donderdag, februari 19

Op zoek naar innerlijk stilte of ... (gebed 6)

Lang geleden zocht in rust in meditatief stil zijn. Ik probeerde mijn geest helemaal leeg te maken en verlangde stiekem naar een soort bovennatuurlijke ervaring. Wat kostte het me een inspanning om tot een bepaalde leegheid van gedachten te komen. Ik bestudeerde het geloof van de Hare-Krishna beweging en voelde me erdoor gefascineerd.

RADICAAL

Toen ik tot geloof kwam in Jezus Christus heb ik me radicaal afgekeerd van deze manier van mediatief stil worden. Alles viel in het niets bij het gelovig zien op de Jezus.INNERLIJK STILTE ZOEKEN?

Daarom schrok ik heel erg toen ik een paar christelijk boeken las waarin gelovigen juist aangemoedigd worden om op zoek te gaan naar innerlijke stilte. Een speciale manier van bidden zou leiden tot prachtige, mystieke ervaring met de liefdevolle God. Dit soort-van-gebed kost je wel wat energie maar het heeft tegelijk een heel mooi doel: God te zien met je innerlijk oog. In extase te raken van Hem. Een bijzondere liefdeservaring mee te maken.

WIL GOD DIT ZO?

Ik twijfel. Vraagt God dit van mij? Wil Hij dat ik me in allerlei bochten wring om stil te worden voor Hem? Vindt Hij het goed dat ik mijn oude heidense technieken vermeng met een bepaald soort christelijke gebed dat niet eens in de Bijbel terug te vinden is?

Waar gaat het mij eigenlijk om? Om een geestelijke ervaring of om Hemzelf?

KOM ZOALS JE BENT

Ik geniet van het onderzoeken van de Bijbel. Ik graaf erin en vergelijk schrift met schrift. Heel de Bijbel getuigt van mijn Messias. Ik nader tot God als een kind tot haar Vader. Niet opgepoetst en niet vanuit de stilte. Het juk van het contemplatief gebed laat ik liggen. Ik mag komen zoals ik ben.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op je, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en je zult rust vinden voor je ziel en Mijn last is licht. (Mattheüs 11:28)

maandag, februari 16

NAAR HEM TOE!

Mensen kunnen heel onbetrouwbaar zijn. Terwijl je dacht dat degene met wie jij je zorgen deelde je beste vriendin was, ontdek je dat juist zij degene is die jouw privédingen doorvertelde.

NIET WANHOPEN

Wanhoop niet! Mensen kunnen je inderdaad teleurstellen. Maar God is de anders. Hij laat je niet in de steek. Bij Hem ben je altijd welkom.
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonden. Hebreeën 4:15


NAAR GOD TOE

Kies ervoor om met al je pijn en teleurstelling naar God toe te vluchten. Zoek het niet in de eerste plaats bij mensen. Want wij hebben een grote Hogepriester, die met ons kan meevoelen! Omdat Hij in alle dingen verzocht is geweest, net als wij - maar zonder zonde.

  • Hij werd in armoede geboren en onderging afkeuring door Zijn eigen familie, 
  • Hij onderging terechtwijzingen van de toenmalige bestuurders, 
  • Hij werd verlaten van vrienden en leed verschrikkelijke lichamelijke pijn aan het kruis. 
  • Hij onderging de uiterste beproeving toen Hij door Zijn Hemelse Vader werd verlaten.

GOD VERLANGT

God verlangt er naar om je genadig te zijn. Hij is de Enige die je kracht en innerlijke veiligheid kan bieden zodat je staande blijft. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

donderdag, februari 12

GOD WEET WAT IK NODIG HEB

Ik ben geen expert in het gebed. Ik ben gewoon een vrouw die bidt. (Wendy Pope)

  • Soms is het antwoord: Nog niet, je bent er niet klaar voor. 
  • Soms is het antwoord: Houdt sterker aan in het geloof. 
  • Soms is het antwoord: Wees gerust, het zal gebeuren zoals je vraagt. 
  • Soms is het antwoord: Nee, Mijn plan is anders dan jij nu wenst. 
  • Soms... krijg ik iets voordat ik het vraag. 

God weet wat ik nodig heb!