donderdag, november 15

🌻 BLOEI WEER, GROEI WEER

Ik kom net uit de tuin. Terwijl de oude eik zijn bladeren verliest en de Japanse sierkers bijna kaal is, bloeien er nog steeds een paar zonnebloemen in de tuin.

ZONNEBLOEM BLOEIT NOG

Wat is het bijzonder dat  juist deze zonnebloem nog bloeit. Er zit een verhaal aan vast en dat gaat terug naar vrijdag 13 juli van dit jaar. Ik vertel het onder de foto.


In juli schreef ik op mijn fotoblog:


... GEKNAKT 😞😊

Deze zonnebloem (HIER) was eigenlijk aan het doodgaan omdat z'n steel geknakt was door een harde rugwind. Ik gaf hem nog één kans en plakte een pleister heel strak om de breuk heen. Hoewel de bladeren al helemaal slap hingen... groeit hij nu weer en doet ie het heel erg goed. 


🌻 BLOEIT HET LANGST

Wonder boven wonder bloeit deze zonnebloem het langst. Hieronder zie je de pleister. Die heeft er maanden gezeten. Op een dag viel hij er af en toen zag ik alleen nog een vage breuklijn. Als mijn zonnebloem uitgebloeid is zal ik de zaadjes drogen en in het voorjaar weer zaaien. Nieuw leven uit deze bijzondere zonnebloem.


EEN KNAK IN JE ZIEL

Heb jij een knak in je binnenste, net als ik? Dan wil ik graag deze quote delen, die ik aan het begin van deze week HIER las:
Wat ons ook breekt, het verbreekt God niet. Hij is groter dan het gewicht dat we met ons mee sjouwen en de maskers die we proberen te dragen.
GOD IS NABIJ

God is groter! Hij is nabij bij de gebrokenen van hart (Psalm 34). Nabij... dat betekent dat Hij klaar staat om te luisteren en je te helpen.


WAT JOHN GILL ZEGT (over Psalm 34)

De Heer is "nabij" op een speciale manier. Hij komt en openbaart zich aan hen op een genadige manier. Hij giet de verzachtende olie en wijn van Zijn liefde in hun hart en bindt hun gebroken harten bij elkaar. Ja, Hij komt niet alleen maar blijft ook bij hen.  Hij verbreekt het geknakte riet niet maar geneest hun breuken.

👉 VIDEO

On the value in God's sight of a broken and contrite heart, see Psalm 2:17; and on his mercy towards the truly contrite, see Psalm 147:3; Isaiah 57:15; 69:2. He "is nigh" to such persons, he "dwells with" them, "looks to them, .... revives their heart, .... heals" them, "saves" them. (Pulpit Commentary)

🌻 BLOEI WEER, GROEI WEER

Naar Hem toe dan, met die knak in je ziel. Hij zorgt voor je. Hij zal je hoofd omhoog heffen als de tijd daar rijp voor is. Dan mag je weer groeien en en bloeien, tot eer van de Heer, ondanks die knak in je ziel.

U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.

zaterdag, november 10

GOD IS TROUW. DAAROM!

Vandaag wil ik er vooral aan denken dat de HEERE mijn kracht is. Dat Hij me helpt. Hij is El Shaddaj: de God Die altijd genoeg is. En ik hoor bij Hem.

NOOIT MOE

Ook al ben ìk moe, de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, is niet moe en raakt niet afgemat. Hij is mijn kracht en  mijn hulp. Mijn ALLES in Christus. Zelfs als ik er niets van terecht breng.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.


Wat een WONDER dat Hij nooit te vermoeid is om...

 • te helpen
 • te omarmen
 • te vergeven
 • te troosten
 • te leiden
 • te bemoedigen
 • te ...

GEEF NIET OP

Geef niet op als het leven tegen zit. Start opnieuw bij waar je ben en met wat je kan. Misschien is dat niet veel. Maar God gebruikte de meest simpele steentjes van David om een groot doel te bereiken. Die kleine (ongeziene) dingen zijn veel waardevoller dan je denkt!

👉 Daar wil ik deze maand een keertje over schrijven: over kleine dingen waarmee God Zijn koninkrijk bouwt.


GOD IS TROUW

Vandaag baseer ik mijn hoop en verwachting (opnieuw) op Zijn trouw.
Want...
 • Onze hulp en onze verwachting is in den naam des HEEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. (Psalm 124:8
 • De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los. (Psalm 138: 8)
 • God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. (1 Korinthe 1:9)
 • Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. (2 Thessalonicenzen 3:3)
 • Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:24)


Maar ik zal op U vertrouwen (Psalm 55).
Jij ook?

maandag, november 5

Waar haal je de kracht vandaan?

Uit mijn dagboek
14 januari 2017

Mijn Bijbel ligt geopend op mijn schoot en ik lees psalm 138:

Ik zal U loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden (koningen) zal ik voor U psalmen zingen.


David, waar haal je de kracht vandaan? Hoe kom je aan die innerlijke sterkte? Hoe weet je zo zeker dat Hij je zal bevrijden van je vijanden? Hoe kan je over God zingen in de chaos?


GOD GEEFT INNERLIJKE KRACHT

Pas halverwege de psalm, kom ik er erachter wat het is. God deed iets. God maakte hem levend(ig) in het midden van de benauwdheid. In het Engels staat er: Though I walk in the midst of trouble, Thou quickenest me. Hoe deed Hij dat? Niet door zijn omstandigheden te verbeteren. Hij gaf Hem hem innerlijke kracht, zomaar midden in de ruige, chaotische omstandigheden. (vers 3). 

Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.

9 BIJBELTEKSTEN OVER GODS KRACHT |

👉 Ik zocht naar teksten over dit onderwerp en ik word overtuigd dat de Heere God dat nog steeds doet: (innerlijke) rust geven. Ook in situates die moeilijk en onoverzichtelijk zijn. Davids God leeft en Hij is het die sterkte geeft.

 • Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus... opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. (Efeziërs 3: 14,16,17)
 • Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:20,21)
 • Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. (2 Korinthe 12:9)
 • De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. (Jesaja 40:28, 29)
 • Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken;
  ja, wacht op de HEERE.
   (Psalm 27:13,14)
 • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. (2 Timoteüs 1:7,8)
 • David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God. (1 Samuel 30:6)
 • Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5:9-11)
 • U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. (2 Timoteüs 2:1-3)
----

NOVEMBER 2018

Mijn gedachtes vandaag: Hoewel je als christen in de problemen kunt komen, loop je dat pad niet alleen want Hij is bij je. Hoewel je vervolgd kunt worden; zal Hij je niet verlaten. Hoewel je genegeerd en belachelijk gemaakt kunt worden, zal niemand je uit de hand van de Herder rukken.ASIA BIBI (en anderen)

👉 Ik denk aan Asia Bibi en andere christenen die in gevangenissen en opvoedingskampen verblijven. Onze opdracht is: blijven bidden, zodat zij op een waardige manier voor Christus mogen lijden en niet de moed verliezen!

God can enter the inner world and bring comfort there, and spread a banquet within, and open a little paradise. (Psalm 94:19, Job 35:10, Psalm 27:5).

👉 Waar haal jij zelf de kracht vandaan?


MEER OVER DAVID: 

 1. Als het licht van de morgen
 2. Davids psalm, een stimulans voor mij
 3. Als je niet kunt slapen
 4. Ik zal zingen

woensdag, oktober 31

KIJK, RUIK EN PROEF

Toen iedereen van tafel was pakte ik het melkpak om het in de koelkast te zetten Maar opeens stond ik stil en las de woorden op de zijkant:

Voorkom verspilling. 
Ook na datum vaak nog goed: 
kijk, ruik, proef!

MELK VAN HET WOORD

Ik liep langzaam naar de koelkast. Wat een goede reminder! Voedsel is vaak langer houdbaar dan de datum die op het pak staat. Kijk, ruik, proef! Toen dacht ik aan Petrus. Petrus had het toch ook over melk en proeven? 🍼 😋


Ik zocht op:
Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd* hebt dat de Heere goedertieren is. (1 Petrus 2:2)

Verlang vurig! Een pasgeboren kindje kan niet zonder melk en zo kan een wedergeboren christen niet zonder het Woord. Snak ernaar.  Waarom?


 • .... zodat je mag groeien door het gebruik ervan. Oude manuscripten voegen de woorden 'tot redding' er aan toe. 

Als je tenminste geproefd heb dat de Heere goedertieren (genadig) is. Het proeven dat hier genoemd wordt ziet hier ongetwijfeld op "geloven". Geloof wordt vaak beschreven aan de hand van onze zintuigen


5 BIJBELTEKSTEN OVER ZINTUIGEN
 1. ZIEN: Zie op Mij *, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders (Jesaja 45:22). 
 2. HOREN: Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David (Jesaja 55:3).
 3. RUIKEN: Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt (Psalm 45:8). 
 4. AANRAKEN: En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had (Markus 5:30 - 32).
 5. PROEVEN: Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt (Psalm 34:8).

👉 Heb jij geproefd dat de Heere genadig is?
👉 Wanneer heb je Hem voor het laatst ontmoet in het Woord?


REMINDER

Op mijn melkpak staat een reminder om voedselverspilling tegen te gaan. Je kunt langer genieten van je melk dan je denkt. Al  zal het tenslotte bederven. In mijn Bijbel staat ook een reminder: de melk van Gods Woord bederft helemaal nooit. 

Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jesaja 40)

Verspil je leven niet maar
drink de melk van het Woord:
kijk, ruik en proef!

* In de HSV: wendt u naar Mij toe. Ik heb gekozen voor: zie op Mij omdat in de Engelse Bijbel staat: Look unto Me

🍼 LEESTIP: Nog aan de babymelk?

maandag, oktober 29

Blijf vertrouwen! Zelfs in de nacht

Uit mijn dagboek:
5 maart 2015

De pijnlijke kramp in mijn borst en bovenrug nam toe en het lukte me niet om stil liggen. Ik draaide van mijn ene zij op de andere. Ik sloot mijn ogen en concentreerde me op mijn ademhaling. Vooral kalm blijven.


In de nacht lijkt alles veel erger dan overdag. Alsof je wegzakt in een bodemloze put vol modder. Maar een stukje uit mijn Bijbelse dagboek bewaarde me voor paniek. Ik had het die morgen gelezen. Toch troostte het me pas echt in de nacht!  

Psalm 16:4

Want U zult mijn ziel in de hel niet verlaten.

BIJBELS DAGBOEK

We kunnen heel diep wegzinken. Maar nooit dieper dan de HEER toelaat. We kunnen voor een tijdje in de kerker van de twijfel zijn, maar wij zullen daarin niet omkomen. De ster van hoop staat nog steeds aan de hemel, wanneer de nacht het donkerst is. De HEER zal ons niet vergeten en ons niet aan de vijand overleveren. Laten we rusten in die hoop. We hebben te doen met Iemand, wiens goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid! We zullen weer opstaan uit duisternis en wanhoop (en pijn). 


Blijf op God vertrouwen! Zelfs in de nacht.

LEES OOK: