donderdag, december 17

Geen begin is zo klein of ...

En de vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt; wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek. (Johannes 4:25,26)

VROUW BIJ WATERPUT

De vrouw bij de waterput had niet zoveel kennis. Toch geloofden velen uit haar stad later in de Messias omdat zij hen over Hem vertelde.


GEEN BEGIN IS ZO KLEIN...

Geen begin is zo klein of God kan het leiden naar een gezegend einde. Grote dingen zijn vaak klein begonnen. Kijk nooit neer op het kleine begin en de worstelingen van nieuwe gelovigen.

Want wie veracht de dag van de kleine dingen?
God in ieder geval niet!

dinsdag, december 15

Reflecteer Hem

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Jesaja 60:1

Op een dag zag ik tijdens mijn wandeling op de helling van de heuvel (met de zon in mijn rug) aan de overkant van de vallei een opvallend lichtverschijnsel. Het was feller dan elektrisch licht en leek zo op te stijgen vanuit de grond. In de eerste instantie dacht ik dat iemand een vuurtje aangestoken had met hout dat rijk was aan hars. Maar er was duidelijk geen rook. Het was alsof een engel een schitterende ster naar beneden had laten vallen op het veld. Eindelijk bereikte ik de plek en kwam erachter dat het een oud stukje glas was van een fles, dat het licht van de ondergaande zon had opgevangen. het baadde in het licht van de ondergaande zon. De glasscherf zelf - zo briljant - was zelf niet zichtbaar omdat de zon erop scheen.
(Bron: Het leven van het geloof)
Laat zó je licht schijnen voor de mensen. Reflecteer Hem! Zodat zij je goede werken zien en je Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken! (Matth. 5:16)

maandag, november 30

Kom tot Jezus!

Mensen zonder God lijken op schepen, die ronddrijven zonder anker. Ze komen met ons in botsing. Wat moet je als je collega zegt dat hij never in God wil geloven, omdat de Bijbel zo gewelddadig is?

STAANDE BLIJVEN

Staande blijven in een wereld waar zoveel meningen zijn is niet gemakkelijk. Het is bijna onmogelijk zelfs. Het ene stelsel van wijsbegeerte vernietigt het andere. Wat is waarheid?


C.H Spurgeon zegt ergens: 

Wortel je standvastigheid niet in leringen van de mensen. Kom, en leer van Jezus, en je zult rust vinden! Geloof in de Heere Jezus Christus, ook al spreken alle rabbi's je tegen. Jezus leeft en Hij heeft lief.

Geloof dat Hij:
 • dat Hij de Zoon van God is 
 • dat Hij mens is geworden 
 • dat Hij geleefd heeft 
 • dat Hij is gestorven 
 • dat Hij weer opgestaan is

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Matth 11:28

RUST IN JEZUS

Laat die bootjes zonder anker je niet aan boord nemen. Stop ermee om de waarheid na te jagen. Kom tot Jezus en je zult rust vinden. Ook voor die ene bron van onrust: je verstand.

vrijdag, november 20

Zijn hand is daar!

Op een mistige dag zei een voorganger: "Deze mist leert me meer dan ooit geloven in de onzichtbare wereld. Hier dichtbij staan eikenbomen, verborgen in de mist. Ik zie ze niet. Maar ik weet dat zij er zijn. Een kind zou me uitlachen als ik zei dat ze er niet zijn omdat ik ze niet zien kan. Toch zijn er mensen die weigeren te erkennen dat er een onzichtbare wereld is, om de eenvoudige reden dat zij het niet zien."

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de dingen die men niet ziet! Hebreeën 11:1


ZIJN HAND IS DAAR

In mijn dagboek ging het gisteren over Billy Graham die in een moeilijke periode Gods aanwezigheid niet ervoer. Hij dacht dat hij er helemaal alleen voor stond. Hij schreef in zijn nood een brief aan zijn moeder en zij schreef terug:

Jongen, het komt heel vaak voor dat God Zich terugtrekt. Dat doet Hij om jouw geloof te beproeven. Hij wil dat je ook in de duisternis op Hem vertrouwt. Dus, mijn zoon, steek in geloof je hand omhoog, dwars door de mist heen dan zul je ontdekken dat Zijn hand daar is.

zaterdag, november 7

De hemel kijkt mee

Een oude dominee werkte tot in de nacht door aan de preek die hij die zondag voor zijn kleine gemeente zou houden. "Waarom besteedt je zoveel tijd aan een boodschap die maar aan zo weinig mensen verkondigd zal worden?" vroeg zijn vrouw. Daarop antwoordde de dominee: "Je vergeet liefste, hoe groot mijn publiek zal zijn! Niets op de aarde onbeduidend, als je beseft dat de hemel meekijkt!

We zullen een betere wedstrijd spelen wanneer we ons ervan bewust zijn dat we "omringd zijn", wanneer we bedenken wie er op de eretribune zitten!DE HEMEL KIJKT MEE

Misschien zijn jouw dalen gevuld met tegenstanders en tranen. Maar we mogen onze ogen opheffen naar de heuvels en daar God en de engelen zien. Hemelse toeschouwers die ons aanmoedigen in overeenstemming met Gods onpeilbare wijsheid. En die voorbereidingen treffen voor onze thuiskomst.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. (Hebreeën 12:1)

ZIE OP JEZUS

Zie vooral op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Hij is Thuis gekomen. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Zie steeds op Hem, die heeft volhard onder zo’n tegenspraak van zondaren tegen Hem. Zodat je niet uitgeput raakt en het opgeeft.

N.a.v. dagboekstukje van Billy Graham.

zaterdag, oktober 31

Je bent hier met een reden

Ik las zoiets moois in een boekje; dat wil graag delen op mijn blog. Het was een goede geestelijke les voor mij.

Je bent hier niet bij toeval; je bent hier vanwege Gods plan. Jouw land, je stad, je familie, je baan of school - God heeft je daar neergezet en Hij doet nooit iets zonder reden. Je bent hier vanwege Gods soevereine plan en Hij wil je gebruiken op de plek waar je bent.


NIET THUIS

Misschien voel jij je niet thuis op de plek waar je bent. Denk dan aan het Joodse volk. God voerde hen weg in ballingschap als straf voor hun afgodische levensstijl. Hun thuisland was daardoor onbereikbaar voor hen.
Wat vroeg God van hen in die tijd?
Hij vroeg dit:

Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. Jeremia 29:7

EEN INSTRUMENT

Wees een instrument van Zijn liefde en gerechtigheid. Bid voor de stad, voor het land waar je je niet (meer) thuis voelt, voor de moeilijke situatie. Vraag God om jou te gebruiken tot Zijn eer op de plek waar Hij je heeft geplaatst!

zaterdag, oktober 24

NOOIT TE GEBROKEN


Denk je dat jouw verleden een sta in de weg is voor God?
Dat is het niet waar!


SAMARITAANSE VROUW

Lees het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit de Bijbel (Johannes 4:3-42). Na verkeerde keuzes vond ze haar eeuwige geluk door Jezus Christus. Hij haalde haar uit de ellende en ze geloofde in Hem als haar Messias. Zij zette haar schaamte opzij en verspreidde de blijde boodschap in haar eigen dorp.

En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw.

NOOIT TE GEBROKEN

Heb jij Jezus ontmoet? Geloof je van harte in Hem? Je bent nooit té gebroken of God kan jou en je verhaal gebruiken tot bemoediging van mensen om je heen. Zowel online als in het echte leven.Vraag God om moed en mogelijkheden!

donderdag, oktober 22

Je hoeft alleen je vleugels uit te slaan

Je hoeft alleen je vleugels uit te slaan. Je hoeft alleen te vliegen als een duif, naar de veiligheid van haar til. Vlucht zo naar Jezus. Zijn hart staat wijd open. Zijn armen zijn uitgestrekt. Wie tot Hem komt zal Hij beslist niet uitwerpen!

Dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23


Och, gaf iemand mij vleugels als van een duif. Ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon! - Psalm 55:4

GELOOFSVLEUGELS

Als er een wil is om te vliegen en je er naar verlangt om tot Jezus te vluchten, dan heb je vleugels van het geloof gekregen. En als je dan nog steeds het gevoel hebt dat je die vleugels mist, smeek er dan om bij Hem, die je gebiedt te vliegen. Hij geeft de vermoeide kracht en die de HEERE verwachten zullen hun vleugels uitslaan als arenden. 

Vrij naar E. Erskine 

vrijdag, oktober 9

Hij zal ons niet vergeten!

Voel jij je verlaten van God maar is er ondertussen in je hart een intens verlangen naar God omdat je absoluut niet zonder Hem wilt leven? 

Jezus vergeet ons geen dag. Hij beleefde aan het kruis de diepe pijn van de godverlatenheid. en droeg die last in onze plaats. In de Bijbel kunnen we lezen dat Hij belooft om iedere dag bij ons te zijn.


Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal je niet vergeten. Zie ik heb je in beide handpalmen gegraveerd. (Jesaja 41:15-16)
Achter de schermen
Zelfs als wij niets van onze omstandigheden snappen, is Hij toch achter de schermen voor ons aan het werk. Hij bidt voor ons zodat ons geloof geen schipbreuk  zal lijden. Hij kent onze moeilijkheden en luistert aandachtig naar ons hulpgeroep. Hij zal ons niet begeven, en Hij zal onoor het geloof te leven. Hebr. 10 : 36—38.

dinsdag, oktober 6

Loser of overwinnaar?

Uit mijn dagboek:

Iemand zei vandaag tegen me dat ze zich een verslagen christen voelde:

 Ik blijf bidden maar... stiekem ben ik bang dat ik het niet ga volhouden allemaal. Ik voel me zo verslagen.

EEN LOSER

Dat raakte me want ik herken het. Een verslagen christenEen loser! Zo gauw ben ik mijn focus kwijt. Ik kies toch weer voor de zonde: kleine leugentjes, jaloezie, eindeloos tijd voor andere dingen, geen tijd voor gebed.


MEER DAN OVERWINNAAR

Ik herken het bij mezelf. Maar ik weet ook dat wij een grote Hogepriester hebben! En dat Hij in staat is om onze wankele knieën wil verstevigen, zodat we niet struikelen. En dat Hij ons opraapt als wij vallen.

We zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof! (Hebreeën 12)

👉 Lees ook: Maar God is groter!

vrijdag, oktober 2

Nooit te druk om te luisteren

Een dominee, die zich alleen goed kon concentreren op zijn studie als hij niet gestoord werd, deed per ongeluk de deur van zijn kamer niet helemaal dicht. Zijn drie jarig dochtertje duwde de deur verder open en kwam heel zachtjes binnen. Geërgerd keek hij op en vroeg ongeduldig:

"Wat wil je?"
"Niks papa!" zei de kleine meid.
"Waarom kom je dan naar binnen?"
"Omdat ik gewoon even bij jou wilde zijn."

Hij stond op en knuffelde haar met tranen in zijn ogen.


Mensen om ons heen zeggen zo vaak: Niet nu want ik ben zo druk of Het spijt me maar ik heb het nu te druk om me met jou bezig te houden.

NOOIT TE DRUK

God is nooit te druk om naar jou te luisteren. God is er altijd voor je. Vergeet het niet dat Hij je graag ziet komen.

Hij is capabel
Hij is machtig
Hij is betrouwbaar
Hij valt niet in slaap

RUST IN ZIJN LIEFDE

Nader tot God en Hij zal tot jou naderen. Rust in Zijn liefde en leg al je zorgen bij Hem neer. Hij zal voor je zorgen en je steunen.

Luister heel even naar dit kleine meisje!

donderdag, september 24

Wees geen zaadjespikker

Af en toe de Bijbel bestuderen? Af en toe enthousiast over God? Als je echt wilt groeien in je relatie met God moet je met biddend de Bijbel lezen en het vooral ook blijven doen.

ZAADJESPIKKER

Paulus werd in Athene ooit voor een klapper uitgemaakt. In het Grieks staat er spermologos. Sommigen vertalen dit met praatjesmaker. Maar eigenlijk is het de beschrijving van een vogel die al fladderend zaadjes aan het pikken is op een veld.


Paulus een klapper? Iemand die hier en daar (andermans) zaadjes van kennis verzamelde en liet vallen? Ik denk het niet. En ikzelf? Ben ik tevreden met een tekstje hier en een tekstje daar? Met een simpel stukje uit een dagboek zonder de Bijbel erbij te pakken? Is dat dan mijn leven met God? 

God openbaart de diepe dingen niet aan een oppervlakkige christen die alleen langskomt voor een praatje.  - George Duncan

God zal je zeker belonen voor je oprechte zoeken in de Bijbel. Als je trouw bent en Zijn wil doet, ben je niet te vergelijken bij die onrustige zaadjespikker. Dan mag je jezelf (geestelijk) steeds meer vergelijken met een boom, geplant bij een waterbeek. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. (Psalm 1:3)

maandag, september 21

Geef mij een puur hart!

Ik bleef kijken. De rest van de film was zo mooi dat ik dacht - o, dit is zo voorbij; het is niet erg - en ik zag hoe ze seks hadden. Pas toen het bijna voorbij was, keek ik de andere kant op. Ik voelde van binnen dat het niet goed was.

IK BEN TOCH CHRISTEN?

Ben ik echt blijven kijken? Waarom deed ik dat? Ik ben toch christen! Ik ga niet vreemd. Ik ben trouw aan mijn eigen man. En toch zette ik de film niet uit. Ik keek hoe anderen seks hadden. Vind ik dat normaal dan? Nee! Waarom...


WORSTELEN

In Davids tijd waren er geen films. Ook geen reclame in bushokjes en al helemaal geen seksadvertenties in een huis aan huisblaadje. Toch worstelde hij ook met onreinheid en op een dag dichtte dit bekende gebed:Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Psalm 51:12 


AL WAREN JE ZONDEN

Tot God vluchten (bidden) is het beste wat je kunt je onreine gedachten hebt of  in zonde bent gevallen. In de Bijbel staat: "Al waren je zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol." Jesaja 1: 18


GEBED

Geef mij een nieuw hart! Maak het gloednieuw. Helemaal puur is zonder vuile gedachten en beelden. Geef me uw Heilige Geest, zodat ik trouw aan U blijf in alle dingen! Ik red het niet alleen. Help mij om Jezus wil.

vrijdag, september 18

Kruidnootjes zijn daar peanuts bij

Er zijn weer kruidnootjes! Nadat ik gistermiddag iedereen een bakje vol gegeven had liet ik de zak op het aanrecht staan. En je zult me niet geloven (of wel natuurlijk) maar tegen de avond was de zak bijna leeg. En vanmorgen betrapte ik mijn dochter dat ze zonder te vragen een handje vol eruit weg nam. Gauw achter "slot en grendel", dacht ik, want o wat is die verleiding groot!

Zuiver leven?
Je zult me niet geloven (of wel natuurlijk) maar zo is het ook in mijn geestelijk leven. Wil ik zuiver voor God leven? Dicht bij Hem zijn? Met Hem wandelen van dag tot dag?  Dan moet ik nadenken over de verleidingen, die me daarbij in de weg staan. Mijn kruidnootjes zijn daar eigenlijk maar peanuts bij.


Laten we daarom alles uit ons leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat, en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. (naar Hebreeën 12:1) 
Hoe verleidingen te weerstaan? Lees meer via deze link
Meer weten op het "zien" op Jezus, volg deze link
Luister naar een Preek  over de christelijke marathon.

dinsdag, september 15

Sta op, Mijn allermooiste, en kom!

Al die tragedies! Het nieuws is er mee gevuld. En dan je eigen leven. Naast al het moois zijn er zoveel dingen die mislukken. Spanning op het werk. Of het loopt niet lekker met de kinderen. Je sleept jezelf uit bed en ziet tegen de dag op. Er is pijn om mensen die er niet meer zijn.

MIJN GOD KAN...

Buiten verkleuren de eerste bladeren al. Grijze dagen proberen een aanslag te doen op mijn stemming. Maar .... ik verlies de moed niet want mijn God kan een spirituele lente in de herfst geven. Als de kou me besluipt, geeft Hij soms onverwachte bloesem aan mijn levensboom.

Zo is Hij!


Zie, Hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. (Hooglied 2:8-12)

LENTEMOMENT IN HERFSTSEIZOEN

Waarom zou je nog één tel bij Hem weg blijven?

 • Wil je eerst al je vuiligheid wegpoetsen met je tranen? Dat lukt je niet. Alleen Jezus bloed kan dat doen. 
 • Of wacht je tot je Zijn genade meer waard bent? Je wacht tevergeefs! Je zonden zijn juist de beste aanbevelingsbrief. 

Kom naar Jezus toe en je zult zien met hoeveel liefde Hij je zonden zal vergeven. Hij zal je liefhebben. Hij zal zeggen: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste en kom! 


Hij kan het! Mijn God kan een geestelijke lente geven in het herfstseizoen van je leven. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God.

zaterdag, september 12

Bid ik wel?

Het is zo gemakkelijk om over gebed te praten en te zeggen hoe belangrijk het is.

Maar de cruciale vraag is: bid ik (nog) wel?


Ik garandeer je dat je na je sterven niet zult zeggen: 'Ik heb teveel tijd doorgebracht in gebed en ik wilde dat ik in plaats daarvan op het Internet gesurft had. (Het zal eerder andersom zijn). Peter Kreeft

donderdag, september 3

Je komt voor verrassingen te staan!

Die duizenden vluchtelingen! En wij kunnen met z'n allen niet zomaar wat doen. We kunnen ze niet ophalen. We kunnen de harten van de politici niet vermurwen. Ik heb geen woorden. Alleen maar vragen.

Net als Asaf in Psalm 77:10
Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn afgesloten?


In psalm 77 zie ik dat Asaf als therapie voor zijn twijfel terugkijkt naar alles wat God in het verleden gedaan heeft. Hij weet op de duur zeker dat God Zijn doel met Zijn volk niet uit het oog verliest.

OP EEN DAG

Ik las vandaag ergens dat onze denkbeelden en Gods doelen heel verschillend kunnen zijn, zelfs tegenover elkaar kunnen staan. En ik las ook dat God op een dag Zijn werkelijke bedoelingen met alles zal openbaren. Zijn bedoeling met het lijden van onszelf of anderen.

Je komt voor verrassingen te staan!

dinsdag, augustus 25

WIJ HEBBEN!

Vandaag luisterde ik naar een Bijbeluitleg via het Internet. Ik volg een prekenserie over Paulus' brief aan de Hebreeën.

WIJ HEBBEN

Wat mij trof was dat de voorganger zei: Wij hebben een hogepriester. Niet 'er is' maar: wij hebben.

Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hebreeën 8:1

HET IS VOLBRACHT

Onze Hogepriester zit. Hij heeft zich gezet. Wat een groot verschil met de hogepriester tijdens het Oude Verbond. Zij kenden geen rust. Er stond geen stoel klaar in de tabernakel of tempel om uit te rusten. Maar het verlossingswerk van onze Hogepriester is helemaal af. Het is volbracht. De deur naar Boven staat door Zijn offer wagenwijd open. Dag en nacht.

RICHT JE OOG OP JEZUS
Paulus roept de Messiasbelijdende Joden op om niet terug te vallen in de oude tempeldienst (die toen nog bestond). Richt je oog op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht.

👉 Zo'n Hogepriester hebben wij!

woensdag, augustus 12

Hij brengt je veilig thuis!

We reden op de snelweg en het was erg druk. Alle vier de banen werden druk bereden. Gelukkig zat mijn man achter het stuur. Ik ben geen held op de snelweg. Terwijl ik naast hem zat hield ik alles nauwlettend in de gaten en af en toe trapte ik flink op mijn denkbeeldige rem

VERTROUW ME

Mijn man werd er tenslotte een beetje boos om: Vertrouw me nou, zei hij. Stop met dat krampachtige gedoe en laat me je gewoon thuisbrengen!


TOUWTJES UIT HANDEN

Mijn man kan fouten maken. Hij net zo kwetsbaar als ik zelf ben. Maar in het klein is wat hij zei een voorbeeld van wat God van ons wil. God wil graag dat we met hart en ziel de controle aan Hem overgeven. Dat we Hem leren vertrouwen. Ook al is ons leven zo hectisch en onoverzichtelijk als een vierbaansweg tijdens de spits: geef de touwtjes uit handen!

HIJ BLIJFT BIJ JE

Hij is een eeuwige God. Als hij jouw HEER is, is Hij dat voor nu en altijd. Hij is het die je leidt en Hij blijft helemaal bij je, zelfs tot in de dood. Ja, Hij zal je door de vallei van de schaduw van de dood heendragen. Hij brengt je veilig thuis.

vrijdag, augustus 7

De HEER kan het wel!

Mijn man ging naar de sportwinkel en bij de gewichten zag hij een peuter staan. Het kind tilde een gewicht van omhoog en zei: 'Sterk ben ik hè?' Mijn man was het met hem eens. Toen vroeg het jongetje: 'Kan jij die zware optillen, die daar?'

'Ik denk het niet,' zei mijn man.
'Ik ook niet!', zei het jongetje. 'Maar ik ken iemand die het wel kan: de HEER! De HEER kan het wel!'


God zegt tegen ons:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Matth. 11:28-30
Een Bron van kracht
Je redt het niet alleen. Daarom roept God jou ook persoonlijk om tot Hem te komen. Wees niet bang om je over te geven. Hij is een veilige schuilplaats en een grote Bron van kracht voor iedereen die gelovig tot Hem komt.


Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft. (Filipenzen 4:13)

vrijdag, juli 24

Jezus buiten de deur van de kerk (7)

Is het mogelijk dat de Heere Jezus buiten de kerk staan? Buiten bij de deur? Als ik Openbaringen drie lees wel. Jezus staat buiten de kerk van Laodicea en hij klopt op de deur. Hij zegt:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij. Openbaringen 3:16

LAUW!

Een kerkelijke gemeente kan lauw worden. Jezus Christus is daar helemaal van op de hoogte. Hij zegt: Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Achter deze tekst klopt Gods bewogen hart


LUISTER OPNIEUW!

Hoe kunnen we de deur van onze kerkelijke gemeente weer voor Hem opendoen? Hoe kan er in zo'n lauwe kerk ooit een herleving komen? Het begint met luisteren naar Zijn stem. Opnieuw luisteren naar wat zegt Hij tegen lauwe gemeenteleden?

Je hebt veel afgoden gediend, keer toch terug tot Mij. Keer terug, afkerige kinderen en Ik zal je van je afkeringen genezen!


BUITEN DE DEUR

Er klinken zoveel stemmen in de kerk. De één wil die vertaling, de ander niet. De één komt niet als dominee A. preekt en de andere wil dominee B. niet zien. Maar waar het eigenlijk om draait is: wordt de Christus gepreekt als het Lam van God? Staat Hij in het met middelpunt. Functioneren de beloften van het Evangelie? Of staat Jezus buiten de deur?

Dit is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!

vrijdag, juli 17

Leg je hand op de belofte (6)

Bij de Almachtige zijn geen onmogelijkheden! 

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. Jesaja 43:3-4


HIJ ZAL NIET HERROEPEN

C.H. Spurgeon schrijft hoe je om moet gaan met Gods beloftes. Hij zegt: "Hier is Gods woord - leg je hand erop en smeek op je knieën de Heere te doen wat Hij heeft gezegd. Hij kan niet liegen, Hij zal Zijn woord nooit herroepen."

Hebt U niet gezegd: Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge? Heere doe het, tot eer van Uw genade. O, Heere vervul dit woord aan ons allemaal. U hebt ons toch zeker op deze belofte doen hopen?

dinsdag, juli 14

Die God leeft nog! (5)

Ik was er zo van overtuigd dat God een opwekking zou geven Hij beloofde dat Hij dat Hij met Zijn levendmakende Geest zou komen. Ik was er zeker van!

Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.
Jesaja 43:3-4

BEZOEK UIT DE HEMEL

Een paar jaar later kwamen er inderdaad veel jongeren tot geloof. Ik herinner me die ene avondmaalsbediening levendig. Zóveel jonge mensen die voor het eerst aan de tafel gingen zitten. Het was een uitstorting van Zijn bijzondere aanwezigheid. Vreugde, vrede, ootmoed. Een onvergetelijk bezoek uit de hemel. Zijn Geest op het nageslacht. Zijn zegen op de nakomelingen.


BABYLONISCHE SPRAAKVERWARRING

Toen werd er besloten tot de vorming van de PKN en de harten van veel gelovigen verstarden. Er kwam een soort van Babylonische spraakverwarring. Die scheuring is nu al weer meer dan tien jaar geleden maar de pijn om het gescheiden zijn zit in mijn hart. Ik heb heimwee. Ik verlang terug naar de tijd toen wij nog samen één waren.

DIE GOD LEEFT NOG

Ook nu komen er mensen tot geloof. Want de God van vóór de scheuring leeft nog! Maar ik verlang zo naar Zijn overvloeiende zegen. Daarom bid ik door middel van psalm 85 niet alleen voor het Joodse volk maar ook voor onze kerk:

Zou U ons niet weer levend maken,
zodat Uw volk zich in U verblijdt?
Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil.
 

zaterdag, juli 4

Vang jij de eerste zonnestralen op? (4)

Heb je ooit de zon op zien gaan in de bergen? Dat lijkt me zo mooi! Ik hoop het echt een keer mee te maken.


C.H. Spurgeon schrijft een mooie vergelijking over mensen die dicht bij God leven en een zonsopkomst in de bergen.

Als de zon opgaat, vangen de bergtoppen het eerst het licht op. Degenen die dicht bij God leven, zullen de eersten zijn die de invloed van de komende zegen (van herleving) zullen merken.

Vang jij de eerste zonnestralen op?

donderdag, juli 2

Dan is er grote zegen onderweg (3)

Het is vandaag zo warm! Je zult maar zwanger zijn. Je zult maar weeën krijgen terwijl het zo benauwd is. Volgens mij heb je het dan dubbel zwaar. In de Bijbel staat een tekst die te maken heeft met zwanger-zijn èn met opwekking. Daar moest ik vandaag aan denken.

Zodra Sion in barensnood was, heeft zij kinderen gebaard. Jesaja 66:8a

GOD RAAKT MENSEN AAN

C.H. Spurgeon schrijft dat in tijden van opwekking het vurige verlangen naar de terugkeer van God zegen steeds sterker wordt! Net als bij weeën, die in heftigheid toenemen. In geestelijk opzicht zie je dat terug in koning Josia's tijd.

Een geestelijke opwekking begint vaak bij de enkeling. God raakt de de individuele gelovige aan door Zijn Woord en Geest.JOSIA'S HART BRAK

Er werd een verwaarloosd boek gevonden in de tempel. Toen de jonge koning Josia het zag scheurde hij zijn kleren als een teken van rouw. Zijn hart brak toen hij dacht aan de ellende die over zijn volk zou komen omdat ze afgevallen waren van hun God. Zijn intense pijn kan je vergelijken met barensweeën. God gebruikte Josia's om een machtige herleving te geven aan land en volk.

Als God een kerkelijke gemeente wil zegenen, begint het dat vaak op deze manier:
 • Twee of drie personen worden verdrietig door het lage peil van geestelijk leven. 
 • Ze beginnen te bidden (en weten het soms niet van elkaar). 
 • Langzamerhand worden de verschillende gelovigen naar elkaar toegetrokken. 
 • Ze vormen groepjes en zoeken elkaar op om samen te bidden. 

Geestelijke barensnood is geen schijnvertoning. Het is de worsteling van een christen verlangend naar de zegen van Zijn God.

GROTE ZEGEN ONDERWEG

Als je in februari een sneeuwklokje ziet, dan ben je ervan overtuigd dat de lente eraan komt. Als mensen verdrietig worden over het lage geestelijk peil van andere gelovigen èn van zichzelf en ze gaan bidden, dan is er een grote zegen onderweg!

dinsdag, juni 30

Hij wist een betere kerk (2)

Ik was gewaarschuwd om niet het achterste van m'n tong te laten zien. Toch ging ik met een bepaalde verwachting naar deze broeder in Christus toe. Het was echt een verwarrend bezoekje.


HIJ WIST EEN BETERE KERK!

Toen ik weer thuis was maakte ik een rijtje in mijn hoofd van alles wat er niet goed was in de kerk. Onze kerk is op sterven na dood, zei hij. Het is een aflopende zaak. Hij was ook niet van plan om te blijven als het zo door ging. Hij wist een betere kerk!


NIET GOED
 1. Omdat we niet de juiste Bijbelvertaling hebben 
 2. Omdat er teveel toegelaten wordt: hoofbedekking voor vrouwen is niet verplicht etc. 
 3. Omdat kerkleden hun haar verven en make-up gebruiken 
 4. Omdat er geen "zwaardere" dominees uitgenodigd worden om te preken 
 5. Omdat de kerkenraad verdeeld was 
 6. Omdat er niet genoeg geestelijk leven was 

IK BAAL!

ls Jezus naast me op de bank gezeten had, wat zou Hij gezegd hebben? Ik baal van mezelf omdat ik zweeg. Omdat ik er omheen kletste. Ik had vragen moeten stellen. Gewoon heel simpele vragen over zijn leven met God. Bijvoorbeeld: Wanneer heeft U Jezus voor het laatst ontmoet? Kortom, het was niet leuk: dit bezoekje.

Mijn hart huilt om de kerk.
Ik huil om deze broeder. 
Kan God onze kerk veranderen?
Ja! Ook als denk ik misschien van niet.
Het onmogelijke is mogelijk bij God
Ik smeek God om een opwekking.

Als Jezus naast me had gezeten (2)

Mijn man waarschuwde me. Hij zei: laat niet het achterste van je tong zien. Hij kende deze broeder namelijk een beetje vanuit het pastoraat. Toch ging ik met een bepaalde verwachting naar hem toe. Eindelijk zou ik even kunnen praten met iemand uit dezelfde kerkelijke wijkgemeente.

Mijn man kreeg gelijk. Het was een verwarrend bezoekje.

Niet goed
Toen ik weer thuis was maakte ik een rijtje in mijn hoofd van alles wat er niet goed was in onze kerk. Onze kerk is op sterven na dood, zei deze broeder. Een aflopende zaak. Veel mensen zijn al weg of gaan weg. Hij was ook niet van plan om te blijven als het zo door ging. Hij wist een betere kerk!


Het gaat niet goed volgens deze broeder:
 1. Omdat we niet de juiste Bijbelvertaling hebben
 2. Omdat er teveel toegelaten wordt: hoofbedekking voor vrouwen is niet verplicht etc.
 3. Omdat kerkleden hun haar verven en make-up gebruiken
 4. Omdat er geen "zwaardere" dominees uitgenodigd worden om te preken 
 5. Omdat de kerkenraad verdeeld was
 6. Omdat er niet genoeg geestelijk leven was 
Naast me op de bank?
Als Jezus naast me op de bank gezeten had, wat zou Hij dan gedacht hebben van mij? Ik baal van mezelf. Ik had vragen moeten stellen. Gewoon heel simpele vragen over zijn leven met God: Wanneer heeft U Jezus voor het laatst ontmoet? Maar ik heb hem niets gevraagd. Ik huil om de kerk. Ik huil om deze broeder. Ik voel me zo lauw! Hoe lauw ik echt ben besefte ik pas na de indringende preek van zondagmorgen ...

 (daarover volgende keer)

vrijdag, juni 26

Moet het altijd leuk zijn in de kerk? (1)

Ik was bij een jonge vrouw op bezoek. Onverwacht hadden we het over de kerk. Ze wil zo graag weer naar de kerk maar meestal moet ze een dagdeel werken op zondag.

DEPRIMEREND

Op zoek naar een kerk die bij haar past. Ze probeert het af en toe. Ze zei tegen mij: Maar de mensen zien er zo deprimerend uit! Ze doen niet leuk en zijn niet hartelijk... Ondertussen heeft ze al heel wat kerken aan de binnenkant gezien. Maar nergens vind haar hart rust om zich blijvend te vestigen.


ALTIJD LEUK?

Ik dacht er over na, thuis. Ik werd verdrietig van. Mensen kunnen er inderdaad deprimerend uit zien. Gewoon omdat ze mens zijn. Omdat ze zorgen hebben. Niet iedere gelovige zit te stralen in de kerkbank. Moet het altijd leuk in de kerk? Nee, natuurlijk niet. Maar een warm welkom voor nieuwelingen zou wel mooi zijn. Tijd voor zelfreflectie. Ik denk na over het volgende citaat:

Een kerk gaat pas voor je leven als je actief deelneemt. Als je gaat bidden voor de mensen die verdriet hebben. En blij bent met broeders en zusters waar het goed mee gaat. Een kerk wordt pas echt jouw kerk als je gaat bidden voor de voorgangers en voor de prediking van het woord.

Volgende keer meer ...

woensdag, juni 24

Wees niet ongelovig!

Ik heb het eerder geschreven dat ik ooit twijfelde of Jezus de Messias was. Deze twijfels staken steeds weer de kop op rond de grote christelijke feesten. Vaak was ik zo ontmoedigd dat ik geen zin had om naar de kerk te gaan. Ik voelde me een grote huichelaar.

THOMAS


Afgelopen week dacht ik daar aan terug doordat ik een boek las met een hoofdstuk over Thomas. Oude taal. Lange zinnen maar ik ben wel wat gewend


JEZUS BUIGT NEER

Wat me raakte is dat de auteur zei dat Jezus hier neerbuigt. Hij staat stil bij één mens. Bij Thomas. Zoals Hij ooit door Samaria moest gaan voor één vrouw (Joh 4:4) richt Hij zich hier speciaal tot die ene discipel die niet meer geloven kon. En Hij buigt zover naar hem over, dat Hij hem als het ware nieuw maakt. Hij komt over het ongeloof van Thomas heen.

Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met Uw hand en steek die in mijn zij; en wees niet ongelovig maar gelovig.


JEZUS KWAM

Zo heb ik het ook ervaren. Natuurlijk niet dat ik Jezus in het echt heb gezien. Maar ik weet wel dat Hij naar Mij toekwam in Zijn Woord. Bijbelteksten gingen opeens leven. Jezus kwam over mijn bergen van ongeloof en twijfel heen. Hij maakte alles blinkend nieuw. Waar vraagtekens stonden zag ik nu alleen maar uitroeptekens. Net als Thomas voelde ik opnieuw die diepe, intense liefde tot Jezus en kon ik zeggen:


 Mijn Heere en mijn God!

Daarom: als je geloof wankelt vraag dan niet om een teken maar lees je Bijbel. Wij hebben het Woord van God om ons zekerheid te geven. ( vs 9, 30-31)

zaterdag, juni 20

Stil worden bij God (gebed 8)

Ik heb een vriendin die moeite heeft met vaste gebedstijden. Ze zegt: ik bid gewoon tussendoor. In mijn boek over het gebed las ik dat we inderdaad ieder moment tot God mogen bidden. Maar er is één ding wat we niet bereiken als we alleen maar "tussendoor" bidden. Wat bereiken we niet? Dat is: stilheid (deze twee typen van gebed sluiten elkaar niet uit; ze vullen elkaar juist aan).

Beperk je gebedsleven niet tot tussendoor-gebeden. Trek je een paar keer per dag terug. Zoals Daniël, David en onze Zaligmaker dat deden.


RUSTIGE PLEK

Trek je iedere dag even terug op een rustige plek. Maak je los van de haastige wereld en laat het besef dat je alleen bent éérst tot je doordringen voordat je gaat bidden. Geef God de tijd voor het preludium tot je gebed. Hij wil je ziel klaarmaken voor het gebed. Dat doet Hij door Zijn Geest. Mindfulness is niet nodig. Eenvoudig stil-zijn een eerste stap om te komen tot innerlijk stilte.

Veel gelovigen beginnen direct te bidden als ze over de drempel van hun bidvertrek komen. Ze beginnen ineens te spreken tot God. Doe dat niet. Laat stilheid haar invloed op je uitoefenen. (vrij naar O. Hallesby) • Tijdens ons gebed praten wij met  God.
 • Tijdens ons gebed mogen we ook even stil zijn. 

HEER, leer ons bidden!

maandag, juni 15

God gebruikt mijn woestijnperiode

Israël is Mij vergeten,  zegt God in Hosea 2:13.

... daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken.

MOEILIJKE TIJD

Van een aantekening in de Basic Bijbel leer ik dat met de woestijn een moeilijke tijd wordt bedoeld. Een woestijnperiode kan van alles in houden. Ik kan dingen invullen die ik (ooit) als mijn woestijn beschouwde. Jij ook? Denk aan:

 • verloren dromen 
 • kinderen die andere wegen gaan
 • ziektes
 • miskramen
 • verkillende relaties 
 • rouw
 • niet meer welkom in een kerk
 • etc


OPNIEUW LUISTEREN

God wil mijn woestijnperiode gebruiken om mij opnieuw te leren luisteren naar Hem. Hij spreekt woorden die mijn hart verzachten. Zodat ik me herinner dat ik aan Hem toebehoor.

Ikzelf zal naar haar hart spreken!

MIJN REACTIE

Hoe ga ik om met beproevingen? Wat is mijn reactie op het stukje woestijn in mijn leven. Mopper ik? Of luister ik naar wat Hij te zeggen heeft?


Hij zal mijn woestijn maken als Eden,
Mijn wildernis als de hof van de HEERE.
Vreugde en blijdschap zal daarin
gevonden worden.


vrijdag, juni 12

Mirre op de handgreep

Ik dacht dat ik vroeg genoeg uit bed was om mijn man uit te zwaaien. Maar ik was te laat. Ik rook alleen zijn parfum nog. Zijn geur hing overal in huis ...


VLOEIBARE MIRRE

Ik moest toen echt aan het Hooglied van Salomo denken. Aan de bruid die geen zin had om de deur open te doen voor haar Liefste. Hij liet iets van zijn liefde voor haar achter: vloeibare mirre over de handgreep van de grendel. Zijn parfum!


Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen dropen van vloeibare mirre over de handgreep van de grendel. (Hooglied 5:5)

De bruidegom wil naar zijn bruid, maar die doet de deur niet open. Of in ieder geval niet direct (in vers 3 lees ik waarom ze dat niet deed).

👉 Op welke manier laat ik de deur voor de hemelse bruidegom Jezus Christus (weleens) dicht.

.

vrijdag, juni 5

Onze God is het allebei

Als je een lekke band hebt en een kwartier met je fiets in de hand moet lopen, is de hitte van vandaag niet leuk. Met een bezweet, rood hoofd kwam mijn zoon thuis. O, wat heb ik het warm, de zon brandde op mijn hoofd! pufte hij.

Toen ik hem geholpen had dacht ik aan twee teksten uit de Bijbel.

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Psalm 84:12)
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. (Psalm 121:5)

EEN ZON

Jezus zegt van zichzelf: Ik ben het licht van de wereld. Hij schijnt in onze duisternis door middel van Zijn Woord en Heilige Geest. Het licht van Zijn goedheid en genade verwarmt ons. Wat hebben wij Hem nodig: onze geestelijke Zon. Koester je in Zijn licht, Hij is ontroerend dichtbij.

SCHADUW
God laat je echt niet laten stikken in de hitte van je beproeving. Hij is je schaduw aan je rechterhand! Waarom rechts? Als soldaat vocht je vroeger met het zwaard in je rechterhand. Aan die kant was je onbeschermd. God wil daar zijn: juist op die plekken van je leven waar jij jezelf niet verdedigen kunt.

Zomaar wat gedachten uit de psalmen op deze warme dag. Zon en schaduw? 
God is het allebei!

maandag, juni 1

Duizend zegeningen ( Hosea 2)

Ooit kreeg ik een prachtig bewerkte zilveren armband van mijn verloofde. Hij wilde er mee laten zien hoeveel hij van me hield. Stel je voor dat ik die armband aannam en er een ander voor ging bedanken. Dat is waar Hosea over klaagt in het tweede hoofdstuk. Ik lees dit:
Zij zegt:"Ik ga achter mijn minnaars aan; die geven mij brood en water; mijn wol en mijn vlas, mijn olie en drank." Hosea 2: 4b

TEGEN DE LIEFDE

Joodse gelovigen op weg naar heidense heiligdommen, om te danken voor wat ze van God kregen. Dat noem je: zondigen tegen Gods liefde.


HARTENLOOS

Het trof me. Want diezelfde God geeft ook mij duizend zegeningen. Waar link ik die aan?
 1. Aan mijn eigen inspanning? 
 2. Of aan het harde werken van mijn man? 
 3. Of aan een flink portie geluk?
Wat ben ik vaak harteloos. Hoe kan ik Hem vergeten? Hoe kan ik opgaan in de gaven in plaats in de Gever?

NIET HAPPY
Na het lezen van dit tweede hoofdstuk van Hosea voel ik me niet echt happy. Maar ik weet waar ik als gelovige heen mag gaan. Ik ben welkom bij de Bron. Jezus wil mijn afvallige hart witter maken dan sneeuw. Dat is het werk dat Hij het liefste doet.

dinsdag, mei 26

Hosea ~ Inleiding (1)

Ik lees in het boek van Hosea en ben onder de indruk van dit verhaal. God gaf deze profeet een persoonlijk opdracht om te trouwen met een vrouw die vreemd zou gaan. Hij wist van te voren dat ze op zijn hart zou trappen.

De HEER zei tegen hem: Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. (Hos. 1:2)BOODSCHAP VAN GOD

Waarom? Wat was Gods bedoeling? Als ik verder lees kom ik erachter dat Hosea's pijnlijke ervaring dient als een boodschap van God tot het volk van Israël.

... want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.(Hos. 1:2)

ANDERE LIEFJES

Hosea zegt eigenlijk: Zoals in mijn huwelijk, zo is het ook tussen jou en God. Je bent als een vrouw die haar man aan het bedriegen is. Je houdt er allerlei andere liefjes op na. Je pleegt geestelijk overspel door je tot afgoden te keren.

Het boek van de profeet Hosea is een moeilijk boek. De toon is hier en daar bitter. Toch zit er ook iets moois in: Hosea's persoonlijke levensgeschiedenis illustreert Gods diepe liefde voor mensen die Hem verlaten hebben.

Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem gewend. (Hos. 14:5)

vrijdag, mei 22

Wanneer de stekker er niet in zit ....

Als christen lijk ik op een lamp. Wanneer de stekker niet (goed) in het stopcontact zit, verspreid ik geen licht en voel ik me op den duur echt gedesoriënteerd.

Niet meer met God verbonden? Geen zin om te bidden? Stof op je Bijbel? Het heeft gevolgen. Je ziet geen licht meer en je verspreidt ook geen licht. 


Als gebed en Bijbellezen vermoeiend en saai worden, praat daar dan eens met God over. Hij zal er voor zorgen dat je stille tijd niet langer lastig is. Hij zal je opnieuw verbinden met het Licht van de wereld.

Want U doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren. Psalm 18:29

maandag, mei 18

Dan zal er iets gebeuren als je bidt! (gebed 7)

Stel je voor dat je aan de beurt bent bij de dokter. Je loopt naar zijn spreekkamer en vertelt hem (of haar) over je pijn. Als je klaar bent met praten, sta je op. Je groet netjes en verlaat de spreekkamer.

Hoe zou de dokter reageren?


PATIËNTEN

Ik lees in mijn boek over het gebed dat God een heleboel van zulke patiënten in Zijn wachtkamer heeft. Iedere dag. Ze gaan weg zoals ze gekomen zijn. Ze verlaten Hem zonder zich voor Hem open te stellen.

Als je pijn voelt op een gevoelige plaats diep in je ziel (in je geweten misschien) zeg Hem dan waar het zit. Als je niet weet waar de pijn is, maar wel weet dat je ergens pijn voelt en de vrede met God mist, neem dan al de tijd die er nodig is, en laat je onderzoeken door de grote Heelmeester. (O. Hallesby)

Dan zal er iets gebeuren als je bidt!

donderdag, april 30

Hij laat je niet los

Misschien denk je dat je mijlenver van God verwijderd bent. Misschien voel je onvolmaakt en ontevreden als je naar je leven kijkt. Misschien ben je ziek. Misschien heb je grote zorgen. Laat ondanks dat de moed niet zakken. Want...

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los

David zegt in het zevende vers van deze psalm: Als ik middenin de benauwdheid ben, maakt U mij levend. Hij stond op. Misschien knikten zijn knieën maar hij vertrouwde toch op God en kreeg kracht om zijn vijanden te verslaan.

EEN DEUR

Moeilijkheden in ons leven maken dat we ons focussen op wat verdrietig maakt of pijn geeft. Toch hoeven tegenslagen geen belemmering te vormen in onze wandel met God. Moeite en verdriet kunnen juist een deur voor ons openen om mensen te kunnen vertellen over de grote God die voor ons zorgt, zelfs als we het moeilijk hebben. Laat jezelf maar eens zien in al je kwetsbaarheid met die sterke God van je!
Blijf gelovig roepen tot God in het vertrouwen dat Hij hoort en dat Hij Zijn werk aan je voltooien zal. Hij laat je niet los.

DWARS ERDOOR HEEN

In psalm 57:3 zegt David: Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal. Dat past mooi bij de tekst boven de foto. God laat de werken van Zijn handen niet los. Zijn werk in jou zal Hij voltooien,
dwars door al de moeilijkheden en gebeurtenissen heen. Dan mag je iets weerspiegelen van je Maker en Redder.

Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig. Ik hoop op U!

zaterdag, april 25

Dat is wel geloofstaal!

Hoe een dag gaat verlopen weet je gewoon niet. En wat er gaat gebeuren in de nieuwe week ook niet. Zo maar onverwachts kun je in een situatie terechtkomen dat je denkt: Hoe nu verder? En om dan in geloof Amen te zeggen op onderstaande Bijbeltekst ...

Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan


GELOOFSTAAL!

Ik plaatst een foto op mijn Googleaccount met de tekst erop die boven het plaatje staat. Maar donderdagnacht, toen ik niet kon slapen, dacht ik: hallo, dat is wel geloofstaal hoor. Dat zeg ik David nu even niet na. Want ik was bang. Ik voelde me onzeker en overgeleverd aan medische apparatuur èn de grillen van mijn lijf. Ik had moeite met het focussen van mijn aandacht op God. Maar dat maakt de Bijbeltekst niet minder mooi en waar. Juist tijdens je onzekere momenten mag je deze tekst gebruiken. Maak er dan een gebed van:

Alstublieft God, maak mijn voeten als die van een hinde. Leidt mij naar de rots, die te hoog voor me lijkt op dit moment; ik kan er zelf niet bij ...

Hij zal je voeten licht en snel maken om:
 • op Hem te hopen in jouw persoonlijke situatie. 
 • gelovig te vluchten tot Hem, ook al heb je nog zoveel tegen 
 • om de juiste besluiten te nemen 
 • om je vijanden te ontwijken (Habakuk 3:19)

Hoe kom ik op die hoogte?
Dat kan Hij doen! Als het jou niet lukt, vraag Hem dan om genade en kracht. Hij wil je geloof te geven in Zijn beloften, juist als het onmogelijk lijkt. Hij zal je ogen open doen voor Zijn eeuwige liefde - speciaal voor jou. Dan geeft Hij je meer zicht op het genadeverbond en een gerichte focus op Jezus.

👉 Zo krijgt deze mooie Bijbeltekst een diepere dimensie. David vond veiligheid in zijn versterkte plaatsen en torens op de heuvels. Wij vinden onze veiligheid in Christus Zelf. Bij Hem kan ik terecht. Daarom hoeven we niet bang te zijn, wat er ook gebeurt.

maandag, april 20

God is mijn beker

Onthaast!
Doe het vooral wat kalmer aan!
Niets moet, alles mag!
Leef Bewust!
Ontspan je!
Have fun!
ALS HET ME TEVEEL WORDT

Onze manier van leven maakt me soms helemaal gek. Of ik wil of niet, ik word in mindere of meerdere maat meegesleurd. En àls het me dan teveel wordt krijgen ik bovenstaande adviezen horen. Maar ze vullen mijn hart niet. Ik blijf leeg. Leeg van God. Ik ervaar de nutteloosheid van mijn bestaan. Totdat ik (weer) rust vind bij God.

Gij zet hem aan om er vreugde in te vinden U te loven, want Gij hebt ons gemaakt naar U, en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U. Augustinus (354-430)


In het gras liggen en naar de blauwe lucht kijken is heel ontspannend. Een sapje drinken in mijn tuinstoel is lekker. Maar ik kan niet eeuwig in het gras blijven liggen. Mijn glaasje is een keer leeg.

Psalm 16: 5 trof me daarom.

De HEERE is mijn enige deel en mijn beker


MIJN BEKER
De beker die ik drink - die me blij maakt, verfrist, onderhoudt - is mijn God Zelf. Ik vind in Hem bescherming, verfrissing en diep geluk. En als het me allemaal te veel wordt, neem ik gas terug. Ik gebruik de tips:
Onthaast!
Doe het vooral wat kalmer aan!
Niets moet, alles mag!
Leef Bewust!
Ontspan je!
Have fun!

Maar daar voeg ik nog iets aan toe. Dat is dat ik mezelf af en toe flink toespreek. Dan zeg ik tegen mezelf: "Kom op, de HEERE is jouw deel. Hoop op Hem. Hij komt zeker. Hij zal niet achterblijven!"

vrijdag, april 17

Waarom doet God dit?

Waarom geeft God me al die moeilijk dingen op mijn pad? Waarom lopen dingen tegen? Hoe moet ik verder? Is Hij opeens in een vijand verandert of zo? Hij beloofde toch licht en leven? Waarom dan dat donkere en zware?


Ook al ben je een kind van God, er kunnen dingen in je leven gebeuren die niet goed aanvoelen en pijn doen. Die je bang maken. Die je humeur verpesten. Die je gezinsleven verwoesten. Die je in de gevangenis brengen. Denk aan de voorbeelden uit de Bijbel.

Job vraagt aan God: "Laat me weten, waarom U Zich tegen mij keert." Dat is het beste wat we kunnen doen.


Waarom doet God dit?

 1. God kan iets toelaten om ons te kastijden omdat we bewust ontrouw zijn (Gehazi's melaatsheid)
 2. God kan iets op onze weg brengen om ons te helpen om een karakterzonde af te leren (Petrus' verloochening en zijn hoogmoed)
 3. God wil onze leren wat geduld en vergevinggezindheid is en zo anderen tot bekering lijden (vervolgde christenen)
 4. God wil ons beproeven of we Hem trouw blijven. Ook als we alles tegen hebben (Job) 
 5. God kan een beproeving geven om ons te bewaren voor meer zonden/kwaad ( Paulus' doorn)

Komt er ooit een einde aan de beproeving of kastijding?
De Bijbel zegt van wel:

Want niet eeuwig verstoot de Heere! Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen. (Klaagliederen 3:31-33)

Ga je door moeilijke tijden? Houd moed! Als Hij terug komt zal je woestijn gaan bloeien als roos. Wie weet hoe gauw al.

vrijdag, april 10

Als je niet kunt slapen

Zoveel narigheid dat je niet kan slapen? Je gedachten draaien in een kringetje om dat ene. Om de ene. Hoe kon dit gebeuren? Had ik het kunnen voorkomen? En dan de nacht: stilte om je heen maar geen stilte van binnen. Een hart dat op hol slaat. Pijntjes overal en die verschrikkelijke onmacht. 

Morgen...  Hoe zal het morgen weer gaan?


Ik lees vandaag psalm 3. David is aan het woord. Reken maar dat hij ook zulke nachten doorgeworsteld heeft. deze psalm is bijvoorbeeld ontstaan toen hij op de vlucht was voor zijn zoon eigen Absalom. Het besef dat jouw kind je met de dood bedreigt, is een hel op aarde.

DAVIDS EMOTIES

Daar stond David dan in de vroege ochtend en hij bedacht wat de dag hem zal brengen. Hij riep het uit: HEER, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, velen zeggen van mij: God zal hem niet redden. Hij voelde zich helemaal machteloos en bedrogen. Hij ging eraan. Zijn kind had een leger samengeroepen en zat hem op de hielen.

O Absalom, mijn zoon ...

DAVIDS VOORBEELD

Ik weet niet met welk vijandig leger jij in de ogen kijkt. Maar ik weet wel hoe benauwend dat is in mijn eigen situatie. Daarom ben ik blij met Davids voorbeeld. Hij komt niet om niet in zijn ongeluk. Hij staat op en richt zijn oog ergens anders op. Ondanks alles en heft zijn hoofd omhoog. Hij weet dat hij wordt bedreigd maar hij richt zijn oog op God.


U, HEER, bent een schild om mij heen,
u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Roep ik tot de HEER om hulp,
hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg.
Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker – de HEER beschermt mij.
Ik vrees de tienduizenden niet
die mij aan alle kanten omringen.


DAVID LET OP GOD

Hij riep tot God middenin zijn ellendige situatie. En hij kreeg antwoord. Daarom kon hij slapen in de open lucht. Daarom kon hij zingen bij het wakker worden.

Bent je bereid om jouw moeilijkheden aan God over te geven? Hij is groter dan je probleem ooit kan worden. Niets loopt Hem uit de hand.


ALS JE NIET KUNT SLAPEN

 • denk terug aan de tijden dat Hij je hielp 
 • dank Hem daarvoor 
 • belijd je zonden 
 • benoem de huidige situatie 
 • bid om hulp en uitkomst 
 • smeek om bescherming van je psyche 
 • leg alles in Zijn hand (en laat het daar dan ook)