheid ben, maakt U mij levend. Hij stond op. Misschien knikten zijn knieën maar hij vertrouwde toch op God en kreeg kracht om zijn vijanden te verslaan.

EEN DEUR

Moeilijkheden in ons leven maken dat we ons focussen op wat verdrietig maakt of pijn geeft. Toch hoeven tegenslagen geen belemmering te vormen in onze wandel met God. Moeite en verdriet kunnen juist een deur voor ons openen om mensen te kunnen vertellen over de grote God die voor ons zorgt, zelfs als we het moeilijk hebben. Laat jezelf maar eens zien in al je kwetsbaarheid met die sterke God van je!
Blijf gelovig roepen tot God in het vertrouwen dat Hij hoort en dat Hij Zijn werk aan je voltooien zal. Hij laat je niet los.

DWARS ERDOOR HEEN

In psalm 57:3 zegt David: Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. Dat past mooi bij de tekst boven de foto. God laat de werken van Zijn handen niet los. Zijn werk in jou zal Hij voltooien,
dwars door al de moeilijkheden en gebeurtenissen heen. Dan mag je iets weerspiegelen van je Maker en Redder.

Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig. Ik hoop op U!

zaterdag, april 25

Dat is wel geloofstaal!

Hoe een dag gaat verlopen weet je gewoon niet. En wat er gaat gebeuren in de nieuwe week ook niet. Zo maar onverwachts kun je in een situatie terechtkomen dat je denkt: Hoe nu verder? En om dan in geloof Amen te zeggen op onderstaande Bijbeltekst ...

Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan


GELOOFSTAAL!

Ik plaatst een foto op mijn Googleaccount met de tekst erop die boven het plaatje staat. Maar donderdagnacht, toen ik niet kon slapen, dacht ik: hallo, dat is wel geloofstaal hoor. Dat zeg ik David nu even niet na. Want ik was bang. Ik voelde me onzeker en overgeleverd aan medische apparatuur èn de grillen van mijn lijf. Ik had moeite met het focussen van mijn aandacht op God. Maar dat maakt de Bijbeltekst niet minder mooi en waar. Juist tijdens je onzekere momenten mag je deze tekst gebruiken. Maak er dan een gebed van:

Alstublieft God, maak mijn voeten als die van een hinde. Leidt mij naar de rots, die te hoog voor me lijkt op dit moment; ik kan er zelf niet bij ...

Hij zal je voeten licht en snel maken om:
 • op Hem te hopen in jouw persoonlijke situatie. 
 • gelovig te vluchten tot Hem, ook al heb je nog zoveel tegen 
 • om de juiste besluiten te nemen 
 • om je vijanden te ontwijken (Habakuk 3:19)

Hoe kom ik op die hoogte?
Dat kan Hij doen! Als het jou niet lukt, vraag Hem dan om genade en kracht. Hij wil je geloof te geven in Zijn beloften, juist als het onmogelijk lijkt. Hij zal je ogen open doen voor Zijn eeuwige liefde - speciaal voor jou. Dan geeft Hij je meer zicht op het genadeverbond en een gerichte focus op Jezus.

👉 Zo krijgt deze mooie Bijbeltekst een diepere dimensie. David vond veiligheid in zijn versterkte plaatsen en torens op de heuvels. Wij vinden onze veiligheid in Christus Zelf. Bij Hem kan ik terecht. Daarom hoeven we niet bang te zijn, wat er ook gebeurt.

maandag, april 20

God is mijn beker

Onthaast!
Doe het vooral wat kalmer aan!
Niets moet, alles mag!
Leef Bewust!
Ontspan je!
Have fun!
ALS HET ME TEVEEL WORDT

Onze manier van leven maakt me soms helemaal gek. Of ik wil of niet, ik word in mindere of meerdere maat meegesleurd. En àls het me dan teveel wordt krijgen ik bovenstaande adviezen horen. Maar ze vullen mijn hart niet. Ik blijf leeg. Leeg van God. Ik ervaar de nutteloosheid van mijn bestaan. Totdat ik (weer) rust vind bij God.

Gij zet hem aan om er vreugde in te vinden U te loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U. Augustinus (354-430)


In het gras liggen en naar de blauwe lucht kijken is heel ontspannend. Een sapje drinken in mijn tuinstoel is lekker. Maar ik kan niet eeuwig in het gras blijven liggen. Mijn glaasje is een keer leeg.

Psalm 16: 5 trof me daarom.

De HEERE is mijn enige deel en mijn beker


MIJN BEKER
De beker die ik drink - die me blij maakt, verfrist, onderhoudt - is mijn God Zelf. Ik vind in Hem bescherming, verfrissing en diep geluk. En als het me allemaal te veel wordt, neem ik gas terug. Ik gebruik de tips:
Onthaast!
Doe het vooral wat kalmer aan!
Niets moet, alles mag!
Leef Bewust!
Ontspan je!
Have fun!

Maar daar voeg ik nog iets aan toe. Dat is dat ik mezelf af en toe flink toespreek. Dan zeg ik tegen mezelf: "Kom op, de HEERE is jouw deel. Hoop op Hem. Hij komt zeker. Hij zal niet achterblijven!"

vrijdag, april 17

Waarom doet God dit?

Waarom geeft God me al die moeilijk dingen op mijn pad? Waarom lopen dingen tegen? Hoe moet ik verder? Is Hij opeens in een vijand verandert of zo? Hij beloofde toch licht en leven? Waarom dan dat donkere en zware?


Ook al ben je een kind van God, er kunnen dingen in je leven gebeuren die niet goed aanvoelen en pijn doen. Die je bang maken. Die je humeur verpesten. Die je gezinsleven verwoesten. Die je in de gevangenis brengen. Denk aan de voorbeelden uit de Bijbel.

Job vraagt aan God: "Laat me weten, waarom U Zich tegen mij keert." Dat is het beste wat we kunnen doen.


Waarom doet God dit?

 1. God kan iets toelaten om ons te kastijden omdat we bewust ontrouw zijn (Gehazi's melaatsheid)
 2. God kan iets op onze weg brengen om ons te helpen om een karakterzonde af te leren (Petrus' verloochening en zijn hoogmoed)
 3. God wil onze leren wat geduld en vergevinggezindheid is en zo anderen tot bekering lijden (vervolgde christenen)
 4. God wil ons beproeven of we Hem trouw blijven. Ook als we alles tegen hebben (Job) 
 5. God kan een beproeving geven om ons te bewaren voor meer zonden/kwaad ( Paulus' doorn)

Komt er ooit een einde aan de beproeving of kastijding?
De Bijbel zegt van wel:

Want niet eeuwig verstoot de Heere! Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen. (Klaagliederen 3:31-33)

Ga je door moeilijke tijden? Houd moed! Als Hij terug komt zal je woestijn gaan bloeien als roos. Wie weet hoe gauw al.

vrijdag, april 10

Als je niet kunt slapen

Zoveel narigheid dat je niet kan slapen? Je gedachten draaien in een kringetje om dat ene. Om de ene. Hoe kon dit gebeuren? Had ik het kunnen voorkomen? En dan de nacht: stilte om je heen maar geen stilte van binnen. Een hart dat op hol slaat. Pijntjes overal en die verschrikkelijke onmacht. 

Morgen...  Hoe zal het morgen weer gaan?


Ik lees vandaag psalm 3. David is aan het woord. Reken maar dat hij ook zulke nachten doorgeworsteld heeft. deze psalm is bijvoorbeeld ontstaan toen hij op de vlucht was voor zijn zoon eigen Absalom. Het besef dat jouw kind je met de dood bedreigt, is een hel op aarde.

DAVIDS EMOTIES

Daar stond David dan in de vroege ochtend en hij bedacht wat de dag hem zal brengen. Hij riep het uit: HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, velen zeggen van mij: God zal hem niet redden. Hij voelde zich helemaal machteloos en bedrogen. Hij ging eraan. Zijn kind had een leger samengeroepen en zat hem op de hielen.

O Absalom, mijn zoon ...

DAVIDS VOORBEELD

Ik weet niet met welk vijandig leger jij in de ogen kijkt. Maar ik weet wel hoe benauwend dat is in mijn eigen situatie. Daarom ben ik blij met Davids voorbeeld. Hij komt niet om niet in zijn ongeluk. Hij staat op en richt zijn oog ergens anders op. Ondanks alles en heft zijn hoofd omhoog. Hij weet dat hij wordt bedreigd maar hij richt zijn oog op God.


U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.
Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.


DAVID LET OP GOD

Hij riep tot God middenin zijn ellendige situatie. En hij kreeg antwoord. Daarom kon hij slapen in de open lucht. Daarom kon hij zingen bij het wakker worden.

Bent je bereid om jouw moeilijkheden aan God over te geven? Hij is groter dan je probleem ooit kan worden. Niets loopt Hem uit de hand.


ALS JE NIET KUNT SLAPEN

 • denk terug aan de tijden dat Hij je hielp 
 • dank Hem daarvoor 
 • belijd je zonden 
 • benoem de huidige situatie 
 • bid om hulp en uitkomst 
 • smeek om bescherming van je psyche 
 • leg alles in Zijn hand (en laat het daar dan ook)

maandag, april 6

Ons Paaslam

Johannes wist het. En hij wilde het met zijn discipelen delen. Toen hij Jezus aan zag komen lopen zei hij tegen hen:

"Zie, het Lam van God dat de zonden wegneemt!"

ALS EEN LAM

In mijn studiebijbel staat een verwijzing naar Jesaja 53:5,7: Maar om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap deed dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open.


JEZUS: LAM VAN GOD

Paulus èn  Johannes belijden allebei in Jezus te geloven als het Lam van God. Tegen de gemeente van Kolosse zei Paulus: "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden."

Lam van God, Heilige;
Jezus Christus, Zoon van God
was bereid te sterven ook voor mij.
Dat ik - hoe schuldig ook -
mag weten dat uw bloed
mij vrijmaakt, mij reinigt en heiligt.


HEIDENEN WELKOM!

Dat geldt ook voor de gelovigen in Korinthe. Net zoals God het Joodse volk bevrijdde uit de slavernij van Egypte, heeft Hij de heidenen bevrijd uit het machtsgebied van de satan. Door het offer van Jezus Christus hebben wij ook toegang tot God als de Joden. Dank U, lieve Heere! Wat moesten wij zonder U!

VAN DUISTERNIS NAAR LICHT

Paulus zei ooit tegen Agrippa dat hij als apostel er op uit werd gestuurd, om de ogen van de heidenen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Zodat ook zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Jezus. (Jesaja 60:1)

Want ook ons Pascha is geslacht, namelijk Christus


VIER FEEST!

Laten ons feestvieren. Dwars door Zijn dood heen geeft Hij ons het volle echte levensgeluk. Ik ben zo blij en dankbaar met het levende Brood: Jezus Christus.

Ik verhoog U, Jezus,
mijn Offerlam.
Ik verhoog U,
mijn Verlosser en mijn God.
Ik verhoog U,
waardig Lam van God
en vol eerbied buig ik neder
voor uw troon.

donderdag, april 2

Weg met het oude zuurdeeg

Wat een gedoe in de jonge kerk van Korinthe. Veel leden van de gemeente vallen terug in hun oude gewoontes en worden zelfs nog toleranter dan de heidenen tussen wie zij leven. Naar bed gaan met je schoonmoeder moet toch kunnen? Wee degene, die er iets van zegt.

👉 Paulus zegt er wel wat van:
Verwijder het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. (1 Korinthe 5:7a)

DE SCHOONMAAK

De Joden eten tijdens Pesach geen voedsel dat gerezen of gegist is. Zo houden zij de herinnering levend aan de ongerezen broodkoeken, die ze aten tijdens hun uittocht. Brood of meelproducten mag je tijdens Pesach niet in huis hebben. Daarom is er de traditionele Pesach-schoonmaak. Het hele huis wordt ontdaan van chameets (gist). Weg met al die kruimels en deegresten!


VERWIJDER HET OUDE ZUURDEEG

Paulus zinspeelt op het aspect van de schoonmaak: "Verwijder het oude zuurdeeg!" Gist of zuurdeeg is een beeld van de zonde. Hij dringt er op aan dat de gelovigen stoppen met hun extreme tolerantie van dingen die God verboden heeft. Ze moeten de zonden weg te doen uit de kerk en uit hun eigen leven. Een klein beetje zuurdesem kan immers alles verprutsen!

Opdat u een nieuw deeg zult zijn.

NIEUW

Een echt christen belijdt een nieuw deeg te zijn. Een nieuw mens door Jezus Christus. Als je zuiver wilt leven, onderzoek jezelf dan eens. Doe net als de Joden, die de avond voor Pesach hun huis doorzoeken bij het licht van een kaars. Wie weet hebben ze toch ergens Chameets (zuurdeeg) vergeten op te ruimen. Leg je hart voor God open en vraag Hem:

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leidt mij op de eeuwige weg.

Volgende keer: Ook ons Pascha  is voor ons geslacht