donderdag, oktober 30

Hoe leef ik zuiver? (3)

Na een drukke dag zoals vandaag ben ik geneigd om in mineur te eindigen. Ik ben zo druk bezig geweest met van alles en nog wat! Mijn vaders verjaardag, mijn kinderen, eten koken, gezellig maken in huis. En ik was zo druk met me klaar maken om naar de verjaardag van mijn vader te gaan vanmorgen vroeg, dat ik mijn gebed afraffelde. Terwijl ik wel tijd nam voor mijn make-up ... Dat slordige gebed achtervolgde me de hele dag. Ik wordt er verdrietig van dat ik vaak ongedisciplineerd ben.

ALLES DRAAIT OM...

Ik las mijn vorige blog nog een keer door. Daar schreef ik: Deze oefening om heilig voor God te leven is een proces dat een heel leven duurt. Mijn zondige gewoontes worden niet van de één op de andere dag doorbroken. Alles draait daarom om volharding en genade.

EN OM DISCIPLINE!


2 BIJBELTEKSTEN

Op mijn prikbord heb ik twee inspiratiekaarten hangen, die me ieder keer weer helpen als het draait om volharding en discipline. Twee Bijbelteksten staan erop.
 1. Want gij hebt volharding nodig, om de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Hebreeën 10:36 
 2. Gij dan, weest sterk, laat uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden. 2 Kronieken 15:7 

STIMULANS 

Iedere keer als ik ga bidden, zie ik die twee kaartjes boven mijn bid-plek hangen. Een stimulans om doelgericht te leven. Ik gebruik deze twee teksten in mijn gebed om volharding. En ik weet dat Hij me hoort! Ik ben zwak maar Jezus, mijn Leidsman, is sterk! Volharding is een gave. God zorgt er zelf voor dat ik het volhoud. Maar volharding is ook een opgave. De heilige Geest betrekt mij (ons) er helemaal bij. Op een rustbankje zitten en denken: alles komt goed is geen Bijbels houding. Weest sterk, laat je handen niet slap worden. Je werk zal beloond worden.

GEEF NIET OP!

Geef het niet op! zeg ik tegen mezelf. Je bent slordig geweest maar bij God mag je elke keer opnieuw beginnen. Je hoeft niet te boeten. God is genadig.

dinsdag, oktober 28

Hoe leef ik zuiver? (2)

Wat is de praktijk van meditatie? Het is nadenken over wat je leest of hoort. Wat is het doel van meditatie? De toepassing van wat je leest of hoort. Dus gehoorzaamheid aan wat God van je vraagt in de Bijbel.3 VRAGEN AAN MEZELF

Als ik de Bijbel lees of bestudeer en er over mediteer is er gelukkig een handig hulpmiddel. Dat bestaat uit: drie vragen aan mezelf.

 1. Wat leert dit gedeelte me over Gods wil voor mijn leven? 
 2. In hoever beantwoord ik aan de maatstaf die de Bijbel me voorhoudt? 
 3. Waar en hoe schiet ik tekort (benoem het en generaliseer niet). 

Welke stappen kan ik nemen om te gehoorzamen?

EEN PROCES
Deze oefening om puur of heilig voor God te leven is een proces dat een heel leven duurt want mijn zondige gewoontes worden niet van de één op de andere dag doorbroken. Alles draait daarom om volharding en genade.

👉 deel 3

zaterdag, oktober 25

Werp je net uit om te vangen

Vanmorgen, tijdens mijn stille tijd met God, las ik een gedeelte uit het Lukas-evangelie. Hij schrijft in hoofdstuk 5 over de wonderbare visvangst. Wat mij vooral raakte was de woordenwisseling tussen van Jezus en Simon.
Jezus zegt: Vaar af naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. ( vers 4b)
Simon zegt: Meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. (vers 5)


Voel jij je ook wel eens moedeloos als Simon? Ik kan het me goed voorstellen. Als ik kijk naar mijn kinderen en hun keuzes op geestelijk vlak voel ik gedeprimeerd. Ik heb met zoveel liefde en energie de weg naar Jezus gewezen. Ik heb de hele nacht gewerkt en niet gevangen ... Geen teken van leven. Niets.

Maar God zegt: Vaar opnieuw af en werp je net uit om te vangen.

Ik wel net zo "handelen" als Simon en zeggen: Amen, Meester. Ik ben somber, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.

 • Meester (Lukas 5:5) In deze titel klinkt door dat Simon het gezag van Jezus erkent.
 • Ik lees verder in hoofdstuk 5. Wat is Jezus machtig. Het is niet eens nacht. Toch vangt Simon veel vis. Hij beseft dat Jezus goddelijke macht heeft. Ik ook?

vrijdag, oktober 24

Hoe leef ik zuiver? (1)

Heb ik Christus leren kennen? Wat wil Hij eigenlijk van mij? Hij wil dat ik vernieuwd wordt in de geest van mijn denken. Hij wil dat ik de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in echte rechtvaardigheid en heiligheid. ( Ef 4:22-24)

HOE?

Mijn oude levenswandel trekt zo aan me. Hoe vernieuw ik mijn denken? Om me heen zie ik niets van zuiver leven! Waar leer ik die dingen dan wel?

Zuiver leven leer je vanuit de Bijbel


NEEM, LEES!

Zuiver leven leer je vanuit de Bijbel. Tolle lege: Neem en lees, neem en lees. Maak dagelijks tijd vrij voor je Bijbel. Een andere manier om zuiver te leren leven is er niet. Als je in staat bent, door de werking van de Heilige Geest, om Zijn Woord toe te passen in je dagelijkse situaties, zal Hij in je werken om me kracht te geven. Kracht om verzoekingen te weerstaan. Kracht om je kruis te dragen. Kracht om te doen wat Hij van je vraagt.

Er zijn vier manieren om met de gedisciplineerd de Bijbel ter harte te nemen:

 1. Het Woord horen uitleggen door je voorganger ( Jeremia 3:15) 
 2. Zelf de Bijbel lezen (Deuteronomium. 17:19) 
 3. De Bijbel intensief bestuderen (Spreuken. 2:1-5) 
 4. Belangrijke verzen uit het hoofd leren (Psalm 119:11) 

MEDITEER

Voeg er nog bij: Mediteer over wat je leest of hoort!

Overpeins het! Dat is niet alleen iets voor monniken in een klooster. Of voor nonnen. God vraagt het van iedereen. Er zijn momenten dat we er gelegenheid voor hebben. Zoek er naar. Creëer die momenten. Misschien tijdens het ritje naar je werk, tijdens het vouwen van de was, in de pauze, voordat je naar bed gaat.

👉 deel 2

donderdag, oktober 23

God en jouw tuin

Vanmorgen las ik een stukje in een boek, terwijl ik aan de rand van het zwembad op mijn kinderen lette. Het ging over God in de tuin.

JOUW TUIN

Wat betekenen tuinen voor jou? Is het een plaats waar de zon schijnt en bloemen bloeien? Of denk je aan zwaar werk en een zere rug van het onkruid trekken?


In het boekje staan dat allebei deze dingen deel uitmaken van de tuin van je hart en dat God in ieder aspect aanwezig wil zijn. Tekst bij dit onderwerp was Johannes 20:11-17.

Hier een paar vragen uit het boekje:
 • Met welk onkruid wil je afrekenen? 
 • In welk seizoen is de tuin van je hart op dit moment? 
 • Wat voor rol heeft de hemelse Tuinman in jouw tuintje? 

Het is tijd om je tuin te verzorgen!

woensdag, oktober 22

Een brief van Petrus (11)

Ik ben ondertussen met mijn eigen Bijbelstudie al veel verder gekomen in de eerste brief van Petrus. Ik ben bij hoofdstuk 3 aangekomen. Petrus geeft in dit hoofdstuk 5 instructies hoe je staande kan blijven als je moet lijden om Christus' wil. 

 • Wees een ijveraar van het goede (vers 13) 
 • Wees vereerd als u voor de Heer moet lijden (vers 14a) 
 • Wijd u volledig aan Christus (14b en 15a) 
 • Altijd bereid het geloof te verdedigen (15b en 16a) 
 • Zorg voor een goed geweten (16b)EEN IJVERAAR VAN HET GOEDE

Een ijveraar zijn van het goede? Wat helpt me dat als ik oneerlijk behandeld word? Misschien heeft het niet gelijk een goed effect. Misschien verbeteren je omstandigheden niet al la minute. Maar jouw gedrag kan zorgen voor een positieve wending in wat je overkomt. Kijk eens naar Jozef, hoe hij was als slaaf. Hij leefde als eenling in een heidense omgeving. Hij leverde uitstekend werk en werd daarvoor later gepromoveerd. God gebruikt hem zelfs om een heel vol van de hongerdood te redden.


ONTWAPEN JE VIJAND

Nog een reden: door te streven naar een goede levenswandel zullen degenen die kwaad over je spreken, beschaamd worden. Jouw goeddoen kan je vijanden ontwapenen. Als je vijand honger of dorst lijdt, koester dan geen leedvermaak maar geef hem te eten of te drinken. (Spreuken 25:21, Romeinen 12:20) 

maandag, oktober 20

RECEPT VOOR GOED EN KWAAD

In mijn vorige blog schreef ik over heiligmaking. Ben jij zo waakzaam als een wachter op een oude stadsmuur? Wees heilig, uit dankbaarheid. Er zijn heel veel dingen waarover de Bijbel duidelijk is. Over eerlijkheid bijvoorbeeld.
 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder met onze naaste, omdat wij leden zijn van elkaar ...

Bijbels recept voor Halloween

HALLOWEEN

Maar niet alle dingen staan expliciet in de Bijbel. Neem de viering van Halloween. Waar kiest je voor als volgeling van Jezus Christus voor? Meedoen of niet ...

RECEPT

Hoe bepaal je Gods wil? Ik ben aan het lezen in een boekje van Jerry Bridges en hij vertelt dat zijn vriend hem het 'Recept voor goed en kwaad' gaf. Ik wil dit recept graag delen op deze blog. Vier vragen gebaseerd op drie verzen van 1 Corinthiërs:

 1. Alles is mijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig (1 Cor. 6:12). Vraag 1: Helpt het mij - lichamelijk en geestelijk?
 2. Alles is mij geoorloofd, maar... ik zal mij door niets laten knechten. (1 Cor. 6:12). Vraag 2: Brengt het mij onder zijn macht? 
 3. Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven. (1 Cor. 8:31). Vraag 3: Geef ik anderen aanstoot? 
 4. Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het ter ere Gods (1 Cor. 10:31). Vraag 4: Is het tot Gods eer?

Simpel maar goed recept voor Haloween!

donderdag, oktober 16

Een brief van Petrus (9)

Daarom opschortende de lendenen van uw verstand, wees waakzaam en hoop tot het einde op de genade, die u toegebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. (1 Petrus 1: 13)

HARDER LOPEN

Als je niet opgegroeid bent met de oude Bijbeltaal begrijp je misschien niet wat Petrus in vers 13 zegt. Kijk naar het plaatje hierboven kijkt. Lange kleren. Trek je die omhoog en stop je die tussen je gordel dan noemde je dat: opschorten of omgorden. Je kwam harder vooruit!


Adeldom verplicht. Heeft Christus jouw zonden vergeven? Leef dan een heilig of rein leven uit liefde. Het opschorten van je verstand betekent: Kijk goed uit voor struikblokken op je pad. Breng je geest in staat van hoogste paraatheid want er zijn uitdagingen en verleidingen op je pad die je van Hem af trekken. Maak gebruik van Zijn Licht (de Bijbel). Houdt Zijn hand vast door te leunen op Zijn beloften.

WAAKZAAM

Wees nuchter (of waakzaam) als een wachter op een oude stadsmuur, zegt Petrus. Maar blijf vooral ook vol goede moed en hoopvol.Vestig al je hoop op de verlossing, die je nu al in belofte bezit. Naar Zijn belofte mag je vanuit dit aardse leven vol zorgen overgaan in het eeuwige leven met Hem, die jou kocht met Zijn bloed. Wat een mooi vooruitzicht.

Straks zal er geen gat in de ozonlaag meer zijn, geen bodemverzuring en bossterfte. Geen moordende mensen en besmettelijke ziektes. Er zal een nieuwe aarde zijn en een nieuwe hemel waarop gerechtigheid woont.

dinsdag, oktober 14

Een brief van Petrus (8)

Ik schreef in een eerdere blogpost dat Petrus in zijn brief een loflied zingt. Hij prijst de God en Vader van Jezus Christus voor de bijzondere dingen die Hij aan de vervolgde christenen gegeven heeft. Al zijn ze in heel veel opzichten beklagenswaardig, er is iets dat Petrus met bewondering vervuld. Wat precies?


1 Petrus 1:10-12:

Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Lijdende gelovigen in de verstrooiing, toen en nu, wees blij dat je in dit tijdperk van de openbaringsgeschiedenis leeft en dat je de einden der eeuwen beleeft ( 1 Kor 10:11) Wees blij met je Bijbel waarop alle profeten en psalmisten jaloers zouden zijn. Wat zouden ze graag gehoord hebben wat jullie hebben gehoord. (citaat F. van Deursen)

EIGEN BIJBEL!

Het schilderij van Harry Anderson hierboven vind ik mooi bij deze blog passen. Jesaja profeteert de geboorte van de Messias, Zijn lijden, sterven en opstanding. Ik denk dat hij hartstochtelijk verlangde naar de vervulling ( zie vers 11). Jesaja mocht de Hem aankondigen. Maar Johannes de Doper wees Hem aan. En later heeft Gods Geest heeft er voor gezorgd dat ik hier in het Europa eeuwen later Zijn boodschap in handen heb. Ik heb mijn eigen Bijbel. Ik beleef de vervulling en mag de gekomen Messias door het geloof omhelzen.

maandag, oktober 13

Gelukkig! Hij sluimert niet!

Vanmorgen werd ik geraakt door een stukje tekst uit een prachtig, oud pelgrimslied: psalm 121

Hij zal je voet niet laten wankelen, je Bewaarder zal niet sluimeren.


Dat raakte me omdat ik zo bezorgd was over mezelf. Vorige week heb ik God ontmoet als mijn Rechtvaardige Vader, tijdens het lezen van een boekje. Hij wees mij op mijn manier van leven. Opeens zag ik allerlei vlekken, bijvoorbeeld mijn leugentjes om bestwil. Tegelijk mocht ik opnieuw schuilen bij Jezus, ons Lam van God dat de zonden van de wereld weg gedragen heeft. God is veel groter en heiliger dan ik dacht. Hij is majestueus. Hoe kon ik ongemerkt zo terugvallen in mijn oude gedragspatroon?


HOE LEEF IK HEILIG?

Hoe nu verder? Ik wil heilig leven uit dankbaarheid voor de onvoorstelbaar hoge losprijs die God voor mij betaalde. Maar hoe? Ik ben een mens. Ik voel in mij een neiging tot egoïsme. Ik zal opnieuw struikelen.


HIJ SLUIMERT NIET

Daarom ben ik zo blij met psalm 121. Hij zegt daar: Ik zal je voet niet laten wankelen. Er zal hier op aarde altijd een soort gevarenzone zijn. Maar mijn hemelse Lijfwacht sluimert niet, staat er in dit Bijbelvers. Waakzaam houdt Hij mij in de gaten. Ik voel me rustig worden van binnen. Hij zal mij geleiden. Hij zal mij ondersteunen. Ik ben diep van Hem onder de indruk. Ik houd van Hem.

En daarom: Sursum corda! (verheft uw hart)


LEES:

zaterdag, oktober 11

Een brief van Petrus (7)

Petrus schrijft verder aan zijn brief. Hij die de Jezus Christus met zijn eigen ogen gezien heeft en drie jaar met Hem omging, beseft opeens dat de mensen aan wie hij schrijft, Hem nog nooit gezien hebben.
Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Johannes 20:29


Verwonderd schrijft hij :

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 8-9)

NIET ZIEN, TOCH GELOVEN

Ondanks lijden en lastering, focusten zowel jonge als oudere christenen gefocust op Jezus Christus. Vol vreugde, zegt vers 6. Ze waren ervan overtuigd dat Hij hen tot het einddoel van hun geloof zou brengen, dwars door alle moeiten heen. Welk einddoel? De grote geluk van hun totale mens. God zal Zijn beloftes vervullen. Hij zal alles nieuw zal maken: hun lichamen gelijk aan Zijn verheerlijkt lichaam. (Fil. 3:21) 


Christus prijst de gelovige die zich op de Onzienlijke focust: zalig ben jij die niet gezien en toch geloofd hebt.

woensdag, oktober 8

Pracht van een erfenis

Sombere dag vandaag. Ik keek een paar keer naar buiten en vond het echt niet leuk. De grijze, vochtige atmosfeer trok mijn humeur naar beneden. Toen ik later al die bruine blaadjes op het trottoir zag, dacht aan de cyclus van het bestaan: opgaan, blinken en verzinken. Daar werd ik een beetje down van. Hoe verlang ik naar iets moois dat blijvend is!


 • naar bloemen die nooit door gaan
 • naar bomen die voor altijd groen zijn
 • naar schoonheid die niet verwelkt
 • naar huizen die niet afgebroken worden
 • naar vlinders die altijd blijven leven
 • naar rust, geluk, leven, eeuwig leven


HIJ IS MIJN BRON

Ik spreek mezelf toe. Ho, wacht eens even jij! Je hoef helemaal niet zo neerslachtig te zijn! Je bent opnieuw geboren! Jezus Christus is opgestaan uit de dood als Eersteling. En jij mèt Hem. Hij is je Bron en Hij helpt je. Hij geeft je kracht en genade voor het leven van alle dag. En daarbij ... er wacht een pracht van een erfenis op je!
Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. (1 Petrus 1:3-4)

PRACHT VAN EEN ERFENIS

Mijn erfenis wordt bewaard in de hemel. Ze ligt vast in Jezus Christus. Ooit zal ik met Hem de aarde beërven. Petrus beschrijft de erfenis in beeldspraak:
 • Ze kan niet vergaan 
 • Ze is ongerept 
 • Ze zal nooit verwelken

HIJ ZAL!

Dit staat mij te wachten als de wereldgeschiedenis definitief afloopt. Nu zijn er nog grijze dagen. Tranen. Verlies. Terreur. Liefdeloosheid. Verwelking van schoonheid. Maar God komt Zijn belofte na. Hij zal alle tranen van onze wangen afvegen, en de dood zal niet meer bestaan. Zelfs geen rouw meer. Geen gehuil, geen smart zal er zijn, want al het oude is dan voorbij.

Ik voel hoe mijn hart zich vult met hoop!

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!

dinsdag, oktober 7

Een brief van Petrus (5)

Wat een prachtig begin heeft de eerste brief van Petrus. Hij blijft niet staan bij de moeilijkheden die de gelovigen ondervonden maar breekt uit in een loflied.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petrus 1)


Petrus prijst hier de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij roemt Hem om de bijzondere dingen die Hij aan hen heeft gegeven. 
 1. Hoop op de onbevlekte en onverwelkbare erfenis (vers 3-5)
 2. De vreugde die zij van binnen voelden, hoewel ze hun Redder Jezus Christus nog nooit gezien hadden (vers 6-9
 3. De vervulling van de Schriften, die profeten zelf nooit zo begrepen hadden als zij nu deden (vers 10-12)

PSALM IN DE NACHT

Ik ben helemaal verrast door deze lofzang. Eigenlijk las ik er overheen. Is dit nu het psalmen zingen in de nacht, waar David het over heeft? Het lijkt er wel op en het heeft mij echt iets te zeggen. God loven, een loflied zingen, bevrijdt mij van alles wat me kwelt en naar beneden trekt. Het tilt me op en ik krijg Hem weer in het oog: mijn Verlosser en Zaligmaker.


Ik kan hier op aarde moeilijke dingen mee moeten maken. Maar als ik op die dingen ga letten die God aan mij gegeven heeft voel ik me getroost en blij. Hij is mijn Hoop! 

maandag, oktober 6

Een brief van Petrus (4)

Drinken ze bloed of is het gewoon wijn? Er hing een sluier van onbekendheid om de eerste christenen heen. Wat doen ze toch op hun geheimzinnige nachtelijke bijeenkomsten? Wat voeren ze voor magische dingen uit? Waarom zijn ze zo op bloed gefocust?

Bron

Jullie zijn voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met Zijn bloed besprenkeld te worden.(1 Petrus 1:2)

VERBOND MET GOD

Besprenkeld met bloed wijst terug naar het verbond van God met het volk Israël aan de voet van de berg Horeb (Ex 24). Petrus legt in zijn brief de koppeling van offerdieren in het Oude testament naar Christus in het Nieuwe Testament. Hij is het Lam van God, dat Zich vrijwillig voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer (Efeze 5:2).

Zoek ook eens naar het woordje besprenkelen in Jesaja 52. Bestudeer vers 13-15.

HALLELUJA!
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonden! Halleluja. Hij heeft mij losgekocht uit mijn donkere, zinloze leven met Zijn eigen kostbare bloed. Daarom is Zijn verzoenend sterven het rustpunt van mijn hart. Leven vanuit Zijn offer geeft kracht voor elke nieuwe dag.

 • Is Jezus voor mij het Lam van God dat mijn zonden weggedragen heeft? 
 • Hoe weet ik zeker dat Hij inderdaad de Messias is, die komen zou?

zondag, oktober 5

Een brief van Petrus (3)

Genade zij u en vrede, in overvloed. (1 Petrus 1:2b)


GENADE EN VREDE

Als we Jezus omarmen, omarmen we Zijn overvloedige genade en vrede. Jezus is vol van genade en Hij is de Vredevorst. Hij wil niet dat we ondergaan in stress, gedachteloos leven, de zinloosheid van het bestaan, leugentjes, ontevredenheid.

 • Je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. 
 • Slechts één ding is nodig. 

Vrede is geen gebrek aan oorlog. Hoe zou jij de vrede willen omschrijven die God je geeft? Ik deel een link naar Linda's post over genade en vrede.

zaterdag, oktober 4

Een brief van Petrus (2)

Ooit werd er, vierhonderd jaar voor Christus, in Denemarken een man opgehangen. Wetenschappers gaan er van uit dat hij opgehangen is als offer aan de goden. Om ze goed te stemmen. Het was in die tijd erg donker in Europa. Er was geen hoop op eeuwig geluk.

Maar ... 
God kwam eraan met Zijn Licht. Al voor het bestaan van Israël besloot God dat Hij in de toekomst mensen zou redden in Klein-Azië en daarna in heel Europa.

ZIJN GELIEFDE KINDEREN

Lijden om het geloof in Jezus is eerder regel als een uitzondering! Petrus eerste lezers ondervonden dat elke nieuwe dag. Hij troost hen en zegt:

Jullie zijn geen speelbal van de omstandigheden. Jullie zijn door God de Vader voorbestemd. Uitverkoren door God de Vader. Kijk omhoog naar Hem. Hij heeft jullie opgenomen in Zijn wereldwijde reddingswerk. Jullie zijn Zijn geliefde kinderen. En als God voor ons is...

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht. (Efeze 5:8)

 • Heb jij ooit geleden om je geloof in Jezus? 
 • Hoe ervaar jij het dat je Zijn geliefd kind bent geworden? 
 • Hoe houdt jij jezelf in evenwicht in een niet christelijke omgeving?

vrijdag, oktober 3

Een brief van Petrus (1)

Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed (1 Petrus 1:1-3).

PETRUS SCHRIJFT EEN BRIEF

Petrus schrijft een brief. Net als ik vaak heb gedaan. Ik hou ervan. Ik kan niet tellen hoeveel brieven ik geschreven heb. Aan Angela in Hong Kong, aan Ghazi in Nablus, aan Mariëtta in Zuid-Afrika. Ik denk eerlijk gezegd dat mijn brieven verdwenen zijn. Niemand bewaart zo lang mijn brieven. Maar Petrus' antieke brief is wel zorgvuldig bewaard en wij kunnen hem allemaal lezen! In Petrus' tijd begonnen ze een brief met hun naam. Heel apart. Daarna noteerden ze de naam van de geadresseerde. En daarna groette men de ander. 


APOSTEL

Petrus zegt dat hij een apostel is van Jezus Christus. Die naam is voor de lezers van zijn brief heel erg belangrijk. Dat betekent dat hij niet zo maar wat aan het verzinnen is. Als apostel schrijft hij deze brief in opdracht en op het gezag van Jezus Christus.

AAN WIE

De mensen aan wie Petrus schrijft woonden in het buitenland. Sommigen waren Joods en geloofden dat Jezus de Messias was. De meesten waren van heidense komaf. Er waren ook proselieten bij en andere sympathisanten van het Jodendom. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Zij waren geen gastarbeiders, zoals de Turken die na 1960 in ons land kwamen werken. Nee, het waren ontwortelde mensen, die vervolgd en gediscrimineerd werden. Tweederangsburgers.

Petrus gaat hen bemoedigen. Daar begint hij gelijk mee:

Jullie zijn uitverkoren!


 • Bemoedig vervolgde christenen door hen een kaart te sturen.
 • Is de uitverkiezing door de Vader voor jou ook een troost?
 • Hoe ervaar jij je christen zijn in een niet christelijke omgeving?
 • In de naam van Jezus Christus zijn later veel mensen (Joden) vervolgd. Is het daarom voor jou moeilijk om Hem als de Messias te aanvaarden?