10-10-17

Schuilen bij God

Uit mijn dagboek:

In de Schuilplaats van de Allerhoogste zitten en je helemaal rustig te voelen. Hoe mooi kan dat zijn!
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1


Vandaag las ik daarover in het boek van Susannah Spurgeon. Ik vraag af hoe zij het wonen in de Schuilplaats van de Allerhoogste ziet. Hoe heeft zij dat ervaren? 

Ze schrijft: 

In Zijn schuilplaats zijn is ...

  1. een zeker weten dat Gods handelswijze met mij die van een liefhebbende Vader is met een geliefd kind.
  2. er absoluut zeker van zijn dat elke zorg een zegen in zich draagt, omdat Hij het zo bestuurd heeft. ( O God, leer me hierin groeien)
  3. kijken naar de pijn, beproeving en bittere ervaringen als de uitkomst van een liefde die zo oneindig is dat ik het niet bevatten kan.

GODS HART

Dus dàt betekent het om te overnachten in de schaduw van de Allerhoogste? John Gill beschrijft het weer op een heel andere manier. Hij noemt deze Schuilplaats het hart van God. Dat vind ik geweldig mooi!

"His secret place" is his heart, his bosom, where his only begotten Son lies; and into which he takes his people, where they are set as a seal, and who enjoy intimate communion with him; which is no other than his gracious presence, called "the secret of his presence"

THUIS
Schuilen bij God? Ik wil niet anders. Bij Hem kom in thuis.   

  • Wat bedoelt Suzannah met: "Elke zorg draagt een zegen in zich?"

09-10-17

The story of the Israelites

There was an old fisherman who got converted in his old age. He was not able to read. A friend of mine visited him, and knowing how he loved the Word of God, said to him: "Now, John, shall I read you a chapter?" The old fisherman was very thankful. "Yes, if you please, I should so much like to hear a chapter. I do dearly love to hear the Word read."

ABOUT THE LIZARD LIGHTS

My friend sat down in a chair an opened the Bible. "What part shall I read to you?"
The fisherman said: "About the Lizard Lights, please. Do read about them, for when I see them I always think I am near my heavenly home. I have often been out on the Atlantic on dark stormy nights, and when I caught sight of the Lizard Lights. I knew I was near Falmouth harbour, and would soon be safely moored."


WAITING ON MARY
"I am afraid," ventured my friend, "that I do not know about the Lizard Lights!" "Not know about them!" The fisherman shook his had. "Well, I thought you a gentleman, and had Scripture knowledge, but if you don't know about the Lizard Lights, you must just wait until Mary comes in." In a short; time Mary, who was his daughter, came in, and the old man said, "Mary, where is that in the Book about the Lizard Lights? You know you were reading about them last Sunday night."
She smiled. "Oh, father," she said, "that was not the Lizard Lights. It was the Israelites." 

THE STORY OF THE ISRAELITES

That old man had made a mistake in the apprehension but not in the application. The story of the Israelites told of the guidance of God, in their wanderings, and the Lizard Lights had frequently been the beacon that had guided the fisherman to his desired haven.

Source: Mark G. Pearse

07-10-17

Satans vuistslagen (4)

Twijfelgedachten worden ook wel satans vuistslagen genoemd. HIER deelde ik een paar tips die kunnen helpen om er gezond mee om te gaan. Maar de mooiste raad heb ik voor het laatst bewaard.

Als je last van satans vuistslagen hebt, doe dan net als Hizkia. Hij ontving lasterbrieven van een Assyrische legercommandant en liep er mee naar de tempel. Daar bukte Hij zich en spreidde de brieven uit voor het aangezicht van de HEERE. 

Hij bad:
HEERE, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het,U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, HEERE, Uw oor en luister, open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanhebrib, die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. (2 Koningen 19:16)

WAT EEN LES

Hizkia legde de lasterbrieven in de handen van Zijn God. Wat een les!


Ik deed hetzelfde als Hizkia en bracht het tot God. Ik vertelde Hem alles. Hizkia's gebed werd diezelfde nacht verhoord. Mijn gebed? Later. Maar één ding is zeker: de wolk die over mijn leven hing heeft Hij weggevaagd.


Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.


NIETS IS TE KLEINS

Misschien heb je geen last van de twijfelgedachten waar ik over geschreven. Maakt niet uit! Wàt je ook moeite bezorgt - al is het iets kleins - vertel het aan de God van Israël. Hij hoort. Hij ziet. Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?

05-10-17

Why don't you lay that thing down?

Once a father told this story about one of his little daughters:

She brought to me a while ago," he says, "a geography book, with a picture of fabled Atlas, bearing the globe on his shoulders. Pointing to the overburdened man, with his bowed head, upstrained shoulders, and distended muscles, staggering under the weight that seemed just ready to crush him, she said: 'Papa! Why don't that man lay that thing down?


'Well, my dear,' I answered, 'it would be a great deal better if he did. But that man has the idea that he must carry the world on his shoulders. There are a good many men of that sort, as you will find when you are older.

CAST YOUR BURDEN

That child's question is a pertinent one to any of you who are struggling under oppressive burden of personal anxiety of any nature whatosever. 'Why don't you lay that thing down? Cast your burden on the LORD, and he shall sustain you!"

Source: Biblical Illustrator

29-09-17

Are You a Light?

Do you love candle light? I do. As soon as autumn begins, I buy candles (photo). Sometimes I turn out the lamp light to enjoy the warm, natural light of my candles.

THE CANDLE

In summer holiday I bought a book, written by C.H Spurgeon. And yesterday I've read what he wrote about candles. I mean; about: The Candle:

I like our translator’s reading the word candle — “Neither do men light a candle,” for nowadays a candle is the smallest of all lights. We almost despise a candle in these days of the electric light, yet small lights are useful and tiny lamps have their sphere.


MANY LIGHTS

I readed that God has many small lights. In His great house He has candles as well as stars and He would not have even a small light wasted. Even the most twinkling ray of light is of God’s kindling.

You are a little light, but if the Lord has given you even a spark of the sacred fire, He means that you should shine! Your light, my friend, may be but a farthing rushlight, but you must not hide it, for all lights are of God and are sent with a kind and gracious purpose by the great Father of lights. 

TOO SMALL?

Is your light too small in your eye? Maybe. In God's eye? No. God taught me yesterday that it doesn't matter how big or small your candle is! 

C.H. Spurgeon:

Your light, my friend, may be but a farthing rushlight, but you must not hide it, for all lights are of God and are sent with a kind and gracious purpose by the great Father of lights. The church and the world need all the light that has been provided and much more.