donderdag, januari 17

GOD HOORT!

Ik vroeg iets aan mijn dochter maar ik kreeg geen antwoord. Ik vroeg het nog een keer maar ze reageerde niet. Toen zag ik dat ze haar koptelefoon op had. Laat maar, dacht ik toen.

Het is lastig als iemand een koptelefoon op heeft in gezelschap.
Hoe ervaar jij dat?


God is zo anders. Hij is altijd alert. Daar dacht ik aan toen ik mijn aantekeningen over Psalm 77 las. Ik heb er een bijbellezing over gehoord en wil er na deze blogpost nog meer over schrijven. Nu alleen dit: God hoort. God hoort mijn stem.

Mijn stem klinkt tot God
en ik roep, mijn stem klinkt 
tot God en Hij zal Zijn oor 
tot mij neigen.

Mames farshteyen vos kinder zogen nisht, zegt een Jiddisch citaat. Mama's begrijpen wat een kind niet zegt en zo is God. Maar dan in het groot.

NAAR BENEDEN BUIGEN

God neigt Zijn oor. Dat betekent: naar beneden buigen. Hij buigt Zich helemaal naar je over zoals een moeder zich over het wieg van haar pasgeboren baby heenbuigt om ieder geluidje op te vangen. Hij neemt er de tijd voor. Hij komt heel dichtbij met Zijn oor.

Wie het dan ook is, die jou negeert; God hoort je wel. Ook al draagt de hele wereld een koptelefoon ... de weg naar omhoog is open!

📖 Ik zocht naar nog meer bijbelverzen en deel die hieronder.

9 bijbelverzen over een God die hoort


 1. Palm 66:17-20 Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft onthouden.
 2. 1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.
 3. Hebreeën 4:16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
 4. Psalm 18:6 In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.
 5. Handelingen 10:31 En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij en die zei: "Cornelius, uw gebed is verhoord en uw liefdegaven zijn bij God in gedachtenis gekomen."
 6. Psalm 139:2-4 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.
 7. 2 Samuel 22:6-7 Banden van het graf omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep kwam in Zijn oren.
 8. 1 Petrus 3:11-12 die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
 9. Psalm 65:3-4 U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Ú.

GOD HOORT

Er is een God die hoort. Dat fleurt mijn grijzige dagen op en geeft betekenis aan lastige obstakels op mijn pad.

Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. 

maandag, januari 14

ELK MOMENT: DANK GOD

Gelukkige momenten: prijs God
Moeilijke momenten: zoek God
Rustige momenten: aanbid God
Pijnlijke momenten: vertrouw God 
Elk moment: dank God

1 Thess. 5:18
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.


God danken in alles? Dat is onbegonnen werk. Hoe zou ik kunnen danken in een tijd dat alles tegen loopt? 

BEHALVE ALS

Ik kan het niet. Behalve als de Heilige Geest het in mijn hart werkt. Dan gaat het vanzelf. In de Bijbel lees ik daarover. Over beproevingen. die dichter bij God brengen. Dat gebeurt ook nu nog. Ik heb dat zelf meegemaakt maar ook gezien bij anderen

Joni: Forty-six years ago when God answered “no” to my prayers for physical healing, He was answering “yes” to a better, deeper healing. His “no” answer made me reach out urgently for His nearness and presence. My suffering taught me so much about myself and has bound me to other believers who deal with pain and affliction. The day-to-day suffering that never goes away has forced me to depend on His grace, strengthened my commitment to Him, and purged sin from my life. Times of difficulty have deepened my prayer life, refined my faith, and stretched my hope. Most of all, I have gleaned a deeper appreciation for the sufferings that my Savior endured to secure my salvation. And there is nothing sweeter than finding yourself “in the fellowship of sharing Christ’s sufferings” (Phil. 3:10).

7 dingen die je helpen om God danken
 1. Roep Christus in je herinnering. Wie is Hij? Waarom kwam Hij?
 2. Bestudeer Gods goedheid en liefde en genade. 
 3. Geloof dat de God die jou heeft gered, je gebed hoort plan
 4. Oefen je erin om op de Heere te vertrouwen en niet op je eigen inzicht
 5. Leer bijbelteksten uit je hoofd
 6. Herinner jezelf eraan dat het God niet uit de hand loopt. 
 7. Zing liederen over Gods trouw


Hanna: There are three requisites to the proper enjoyment of earthly blessings: a thankful reflection, on the goodness of the giver; a deep sense of our own unworthiness; and a recollection of the uncertainty of our long possessing them. The first will make us grateful; the second, humble; and the third, moderate.

👉 Lees ook: Dank u voor doorn en denneboom

dinsdag, januari 8

MARIA'S WERKWOORDEN: BEWAREN EN OVERLEGGEN

Vanmorgen las ik mijn preeknotities nog eens door en opeens herinnerde ik me bepaalde dingen weer. Ik was die dingen vast vergeten als ik geen aantekeningen gemaakt had.

Het schrijven van notities is iets nieuws, waar ik dit jaar mee begonnen ben. Het heeft alles te maken met de kerstpreek over Lukas 12. In vers 9 staan twee werkwoorden; 'bewaren en overleggen'. Die woorden zijn heel waardevol voor mij geworden.

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde (die) in haar hart. (Lukas 2:19)


Mijn nieuwe gewoonte is dat ik weer aantekeningen maak tijdens de kerkdienst. Op die manier bewaar ik de woorden die ik hoor. Ik neem ze mee naar huis om ze te onderzoeken en te overleggen in mijn hart.

Maria richtte zich helemaal op de woorden, ze hield zich eraan vast. Ze liet niets schieten. Ze overlegde die in haar hart en bracht het ene woord samen bij het andere woord. Zoals met puzzelen: het ene stukje past precies op het andere. De woorden gingen rond in haar hart. Gods Woord was voortdurend bij haar. Dat wil ik ook! Elk woord van God meenemen, aan elkaar verbinden, samenvoegen. In mijn hart sluiten. Opbergen in mijn gedachten. 

CITATEN

David Guzik: Gods Woord is een bron van licht en leiding. Wanneer Gods woord binnenkomt, komt er licht binnen in onze duisternis.
John Piper: Let Him overwhelm you with the way He is.

GROTE HOGEPRIESTER 

De preek van afgelopen zondag ging over de grote Hogepriester, Jezus, de Zoon van God. Het was een oproep om tot de troon van de Genadige te komen. Wat zou mijn leven leeg zijn zonder Hem. Wat zou mijn leven weinig gloed hebben als ik Zijn stem niet hoorde. Jezus, de grote Hogepriester is het die me helpt om Zijn woorden (echt) te bewaren en te overleggen in mijn hart.

 • Hoe bewaar jij Gods woorden?