6 nov. 2014

Brief van Petrus (13)

Heb je de andere blogs gemist waarin ik schreef over Petrus' instructies? Je kunt ze vinden door op de onderstaande linkjes te klikken.
 1. Wees een ijveraar van het goede
 2. Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden

Wijd u volledig aan Christus

En wees niet bevreesd voor hun terreur, laat u niet in verwarring brengen,

maar heilig God, de Heere, in uw hart.

1 Petrus 3: 14b en 15a


Wees niet bang
Petrus raakte in paniek toen Jezus gevangen was genomen. Hij was bang voor twee dienstmeisjes en verloochende Hem. (Mattheüs 26:69-72). God vergaf hem deze zonde. Later was het andersom en kon Petrus rustig slapen in de dodencel. Iets verder in zijn brief zal hij uitleggen wat het geheim van het lijden voor Christus is (1 Petrus 4:16,19)  Maar nu zegt hij: Raak niet in paniek. Wees niet bang voor je vervolgers en hun terreuracties. Vlucht met je angst naar Jezus toe maar laat je niet in verwarring brengen. Vergeet niet Wie er achter je staat!

Heilig Hem in je hart
In de oudste handschriften lees ik: Heilig Christus als Heer. Heilig Hem in je hart als jouw Meester en Messias. Behalve in het Onze Vader kom je in het Nieuwe Testament nergens deze term tegen ( heilig Hem) Wel in Jesaja 29:23 en  Ezechiël 28:23. Het betekent zoiets als Erken in je hart Zijn glorieuze volmaaktheden: Zijn rechtvaardigheid, Zijn volle heiligheid. Prijs hem ervoor.  Gods aanwezigheid hoeven we niet meer te zoeken in de tempel of op de heilige berg, zoals vroeger. Door Zijn offer als het Lam van God kan Hij nu in ieder van ons wonen. Heilig Hem in je hart. Hij is de Enige die onze liefde, ons vertrouwen en onze gehoorzaamheid waard is. Hij is erbij als de slagen vallen. Hij vangt je op en neemt je mee naar Huis.

 • Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of zwaard? ... Maar in dit alles zijn we meer dan Overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8: 35, 37)
 • Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23: 4)
 • En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam ten gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op aarde vallen buiten de wil van uw Vader om. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. ( Mattheus 10:28-33)

2 opmerkingen:

 1. How amazing that nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. He loves us like no person can, and He is the only mediator between God and man. Beautiful Saviour.

  BeantwoordenVerwijderen