maandag, juli 15

THE BEST HELPER

The story is told of a Christian being asked how a person could keep "straight" in a perverse world.
The Christian asked: "Can a pencil stand upright?"
The questioner replied: "No.”


The Christian then grasped a pencil in his hand and held it in an upright position.
"Ah!" said the questioner, "but you are holding it now." 
"Yes," replied the Christian, "and your life is like this pencil - helpless - but Christ is that hand that can hold you."

We must have God's help for survival. As the Psalmist said, we would soon be "swallowed ...up" by our enemy if we had to rely on our own strength.

THE BEST HELPER (R. Brewin.)
 • God is everywhere present. Sometimes those who would help us are afar off. Not so God; He is "a very present help in trouble" (Psalm 46:1).
 • He is a very willing Helper. He invites us to call upon Him in the day of trouble (Psalm 50:15).
 • He is a loving and tender Helper. His kindness is often called "lovingkindness" (Deuteronomy 33:27).
 • He never fails to help his people.
 • He is an everlasting Helper (Psalm 90:12).Had not the Lord, my soul may cry,
Had not the Lord been on my bide;
Had he not brought deliverance nigh,
Then must my helpless soul have died. 

Had not the Lord been on my side,
My soul had been by Satan slain;
And Tophet, opening large and wide,
Would not have gaped for me in vain. 

Lo, floods of wrath, and floods of hell,
In fierce impetuous torrents roll;
Had not the Lord defended well,
The waters had o'erwhelm'd my soul. 

As when the fowler's snare is broke,
The bird escapes on cheerful wings;
My soul, set free from Satan's yoke,
With joy bursts forth, and mounts, and sings. 

She sings the Lord her Saviour's praise;
Sings forth his praise with joy and mirth;
To him her song in heaven she'll raise,
To him that made both heaven and earth.

woensdag, juli 3

GOD GEEFT KRACHT (maar anders dan wij denken)

Gisteren las ik een citaat dat me raakte. Ik wil het graag delen. Ik vond het op de Facebookpagina: bemoediging voor moeders:

Wist je dat God je kracht geeft voor ieder kind dat Hij je geeft? Je krijgt geen kracht voor vijf kinderen als je er twee hebt. Met twee kinderen krijg je kracht voor twee, en met vijf kinderen krijg je kracht voor vijf. 


Bovenstaand citaat werd 32 keer gedeeld. Christelijke moeders reageerden er positief op. Eén van hen zei zelfs: schouders zijn gemeten.

WAAROM DOWN?

Al schrijvend probeer ik er achter te komen waarom ik down word van bovenstaand citaat. Het is toch zo dat God je kracht geeft voor ieder kind? Daar moet ik toch blij van worden?  Ik denk dat ik down word omdat mijn ervaring zo anders is (geweest).

Ik leun achterover in mijn stoel en denk terug.
Ik herinner me nog haarscherp dat...

Uit mijn dagboek

 • 2011 Het doet zo zeer als ze aankomen met: God weet wel dat je het aankon - Hij heeft je schouders gemeten. Ik word er wanhopig van. Maar ik vind troost bij de Heere Jezus, die Zijn unieke lijden volmaakt gedragen heeft. Hij heeft zelfs de dood overwonnen! Bij Hem wil ik schuilen met al mijn verdriet. Het te zwaar voor me. Maar ik ben niet alleen want Jezus is er bij.
 • 2012 Het loopt door elkaar heen bij mij. Verdriet en vertrouwen. Het ene moment maak ik huilend de deuren van mijn bovenverdieping schoon. Het andere moment schuil ik bij mijn Herder en vertel ik Hem alles. Dan lijkt het net of Hij naast me op een stoel zit en luistert. Een tekst die mij op dit moment erg aanspreekt is deze: "Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal je eruit helpen."
 • 2013 Maar terwijl ik hier zo moedeloos zit te zijn, valt mijn oog op het kleine kaartje vlak voor mijn neus op het prikbord. Ik lees: "Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt." Dat geeft me moed. Hoewel mijn geloofsvertrouwen soms aan het wankelen is, wankelt God niet. Hij is juist erg alert en bidt voor mij.
 • 2014 Ik bracht ik mijn zoontje naar school met de auto. Ik moest omrijden op de terugweg en kwam daardoor langs het meertje bij ons in de buurt. Plotseling herinnerde ik me hoe leuk mijn oudste zoon daar vroeger speelde. Diep verdriet welde op. Ik begon spontaan te huilen achter het stuur. Mijn hart deed zo'n pijn van binnen om te weten dat hij "veilig" achter slot en grendel zat. Zal hij ooit een normaal leven kunnen leiden? Zal God verandering geven?

GOD GEEFT KRACHT (maar anders dan wij denken)

Wist je dat God je kracht geeft voor ieder kind dat Hij je geeft? Je krijgt geen kracht voor vijf kinderen als je er twee hebt. Met twee kinderen krijg je kracht voor twee, en met vijf kinderen krijg je kracht voor vijf. 

Ik zeg er volmondig ja op. Maar Zijn kracht komt vaak langs een andere weg dan wij denken. Bij de één zus bij de ander zo.

Dit troost me:

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.   

Philip Keller (uit: Hoe een herder Psalm 23 ziet)

 • De teleurstellingen, de frustraties, de ontmoedigingen, de dilemma's van de zware donkere dagen zijn dan misschien dalen van diepe duisternis, maar ze hoeven niet het einde te zijn. Ze kunnen ons naar hoger gelegen grond leiden in onze wandel met God. 
 • Laten we niet langer proberen de moeilijke donkere dagen koste wat kost te vermijden. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze een rijke bron van verfrissing zijn, zowel voor onszelf als voor de mensen om ons heen.
 • Datgene, waar Hij ons aan blootstelt, zal ons geloof en ons vertrouwen in Zijn almacht uiteindelijk alleen maar versterken. Als Hij de goede Herder is mogen we erop vertrouwen dat Hij weet wat Hij doet. Dat alleen al zou genoeg moeten zijn om mijn ziel voortdurend te verfrissen en van nieuwe kracht te voorzien


FOCUS OP JEZUS

Wanhoop daarom niet als je nare dingen overkomen, maar richt je oog op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij bidt voor je. Hij zal je nooit verlaten.

Luister naar: Als ik een kruis moet dragen (solo: Rianne van Roon)

Al die doodse jaren, die sombere jaren, die moedeloze jaren. Al de oogsten van die verloren jaren kan God je terug geven. Kijk niet naar jezelf maar vertrouw op de God, die wonderen werkt. Luistert naar Zijn belofte: Ik zal je de jaren vergoeden die de sprinkhaan heeft afgegeten. (C.H Spurgeon n.a.v. Joël 2:25)

vrijdag, juni 28

AL DE WEG LEIDT MIJ MIJN HEILAND

Woensdag: Ik ruim de kast op en vind het stapeltje dagboeken. Ooit nam ik me voor om ze weg te gooien maar mijn man raadde me dat sterk af. Ik pak ze uit de kast en ga er mee op een stoel zitten. Zo blij dat ik ze  (toch) bewaard heb.

DAGBOEK LEZEN
Een uur lang lees ik erin en zo ontmoet ik onverwacht mijn jongere ik. Het ontroert me. Maar ik schrik er ook van. Wat waren mijn gedachten beperkt en wat hield ik er on-Bijbelse denkbeelden om na. Wat een ballast torste ik mee.Uit mijn dagboek 1988

Ik schreef: "De zondeval moet eerst ingeleefd worden, zegt de dominee. Adam niet geleerd is Christus niet begeerd. Heb ik Adam wel geleerd? De dominee zegt dat de eer van God dan belangrijker moet worden dan je eigen zaligheid. Ik kom daar maar niet. Het gaat ook niet diep genoeg. Hoe kom ik dan ooit tot God bekeerd?" 

Maar ook:

Johannes 3:14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

O Heere, hier ben ik. 
Was me door Uw bloed. 
Ontferm U over mij, 
om Jezus wil.

Minder dominee, meer Bijbel

Naarmate ik verder in mijn dagboek kom, lees ik minder over wat de dominee zegt en schrijf ik meer stukjes uit de Bijbel over, hele teksten soms en citaten uit boeken.

Bijvoorbeeld:

Christus is machtig volkomen zalig te maken al degenen die door Hem tot God gaan. Ben u helemaal onrein? Hier is water om u te wassen. Hier zijn stromen, een fontein, rivieren, een zee en diepten der zee. Ontferming is Bij Hem en veel barmhartigheid. (Thomas Boston) 


Wat me opvalt is dat één van mijn lievelingsteksten - Jesaja 42:16 -  toen al een speciale plek had. Ik was dat vergeten.

Mijn gebed in 1988 Heere, U zou toch de blinden leiden door den weg, die zij niet geweten hebben? U zou ze toch doen treden over de paden, die zij niet hebben geweten? U zou de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken, en het kromme tot recht. U zou ze toch niet verlaten, Heere. Zie dan in gunst op mij neer en wees mij genadig. 


GOD DANKEN
Wie is een God als Hij! Hij hield Zijn Woord. Met verwondering kijk ik terug en ik dank mijn God voor Wie Hij is en voor wat Hij gedaan heeft.

This glorious God with all his divine perfections is my God, for ever and ever, and even death itself shall not separate me from his love. (George Burder)