maandag 6 oktober 2014

Kracht voor elke nieuwe dag

Drinken ze bloed of is het gewoon wijn? Er hing een sluier van onbekendheid om de eerste christenen heen. Wat doen ze toch op hun geheimzinnige nachtelijke bijeenkomsten? Wat voeren ze voor magische dingen uit? Waarom zijn ze zo op bloed gefocust? 


Jullie zijn voorbestemd om, geheiligd door de Geest,
 gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en 
 met Zijn bloed besprenkeld te worden.
( 1 Petrus 1:2)


Verbond met God
Besprenkeld met bloed wijst terug naar het verbond van God met het volk Israël aan de voet van de berg Horeb (Ex 24). Petrus legt in zijn brief de koppeling van offerdieren in het Oude testament naar Christus in het Nieuwe Testament. Hij is het Lam van God, dat Zich vrijwillig voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer (Efeze 5:2).


Zoek ook eens naar het woordje besprenkelen in Jesaja 52.
 Lees vers dertien tot en met vijftien.


Halleluja!
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonden! Halleluja. Hij heeft mij losgekocht uit mijn donkere, zinloze leven met Zijn eigen kostbare bloed. Daarom is Zijn verzoenend sterven het rustpunt van mijn hart. Leven vanuit Zijn offer geeft kracht voor elke nieuwe dag.


  • Is Jezus voor jou het Lam van God dat jouw zonden weggedragen heeft?
  • Hoe weet jij zeker dat Hij inderdaad de Messias is, die komen zou?