maandag 15 januari 2018

HOW DO WE GLORIFY GOD?

Once a Christian leader was very sick and not expected to live. Alone with the Lord, He cried, "What should I do, Lord?" God spoke to his spirit: "The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever." The man, the director of a large Christian organization, realized that he would not have said it that way. He would have said, "The chief end of man is to glorify God and serve Him forever." But God is not satisfied with service; He wants us to enjoy Him.

TO ENJOY


The Lord allowed the man to recover from his illness, and he now lives with a different purpose. He lives to enjoy His Lord.

So how do we glorify God?


WITH JOY

Rachel Barkey said: "A few years ago, I was struggling with the daily grind of constantly cleaning and tidying, laundry (which I detest), trying to meet project deadlines, cooking meals and washing dishes, replying to work emails, refereeing disagreements with the kids, homeschooling, only to turn around the next day or even the next moment to have to do it all over again. I thought, Is this it? Is this all that I'm supposed to be doing?" Then she came across a blog of someone who put it so succinctly: "I am here to serve with joy." Rachel said, "I was serving--just like Jesus, but I wasn't doing it with joy. Big difference. I have many roles, but in all of these I have one purpose--to be like Jesus, to serve with joy."

Life is filled with meaning when our chief purpose is to give God glory by enjoying Him.


Delight yourself also in the LORD: and he shall give you the desires of your heart. Psalm 37:4

John Piper said: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dear Jesus, my purpose for this day is to enjoy You.

Aletha Hinthorn 
Aletha's Books

  • Extremely grateful! Thank you Avis, that you give me the persmission to share this wonderful message!

donderdag 11 januari 2018

TOON MIJ UW HEERLIJKHEID

Mijn nieuwe jaar begon met griep. Opeens ging er een streep door mijn plannetjes. Maar hé, het is niet enkel negativiteit. De griep was ergens goed voor. Afgelopen drie weken hebben me rustiger gemaakt van binnen. Hoewel mijn energieniveau flink gedaald is zet ik nu kleine stapjes in de goede richting.

UIT MIJN DAGBOEK

Het eerste dat ik in  mijn nieuwe dagboek schrijf, is het stukje dat ik op oudejaarsdag las in mijn dagboek Holiness day by day.

Jerry Bridge schrijft daar:

Ik herinner me dat ik een aantal jaren geleden Filippenzen 3:10 las en me realiseerde hoe diep het verlangen van Paulus was om Christus intiemer te leren kennen. Toen ik dat las bad ik: "O God, ik kan me niet (helemaal) identificeren met het verlangen van Paulus, maar ik zou het zo graag willen!" In de loop der jaren begon God dat gebed te beantwoorden. Door Zijn genade ervaar ik tot op zekere hoogte de woorden van Jesaja: "Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest die in het binnenste van mij, U vroeg zoeken" (Jesaja 26:9). Ik ben dankbaar voor wat God heeft gedaan, maar ik bid dat ik in dit verlangen naar Hem zal blijven groeien.


MIJN EIGEN GEBED

Dat verlangen van Jerry Bridges, om Christus intiemer te leren kennen, is ook mijn hart. Daarom heb ik het vertaald en daarom schrijf ik het over in mijn dagboek. Er onder schrijf ik mijn eigen gebed op:
"Toon mij Uw heerlijkheid!"

dinsdag 2 januari 2018

IN A TOPSY TURVY-WORLD

In a topsy-turvy world, keep those eyes looking up, focused on Jesus... our Help. He is our Hope, our Strength, our Strong Tower, our Refuge. Every thing we need we find in Him!

If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossian 3:1-3


He is the name above every name! And we love him, because He first loved us.

donderdag 21 december 2017

THIS WORD CAME INTO MY MIND

Eve, my blog friend reminded me of choosing my One Word. Years ago I chose the word joy. Do you like this One Word idea too?

Different than resolutions, such an One Word isn’t a constant reminder of what you “should be doing”. Instead, it stands to inspire how you want to live.*

ONE WORD 2018

I was thinking (and praying) last week and tonight this word came into my mind: REMEMBER. I choose the word “remember” as my One Word because I should remind myself God sovereignly controls every circumstance in my life.Psalm 77 said:

I call to remembrance my song in the night: I commune with my own heart: and my spirit made diligent search. Will the Lord cast off for ever? and will he be favorable no more?Is his mercy clean gone for ever? does his promise fail for ever more? Has God forgotten to be gracious? has he in anger shut up his tender mercies? Selah. And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High. Iwill remember the works of the LORD: surely I will remember your wonders of old. I will meditate also of all your work, and talk of your doings. Your way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?

STONES OF REMEMBRANCE

What’s your word for 2018? Would you like to share your "stones of remembrance” symbolizing God's faithfulness in your lives with me? I like the idea I found here:


Take a moment now to reflect on God’s blessings, grace, and power in your life. Write down what you remember and make two copies … one to keep, and one to give to someone else as a witness of what He has done for you. Then praise God for Jesus, His living, lasting Stone.  (Anne Graham Lotz)

Sharing this with my friends on Friday Foto Friends

maandag 18 december 2017

HET ONMOGELIJKE MOGELIJK

Uit mijn dagboek

Wakker worden en denken: hoe kom ik de dag door? Met pijn in mijn buik lig ik naar het plafond te kijken. Help! Ik wil me niet zwak en down voelen. Maar het lijkt of de onmogelijkheden zich hoger en hoger opstapelen. Ik hijs me overeind en roep de preek van gisteren in mijn herinnering terug:

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Lukas 1:37)Ik pak mijn Bijbel erbij. Het is nog heel vroeg en ik speur naar andere Bijbelteksten gelinkt aan dit thema:

  1. Job 42:2 Ik weet dat U alles vermag
  2. Jeremia 32:17 Ach, Heere HEERE! Zie U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U onmogelijk.
  3. Zacharia 8:6 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van het volk, zou het in Mijn ogen ook wonderlijk zijn?
  4. Mattheus 19:26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
  5. Lukas 18:27 Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.

GOD IS GROTER

Niets is onmogelijk voor de God van Israël. Laat ik stoppen met mijn problemen vanuit mijn visie te bezien, God is groter. Hoe diep geworteld mijn angsten ook zijn,  Zijn liefde is groter. Hij maakt het onmogelijke mogelijk!