3 okt. 2014

Een brief van Petrus (1)

Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed (1 Petrus 1:1-3).

PETRUS SCHRIJFT EEN BRIEF

Petrus schrijft een brief. Net als ik vaak heb gedaan. Ik hou ervan. Ik kan niet tellen hoeveel brieven ik geschreven heb. Aan Angela in Hong Kong, aan Ghazi in Nablus, aan Mariëtta in Zuid-Afrika. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn brieven verdwenen zijn. Niemand bewaart zo lang mijn brieven. Maar Petrus' antieke brief is wel zorgvuldig bewaard en wij kunnen hem allemaal lezen! In Petrus' tijd begonnen ze een brief met hun naam. Heel apart. Daarna noteerden ze de naam van de geadresseerde. En daarna groette men de ander. 


APOSTEL

Petrus zegt dat hij een apostel is van Jezus Christus. Die naam is voor de lezers van zijn brief heel erg belangrijk. Dat betekent dat hij niet zo maar wat aan het verzinnen is. Als apostel schrijft hij deze brief in opdracht en op het gezag van Jezus Christus.

AAN WIE

De mensen aan wie Petrus schrijft woonden in het buitenland. Sommigen waren Joods en geloofden dat Jezus de Messias was. De meesten waren van heidense komaf. Er waren ook proselieten bij en andere sympathisanten van het Jodendom. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Zij waren geen gastarbeiders, zoals de Turken die na 1960 in ons land kwamen werken. Nee, het waren ontwortelde mensen, die vervolgd en gediscrimineerd werden. Tweederangsburgers.

Petrus gaat hen bemoedigen. Daar begint hij gelijk mee:

Jullie zijn uitverkoren!


  • Bemoedig vervolgde christenen door hen een kaart te sturen.
  • Is de uitverkiezing door de Vader voor jou ook een troost?
  • Hoe ervaar jij je christen zijn in een niet christelijke omgeving?
  • In de naam van Jezus Christus zijn later veel mensen (Joden) vervolgd. Is het daarom voor jou moeilijk om Hem als de Messias te aanvaarden?

2 opmerkingen:

  1. Mooi blog, Ariëlla en een goed begin. Ik ben benieuwd wat je gaat leren uit de 1e Petrus brief.

    BeantwoordenVerwijderen