donderdag, september 20

DENK GROOT!

Nadat ik mijn zoon uitgezwaaid had, ging ik terug mijn bed in. Ik had slecht geslapen door schouderpijn en piekergedachten. Daarom besloot ik de dag op mijn gemakje te beginnen met een goed boek en een grote mok koffie.

KOFFIE EN BOEK

Ik dronk mijn cappuccino en ik las een paar bladzijden van mijn boek. Het leek of de schrijver me kende en wist hoe ik in elkaar stak:

Waarom maakt je je zorgen over de dag van morgen? Bezorgdheid is een kwelling, die duizenden martelt. Bezorgdheid is niets anders dan niet bij de dag van vandaag, maar bij de dag van morgen te leven. Jezus zet ons in het nu. Hij leert ons zeggen: Geef ons heden. Wees nu met mij. U die nu bij mij bent, U bent morgen immers Dezelfde. Dezelfde in liefde, dezelfde in zorg, dezelfde in trouw. 


Ik besloot het stukje tekst over te schrijven in mij dagboek, zodat ik het nog eens kon lezen maar voordat ik mijn pen kon pakken kwam mijn dagtekst binnen via mijn telefoon. Ik keek op het schermpje. Tot mijn verbazing paste het naadloos aan bij het stukje dat ik net gelezen had! 

Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mattheus 6:34)

👉 De Heilige Geest doet dat zo graag: je aandacht richten op de liefde en trouw van God. Het is Zijn liefste werk!

EEN GOED WOORD

Bezorgdheid drukt het hart teneer, maar een goed woord verblijdt het, staat er op mijn nieuwe boekenlegger. Een GOED WOORD. Het goede woord dat mij gisteren het meest blij maakte las ik later die dag: 

Onze hemelse Vader houdt van ons met een zeer bijzondere liefde. Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden (Col 3:12) Hoe ongelooflijk het ook klinkt, ‘Hij verheugt Zich over ons met vreugde en juicht over ons met gejubel.’ (Zefanja 3:17) Hij heeft plezier in ons, zoals een vader plezier in zijn kinderen. Matthew Henry zegt naar aanleiding van deze tekst: ‘De grote God houdt niet alleen van Zijn heiligen, Hij houdt er ook  echt van om van hen te houden.’ God heeft er plezier in om van ons te houden, want we zijn van Hem (Vertrouwen, Jerry Bridges)

Matteüs 6:24-38

DENK GROOT

Wees dan niet bezorgd maar denk groot van Zijn liefde. Denk groot van Zijn zorg. Denk groot van Zijn trouw. Denk groot van de hulpbronnen die Hem ten dienste staan. Denk groot van je hemelse Vader en van Zijn vergevende genade. (J. H. Sillevis Smitt)

woensdag, september 19

ENCOURAGE OTHERS LIKE JESUS

 The celebrated Dr. R. W. Dale, used to be fond of relating how he was cheered once by a poor woman's earnest words. He was feeling dejected and as if all his strength was gone, when, passing through a street in Birmingham, he met a decently dressed stranger, laden with parcels, who stopped and said, "God bless you, Dr. Dale!" Her face was unknown to him, and he answered, "Thank you.What is your name?"

"Never mind my name," was the response; "but if you only knew how you have made me feel hundreds of times, and what a happy home you have given me! God bless you!"
Then she was lost in the crowd, but she had encouraged a man whose books are in every library, and whose name is dear to the universal church.


Heaviness in the heart of man makes it stoop: but a good word makes it glad. (Proverbs 12:25)

I did a little study today:

JOHN GILL Heaviness in the heart of man maketh it stoop. Either an anxious care and solicitude about living in the world, as the word (m) signifies; when it seizes a man's spirits, it depresses them, and keeps them down: or a fear and dread of adversity, or sorrow and grief, on account of some calamity and distress; when it gets into a man's heart, it sinks and bows it down, that it cannot take any pleasure or comfort in anything. But a good word maketh it glad; a comforting, cheering, and encouraging word from any friend, that compassionates their distressed case; this lifts up the heart and inspires it with joy; so a word in season, spoken by a Gospel minister, raises up a soul that is bowed down, and gives it comfort and joy: such a good word is the Gospel itself; it is good news from a far country, which is like cold water to a thirsty soul, very refreshing and reviving.


ENCOURAGE!

I was so glad to read this (below) in one of the evening devotions written by C.H. Spurgeon this week about Encourage him! I will share it with you:

Brethren, take Deuteronomy 1:38 as God's message to you. Labour to help others, and especially strive to encourage them. Talk cheerily to the young and anxious enquirer, lovingly try to remove stumblingblocks out of his way. When you find a spark of grace in the heart, kneel down and blow it into a flame. Speak a word in season to him that is weary, and encourage those who are fearful to go on their way with gladness. God encourages you by his promises; Christ encourages you as he points to the heaven he has won for you, and the spirit encourages you as he works in you to will and to do of his own will and pleasure. Imitate divine wisdom, and encourage others, according to the word of this evening.

👉 Encourage others like Jesus! (John 14:1)

maandag, september 17

LIEFSTE MEESTER || herinnerdingen (1)

Ik stond in mijn lievelingswinkel en neusde tussen de boeken. Dat is beslist geen straf voor mij want ik ben een echte boekenwurm. Ik weet niet of ik daadwerkelijk een boek gekocht heb. Ik kocht wel dit blauwe hartje van steen met de ingegraveerde woorden: Liefste Meester.

Het paste precies in mijn hand!


GELOOFSBELIJDENIS

Ik wist dat het voor kinderen was, die aan het einde van het schooljaar afscheid namen van hun meester. Maar toen ik die twee woorden las, zag ìk er mijn persoonlijke geloofsbelijdenis in. Een liefdesverklaring zeg maar!

Rond de tijd dat ik het blauwe hartje zag liggen was het nog niet zo lang geleden dat de Heere God me verloste van mijn allerergste twijfel of Jezus de beloofde Messias was. Of toch niet. Net als Thomas belijd ik sindsdien: “Mijn Heere, en mijn God!” En net als Nathanaël zeg ik: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!”LIEFSTE MEESTER

Mijn ogen hebben Uw zaligheid (Yeshua) gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken (Lukas 2). Hij zal me nooit ten onder laten gaan aan  twijfel. Wat een ongelofelijk wonder! Hij is mijn Liefste Meester! Ook die van jou?

U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik wil altijd in Uw aanwezigheid zijn.
U bent degene die van me hield en ik houd ook van U!

👉 Heb jij ook herinner-dingen?

zaterdag, september 15

ECHTE VERZOENING OP JOM KIPPOER

Door: ONE FOR ISRAEL

De wegen in het land van Israël zullen stil en leeg zijn op de meest heilige dag van de Joodse kalender: Jom Kipoer, de Verzoendag. De meeste Joodse mensen zullen het 24 uur zonder eten en drinken doen en zij zullen speciale Jom Kippoer-diensten bijwonen in de synagoge, zelfs als ze helemaal niet in God geloven - op dezelfde manier als veel mensen die niet echt in Jezus geloven een kerstnachtdienst bezoeken.

De gewoonte van vasten en rustige overpeinzing op deze dag is een diep ingesleten deel van de Joodse cultuur geworden. En terwijl ze in de synagoge nadenken over zonde, vergeving en wat het allemaal te betekenen heeft, ontmoet God hen soms daar...

De verloren betekenis van de zondebok van Jom Kippoer


Verzoening, weer één worden met Zijn geliefde mensen, was altijd Gods verlangen, en deze speciale dag van opoffering en vergeving van zonden was ontworpen om dat te bereiken. Het is een belangrijke tijd om te bidden voor het Joodse volk om zich te verzoenen met hun God, door het bloed van de Messias.

Ongeveer 3500 jaar geleden heeft God Aäron de Hogepriester, opgedragen om twee bokken te nemen:

Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. (Leviticus 16:7-10)

De 'zondebok' is een bekend begrip in het Nederlands geworden, ontleend aan het Hebreeuwse woord עֲזָאזֵל, en het betekent iemand die de schuld op zich neemt. De exacte betekenis is onduidelijk in het Hebreeuws, maar zo vreemd als de woorden en zelfs het hele ritueel kunnen lijken, deze gebeurtenis prikkelt Joodse mensen om na aan te denken.

  • Waarom hebben we bloedoffers nodig? En maakt het uit dat we dat vandaag de dag niet meer doen?
  • Zijn mijn zonden echt vergeven? Wat is zonde eigenlijk?
  • Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn naam is geschreven in het boek des levens?

Tegenwoordig heeft Jom Kippoer zich ontwikkeld tot een gebeurtenis die weinig lijkt op het Bijbelse opdracht. Bloedoffers werden kort na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus vervangen door gebeden, en zonder enige zekerheid van absolute vergiffenis spraken rabbijnen over het hebben van "gewogen" daden - het goede tegen het kwade. Alleen degenen die 'goed genoeg' zijn, zullen hun namen zien staan in het boek des levens. In deze tijd van het jaar, beschouwd als het Joodse Nieuwjaar (Rosh HaShana valt een paar dagen voor Jom Kippoer), wensen mensen elkaar geluk dat hun naam in het juiste boek zal worden geschreven.


Dit staat zo ver af van wat God bedoelde! De oorspronkelijke boodschap van Jom Kippoer was dat iedereen in de gemeenschap gezondigd had en dat het plaatsvervangend offer van een onschuldige de last van hun zonde dragen zou, zodat ze het niet zelf hoefden te doen. Het resultaat daarvan was dat een zware last van hun schouders werd getild en weggedragen... omdat ze zeker wisten dat hun zonden vergeven waren door God vanwege het acceptabele bloed van het offer. Het was een perfect beeld van het komende Messiaanse offer.

Aliza’s verhaal


Aliza begon haar reis naar het geloof in een synagoge op Jom Kippoer in 1965. Ze luisterde naar Leviticus 16 waar in grootse, bloederige details weergegeven wordt wat er op de dag gebeuren moest. Toen deze lezing werd afgerond, ging het gebedenboek van die tijd verder: accepteer onze gebeden in plaats van offer. Aliza zei onmiddellijk tegen zichzelf: dat kan niet juist zijn, het is te gemakkelijk.

Enige tijd later ontmoette zij gelovigen die in staat waren om haar iets over Yeshua te vertellen en zij begon de Bijbel te lezen. Ze vond de passage in Leviticus en ontdekte inderdaad dat gebed geen alternatief was voor offerande. Ze blééf lezen en begon te begrijpen dat ze als Jood een Hogepriester nodig had om voor haar te bemiddelen en een verzoenoffer voor God te brengen. Uiteindelijk las ze de brief aan de Hebreeën; het ultieme commentaar op Leviticus. Toen ze de hoofdstukken acht tot tien las, begreep ze, en tegen de tijd dat ze Hebreeën 10, de verzen 19 tot 23, bereikte, vroeg ze Yeshua om haar Hogepriester te zijn.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Aliza zegt altijd dat ze "Yeshua niet in haar leven gevraagd had" - in plaats daarvan vroeg ze of Hij haar in de Zijn leven wilde nemen. En dat deed Hij ook, en zij getuigt dat, zoals vers 19 beloofde, Hij sindsdien getrouw is geweest.

Orit en Marvin's verhaal


Orit had een religieuze achtergrond en zat in de synagoge in Haifa, Israël, op Jom Kippoer 1983, maar het lukte haar niet om iets te voelen... dan dat de dienst vol hypocrisie was. Ze had de Bijbel regelmatig gelezen en de profetieën over de Messias gecontroleerd, en hoewel de woorden van het gebedenboek mooi waren, voelde ze dat ze leeg waren. Ze ontdekte dat de woorden van de Bijbel zelf verwaarloosd waren. Haar familie hield zich aan de voorschriften om te proberen de "kapara" (verzoening) voor iedere persoon te krijgen, maar Orit wist dat geen enkele hoeveelheid geld of geslachte kippen hen het recht zou geven om zondeloos tegenover God te staan. Het moest iets veel groters zijn. Ze hoorde de mensen om haar heen huilen en hun zonden belijden, maar zei in haar hart tegen Yeshua: Als U de ware Messias bent die kwam en Uw leven voor ons gaf, geloof ik het. Ze voelde zich een beetje vreemd, maar stond op, klopte haar kleren af en ging naar huis en... voelde geen schuld meer. Vanaf dat moment was ze op weg naar haar eigen persoonlijke relatie met Yeshua.

Orit: Ik wist gewoon dat er niets was dat ons van de zonde kon reinigen en ons dichter bij God kon brengen. We hadden iets veel groters nodig. Ik vroeg God om Zichzelf aan mij bekend te maken, en dat deed Hij.

Ze wist niet dat  Marvin, de man die later haar echtgenoot, zou worden, in Amerika hetzelfde proces doormaakte. Hij was ook van een religieuze Joodse achtergrond en kwam op dit moment op dezelfde manier tot geloof in Yeshua, op Yom Kippur. Ze zijn getrouwd en wonen vandaag in Israël. Ze hebben drie kinderen die ook geloven in de reddende kracht van Yeshua de Messias, maar Marvin en Orit helpen hun kinderen met het begrijpen wat hun Joodse "broers en zussen" horen en doen tijdens Jom Kippoer, door hen mee naar de synagoge te nemen om hen zo te leren hoe ze het beste kunnen bidden voor hun mensen.


Op dezelfde manier dat Aliza jaren geleden haar Messias vond op de Grote Verzoendag, kwamen Orit en Marvin onafhankelijk van elkaar in Jom Kippoer in de jaren 80 tot erkenning van de Messias... omdat ze de gelegenheid hadden om na te denken over de betekenis van verzoening en opoffering.

Tijd om te bidden


Bid vandaag alstublieft heel gericht dat veel meer Joodse mensen oog in oog zullen komen te staan ​​met hun God en Zijn Messias tijdens Yom Kippoer op 18 en 19 september dit jaar.

Messiaanse gelovigen hier in heel Israël zullen ook vasten en bidden voor hun mensen en hun land gedurende Jom Kippoer. God zegt ons:

Als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 Kronieken 7:14)
We zullen berouw hebben over de zonden van Israël en als voorbidders in de bres gaan staan. We bidden voor vrede, bescherming en bovenal voor redding - zowel voor Israël als ook voor onze buurlanden. We leven in gevaarlijke tijden; politiek en spiritueel. Bid alstublieft voor veiligheid en bescherming, bid voor de vijanden van Israël en bid voor de verloren en gewonde mensen van Israël. Bid dat heil - de redding -  zich verder uitspreidt, over alle gebieden van het leven, zodat Israël de zegen kan zijn voor de hele aarde, zoals God het bedoelde.

---------------------------------------------------------------------------------------
ONE FOR ISRAEL (MESSIANIC JEWS IN ISRAEL)
Wij zijn een Israëlische bediening die is samengesteld uit Joodse en Arabische volgelingen van Yeshua (Jezus) die samen Israël tot zegen willen zijn door het evangelie online te delen, en de nieuwe generatie wedergeboren gelovigen les geeft op ons enige Hebreeuws sprekende Bible College in Israël. Ook helpen wij overlevenden van de holocaust door humanitaire hulp te verlenen.

vrijdag, september 14

Dat je van Hem bent!

Het moment dat je de Zon weer ziet schijnen. Het moment dat je geloven mag dat Hij voorop gaat. En dat je alleen maar hoeft te volgen. Dat Hij je naam kent. En je nooit alleen laat. Omdat Hij je gekocht heeft met Zijn bloed. Omdat Hij intense liefde voor je koestert. Omdat je van Hèm bent! Wat er ook op je pad komt, Hij zal je nooit uit het oog verliezen. Nog geen milliseconde.


Dat moment, dat je weet dat dit een onbetwistbare waarheid is, ook al ga je door een dal vol schaduwen van de dood. Ja, bij Hem is de bron van leven, in Zijn licht zie je licht en lijkt het leven ook zo veel lichter.

Maakt dat niet dankbaar en blij?
JA DUS!