maandag 1 december 2014

Onze Vader ...

Ik ging moe naar bed. Met hoofdpijn en een beetje down. Ik had het gevoel dat ik teveel tijd besteed aan dingen die geen prioriteit hadden. Ik voelde me schuldig, ook om een paar andere dingen. Mijn avondgebed was geen goed gebed. Ik probeerde te bidden maar mijn woorden waren leeg en koud. Daar was ik er verdrietig van.

Onze Vader
Midden in de nacht schrok ik wakker met de gedacht dat Iemand mij stimuleerde om te bidden. Niet zomaar een gebed maar het Onze Vader.

 
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
(Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in der eeuwigheid).
 
Amen.

Verademend
Hoe verademend is het om het Onze Vader te bidden en elke bede aan te vullen met je eigen woorden en je eigen persoonlijke omstandigheden.

Wanhoop niet als je niet weet hoe je moet bidden.
God weet er echt raad mee!

2 opmerkingen:

  1. I've been reading books about prayer. I want to learn to pray better and pray more continually. Our Lord's prayer is a wonderful prayer to pray!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Helemaal waar. Ik moet denken aan Romeinen 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

    BeantwoordenVerwijderen