25 nov. 2014

Wachter, hoe lang duurt de nacht?

Het is aardedonker in de vallei en er heerst doodse stilte. Opeens wordt die stilte verbroken door een wanhopige kreet van de vijand: Wachter! Hoe staat het met de nacht? Hoeveel duisternis moet ik nog doorworstelen voordat het dag wordt? Hoelang duurt het nog?

Wachter, hoe staat met de nacht? Jesaja 21:11


IS ER HOOP?

Wat moet Jesaja zijn vijand antwoorden? Is er hoop voor de Edomieten die genoten van totale vernietiging van Jeruzalem? Is er wel een lichtpuntje voor de andere heidenen rondom Israël, die nog in diepe duisternis leven?


Jesaja kijkt om zich heen als een wachter op de muur. Hij tuurt door het donker en legt zijn hand boven de ogen om beter te kunnen zien. Daar ... heel ver boven de horizon van de wereldgeschiedenis ontdekt hij het eerste licht van de morgenschemer.

De morgenstond is gekomen maar het wordt ook nacht.   Jesaja 22:12

Morgenstond voor de Joden, die de Messias omarmen. Nacht voor heidenen die Israëls God niet willen aanvaarden. Jesaja kon niet verder zien dan God hem licht gaf over de profetie. Hij heeft niet geweten wanneer het Licht komen zou. En dat er ooit een wrede vazalkoning op de troon van Palestina zou komen, een Edomiet die het Licht uit wilde doven was voor hem onbekend. 

HELDER LICHT

Licht en duisternis - dag en nacht, daar lees ik over in de Bijbel. Hoe meer ik lees en onderzoek hoe helderder het Licht ook voor mij gaat schijnen. Ik ben zo blij met de Bijbel in mijn handen. 

👉 Petrus, een ooggetuige, schreef: 

En daarom .... omdat we het profetische woord hebben, dat vast en zeker is, doen we er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten. (2 Petrus 1:19).

BIJBELTEKSTEN

Ik lees in Jesaja 49:6 God de Heere Jezus ook gegeven heeft tot een Licht voor de heidenen, om Zijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En Simeon jubelt het in Lukas 2: 29-32 uit, met het Kind Jezus in Zijn armen: "Nu laat U, Heere. uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken."

  
Deze wereld is een donkere plaats. Er zijn veel stemmen die in vertwijfeling uitroepen: Wachter, hoe staat het met de nacht?
👉 Jezus heeft het antwoord op die vraag. Hij is het antwoord en Hij zegt: 

Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8:12

HOOFD OMHOOG!

De eeuwige morgen komt er aan. Hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij!

5 opmerkingen:

  1. Mooi! Wat een hoop en verwachting liggen erin!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wonderful blog. I'm so thankful that Jesus, the Light of the world, has shined His light in the darkness.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Thank you for a very positive blog. Thank you for sharing! Thank you for kind comments on my blog. John

    BeantwoordenVerwijderen